Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Co nowego

Pomorze bez smogu. Sejmik przyjął uchwałę

Dach z czerwonej dachówki z kominem, z którego wydobywa się szary, gęsty dym.

Pomorze bez smogu. Sejmik wprowadza uchwałę // fot. pixabay.com

29.09.2020 r.

Najpóźniej do 2035 roku w Gdyni oraz innych miastach Pomorza mają całkowicie zniknąć piece na paliwa stałe. Wszystko w ramach uchwał antysmogowych przyjętych przez radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. Już teraz można starać się o dofinansowanie wymiany źródła ciepła m.in. w ramach dotacji z miasta.


Ostatnia sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się w poniedziałek, 28 września. Podczas obrad radni przyjęli m.in. pakiet uchwał dotyczących zmiany ogrzewania domów w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza.

– To z pewnością bardzo dobra informacja zarówno dla gdynian, jak i mieszkańców całego regionu. Dzięki uchwale podjętej przez radnych województwa, w perspektywie 15 lat, zlikwidowane zostaną tzw. „kopciuchy”, czyli piece na paliwo stałe. W Gdyni od lat zachęcamy mieszkańców do zmiany źródła ogrzewania, na przyjaźniejsze środowisku, ponieważ chcemy żyć w czystym mieście i cieszyć się czystym powietrzem. Cieszy fakt, że podobne podejście mają samorządowcy z całego Pomorza. Przed nami wiele pracy, zmiany wymagają czasu, ale już teraz, po raz kolejny, zachęcam mieszkańców do skorzystania z dotacji miejskich lub w ramach programu „Czyste powietrze” i zrezygnowania z pieców na paliwo stałe – komentuje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Co dokładnie zmienia się wraz z podjęciem uchwał przez radnych sejmiku województwa? Różne zasady dotyczyć będą mieszkańców pomorskich miast i wsi. Mieszkańcy miast – a zatem m.in. Gdyni – którzy ogrzewają domy kotłami CO lub piecami na paliwa stałe, w pierwszej kolejności mają obowiązek podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Jeśli nie mają takiej możliwości, będą mogli w swoich domach zastosować gaz lub lekki olej opałowy. Oczywiście warto zainwestować w odnawialne źródła energii w celu ogrzewania budynku i wody (np. panele fotowoltaiczne). Na wsiach natomiast obowiązywać będzie m.in. wymiana pieców i kotłów na nowoczesne. Zgodnie z uchwałą zabrania się spalania węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu mniejszym niż 3mm, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%.

– Nie można zamieniać paliwa stałego na paliwo stałe. Wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub do odnawialnej energii, to jak najbardziej takie działania będą przez samorząd wspierane. Skala problemu jest gigantyczna. W województwie pomorskim mamy ok. 100 tys. kotłowni i emitorów wysokoemisyjnych zanieczyszczających powietrze. Warto wspomnieć o powiązaniu zanieczyszczenia środowiska z chorobami cywilizacyjnymi. Pyły w powietrzu wpływaj choćby na choroby układu oddechowo-krążeniowego – mówił podczas poniedziałkowej sesji marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Pakiet uchwał przewiduje czas, w jakim ma dokonać się wymiana źródeł ogrzewania. Zarówno w miastach, jak i na wsiach z pieców i kotłów na paliwa stałe będzie można korzystać najpóźniej do lipca 2035 roku. Termin ten dotyczy najwyższej klasy urządzeń, oznaczonej numerem 5. Wcześniej, bo do 2026 roku, będą musiały zostać wymienione piece kategorii 3 i 4. Z kolei już za 4 lata, we wrześniu 2024 roku, z miast i wsi województwa pomorskiego zniknąć mają urządzenia nie posiadające tabliczek znamionowych.

Warto podkreślić, że likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe nie wiąże się z koniecznością zrezygnowania z domowego kominka. Jeżeli nie jest on głównym źródłem ogrzewania, to w dalszym ciągu możemy z niego korzystać, ale tylko wówczas, gdy spełnia on warunki ekoprojektu. Warto jedynie wymienić przestarzałe wkłady na nowoczesne, tak aby dym z kominka nie był uciążliwy dla sąsiedztwa. Do spalania w kominku należy używać specjalnego drewna lub olejów (w przypadku biokominków). Trzeba też pamiętać, by rozpalanie w kominku było okazjonalne, a drewno wysuszone.

Mieszkańcy Gdyni, którzy już teraz chcą podjąć się wymiany pieca lub kotła mogą skorzystać z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Informacje nt. dotacji znaleźć można na zarówno na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i w artykule na Gdynia.pl.

Dotację na likwidacje pieca węglowego można otrzymać również z miasta. Jej wysokość zależy od nowego sposobu ogrzewania, który zainstalujemy w naszym domu. W przypadku zmiany z paliwa stałego na gaz dotacja wynosi nie mniej niż 1800 zł, natomiast przy przejściu na miejską sieć ciepłowniczą będzie to nie mniej niż 3000 zł. Wysokość dotacji można obliczyć przy pomocy kalkulatora dotacji dostępnego na stronie programu Ciepłolubni, a szczegółowe informacje uzyskać można w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki UM Gdyni pod adresem e-mail: ref.energetyki@gdynia.pl.