Co nowego

Pomimo pandemii – rekord przeładunków i inwestycje

Statek załadowany kontenerami płynie po morzu. Napis

Port Gdynia w „pandemicznym” roku 2020 zanotował wzrost wszystkich przeładunków w skali 2,9%, fot. mat. prasowe Portu Gdynia

14.01.2021 r.

Rok 2020 będzie kojarzył się negatywnie przedstawicielom różnych branż, ale ze swoich wyników może być zadowolony Port Gdynia. Ogólne spowolnienie gospodarcze nie odbiło się na tempie pracy i w porcie w minionym roku zanotowano blisko 3-procentowy ogólny wzrost. Znacznie poprawiły się statystyki przeładunków zboża, udało się też przeładować więcej kontenerów. Jednocześnie trwały duże inwestycje w infrastrukturę.


Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia sprawiły, że 2020 rok był inny niż wszystkie. Inny, ale nie dla wszystkich w negatywnym tego słowa znaczeniu. Kiedy źle radziła sobie np. część handlu, w niektórych branżach statystyki rosły bez względu na spowolnienie całej gospodarki. Tak było w Porcie Gdynia, który właśnie pozytywnie podsumował rok 2020.

Port zakończył rok 2020 z ogólnym wzrostem wynoszącym 2,9% w skali roku. Duży wpływ na taki wynik miał kolejny rekord przeładunków – w minionym roku przeładowano ponad 24,6 miliona ton towarów, a największy wzrost pod tym względem zanotowano w grudniu. Wtedy przeładunek wzrósł o 10,7% w porównaniu do grudnia 2019 roku. Do tych statystyk najbardziej przyczyniły się przeładunki zboża, których było o 68,9% więcej. Wzrost dotyczył też kontenerów, których w ciągu roku przeładowano w gdyńskim porcie o 0,9% więcej.


Wideo: mat. prasowe Portu Gdynia

- Zamknęliśmy rok 2020 wzrostem przeładunków o 2,9 proc. w porównaniu do 2019 roku, który był rekordowy w historii portu. To bardzo istotny wzrost w czasie światowej pandemii i spowolnienia gospodarczego. Ten fakt najlepiej świadczy o doskonałej sprawności i efektywności terminali operujących na terenie Portu Gdynia oraz konsekwentnej realizacji strategii rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdynia – komentuje rok 2020 Adam Meller, prezes Portu Gdynia.

Temu, żeby kolejne lata pozwalały na bicie kolejnych statystycznych rekordów w Porcie Gdynia, mają służyć już realizowane i planowane inwestycje. Lepsza infrastruktura to lepszy dostęp dla środków transportu – zarówno drogowego, jak i kolejowego. Pomimo pandemii nie stanęły zatem portowe projekty, których wartość to w tej chwili ponad 4 miliardy złotych.


Wideo: mat. prasowe Portu Gdynia

Przypomnijmy najważniejsze projekty, które są obecnie realizowane w Porcie Gdynia:


  • nabrzeże, akweny oraz tor podejściowy – zakończono dwie inwestycje: „Przebudowa nabrzeża Słowackiego w Porcie Gdynia” oraz „Przebudowa nabrzeża Włoskiego w Porcie Gdynia”. Podpisano też umowę na „Wykonanie przebudowy nabrzeża Norweskiego w Porcie Gdynia”. Trwają także prace przy realizacji pierwszych etapów projektu pogłębiania toru podejściowego i akwenów - przebudowanie Obrotnicy nr 2, prace nad Ostrogą Pilotową. Jednocześnie Urząd Morski realizuje projekt „Pogłębienie toru podejściowego do Portu Gdynia”.
  • nowy publiczny terminal promowy - prace na budowie zbliżają sie do końca. Budynek terminalu, magazyn oraz galeria pasażerska są już na ukończeniu, obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe i instalacyjne wewnątrz. Zakończono m.in. roboty konstrukcyjne związane z przebudową nabrzeża Polskiego oraz rampy Ro-Ro.
  • dostęp kolejowy – trwa inwestycja PKP PLK pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, która zakłada przebudowę aż 115 kilometrów torów. Port realizuje duży projekt pod nazwą „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja".
  • dostęp drogowy – miasto Gdynia oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przedstawiły ostateczny przebieg planowanej Drogi Czerwonej.
  • centrum logistyczne – podpisano umowę na wykonanie robót związanych z „Budową placów manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia”. Obszar o łącznej powierzchni ponad 17 hektarów posłuży do składowania kontenerów oraz elementów farm wiatrowych.
  • suchy port - do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożono wniosek o zgodę na utworzenie Terminala Intermodalnego w Bydgoszczy-Emilianowie, który ma pełnić rolę tzw. suchego portu i być zapleczem dla Portu Gdynia.
  • port zewnętrzny – uruchomiono procedurę na wybór partnera prywatnego dla projektu „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego jest planowany na 29 stycznia 2021 roku.