Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
Co nowego

Ponad 3 tys. deklaracji z Gdyni już w CEEB. Złożyłeś swoją?

fot. Marcin Mielewski

fot. Marcin Mielewski

28.01.2022 r.

Trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Przypominamy, że wszyscy właściciele lub zarządcy budynków, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, muszą zapisać się w specjalnie utworzonej bazie danych. W przypadku lokali użyteczności publicznej i komunalnych, które należą do gminy, był na to czas do 31 grudnia 2021 roku. Pozostali mogą to zrobić do końca czerwca. W bazie CEEB znajduje się już ponad 3 tys. deklaracji z Gdyni.


Od 1 lipca działa Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. To nowe, systemowe rozwiązanie. Ma zmienić podejście społeczeństwa do źródeł ciepła stosowanych w domach, mieszkaniach czy innych budynkach. Cel to poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji substancji, które powodują powstawanie smogu. CEEB będzie służyć też tym, którzy chcieliby wymienić stare kotły. Docelowo ma to być miejsce, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Deklarację do CEEB dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w domach i lokalach mieszkalnych oraz niemieszkalnych musi złożyć każdy właściciel lub zarządca danego budynku.

W przypadku budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych bądź innych stanowiących własność gminy deklaracje trzeba było złożyć do 31 grudnia 2021 roku. Nasze miasto wzorcowo wywiązało się z tego obowiązku. Prezydent Gdyni wydał specjalne zarządzenie w tej sprawie. Zobowiązał w nim kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy, którzy w ramach wykonywanych zdań administrują powierzonymi im budynkami lub lokalami, do złożenia deklaracji do CEEB. Proces koordynował Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni. Z informacji, które do niego przesłano, wynika, że wszyscy złożyli stosowne dokumenty.

Właściciele i zarządcy innych budynków mogą zapisywać się w bazie do końca czerwca. W przypadku nowo zainstalowanych źródeł ogrzewania termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia. Podobnie jest, gdy ktoś zmienił źródło ciepła w swoim domu czy lokalu lub zainstalował tam np. kominek.

Obecnie w CEEB znajduje się już ponad 3 tys. deklaracji z Gdyni. 820 z nich złożono w formie papierowej. W takim wypadku dane do bazy elektronicznej wprowadzają pracownicy Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni. Odpowiadają oni również za szereg innych przedsięwzięć związanych z CEEB. Zadbali m.in. o kampanie informacyjne na ten temat w pojazdach komunikacji miejskiej, biuletynie „Ratusz” oraz „Dzienniku Bałtyckim”. Obsługują także punkt konsultacyjno-informacyjny w Centrum Obsługi Mieszkańca, który ze względu na obecną sytuację epidemiczną jest chwiliowo nieczynny.

Jak złożyć deklarację?


Deklarację można złożyć online lub w formie papierowej.

– Zachęcam mieszkańców Gdyni do składania deklaracji w formie elektronicznej, poprzez specjalną stronę internetową. To obecnie najszybszy i najbezpieczniejszy sposób, aby zapisać się w bazie CEEB. Osoby, które nie mają takiej możliwości, mogą złożyć dokument w formie papierowej poprzez wrzutnię – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Do bazy CEEB można się zapisać na stronie zone.gunb.gov.pl. Wystarczy kliknąć przycisk „Złóż deklarację”, a system – krok po kroku – poprowadzi użytkownika dalej. Procedura wymaga uwierzytelnienia za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej albo e-dowodu.

Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, bankowości elektronicznej czy profilu zaufanego, może złożyć deklarację w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, korzystając z wrzutni. Jest jednak jeden warunek. Nieruchomość musi znajdować się w granicach administracyjnych Gdyni.

Więcej informacji na temat CEEB można znaleźć na stronie: gunb.gov.pl.