Co nowego

Porozmawiajmy o Beniowskiego i Kapitańskiej

ul.Beniowskiego, ul. Kapitańska, fot. Aleksander Trafas

ul.Beniowskiego, ul. Kapitańska, fot. Aleksander Trafas

20.11.2017 r.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące organizacji ruchu w rejonie ulic Maurycego Beniowskiego i Kapitańskiej na Grabówku. Dostępne są już materiały informacyjne z opisem pięciu możliwych wariantów proponowanych dla tego rejonu. Warto się z nimi zapoznać już dziś - pierwsze z dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami odbędzie się bowiem w już najbliższą sobotę, 25 listopada.


Konsultacje społeczne dotyczące organizacji ruchu na Grabówku rozpoczęły się w piątek 24 listopada, a zakończą w piątek 8 grudnia. Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynujące proces, wraz z Zarządem Dróg i Zieleni przygotowali materiały informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w konsultacjach. Znajdują się tam m.in. charakterystyka obszaru ulic Beniowskiego i Kapitańskiej pod kątem organizacji ruchu, informacja o planowanych działaniach związanych z uspokojeniem ruchu oraz opis możliwych wariantów organizacji ruchu w tym rejonie, wraz z potencjalnymi skutkami ich wprowadzenia.

Materiały informacyjne są już dostępne online. Można je pobrać za pośrednictwem strony internetowej http://gdynia.pl/bip/komunikaty,2206/lokalne-konsultacje-spoleczne-z-mieszkancami-gdyni-dotyczace-organizacji-ruchu-na-ulicach-m-beniowskiego-i-kapitanskiej,501118.

- W trakcie przygotowań do konsultacji przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni przeanalizowali kilkanaście wariantów organizacji ruchu, spośród których za możliwe do wprowadzenia uznano ostatecznie pięć – mówi Joanna Jaczewska z Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynatorka konsultacji – Każdy z nich pociąga za sobą nieco inne konsekwencje dla użytkowników ulic Beniowskiego i Kapitańskiej, dlatego w materiałach informacyjnych staraliśmy się pokazać potencjalne skutki poszczególnych rozwiązań, aby każda osoba biorąca udział w konsultacjach mogła się zastanowić nad tym, który wariant będzie z różnych względów najbardziej optymalny.

Przyjdź na spotkanie, wypełnij formularz online...
Konsultacje społeczne są okazją dla mieszkańców Grabówka na zabranie głosu w dyskusji dotyczącej możliwych zmian organizacji ruchu w tej okolicy. Opinie i sugestie mieszkańców, zgłoszone podczas konsultacji społecznych, zostaną zebrane w raporcie podsumowującym. Dokument ten zostanie wykorzystany przez władze miasta w procesie podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach w tym rejonie.

Mieszkańcy przez cały okres trwania konsultacji społecznych będą mogli zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia za pośrednictwem formularza, dostępnego pod adresem www.badanialis.pl/grabowek2017.

Swoje opinie na temat proponowanych rozwiązań będzie można zgłosić także podczas dwóch otwartych spotkań, które poprowadzą przedstawiciele Laboratorium Innowacji Społecznych. Pierwsze odbędzie się w sobotę 25 listopada, od godz. 11, a drugie – w poniedziałek 27 listopada, od godz. 17.30. Oba spotkania odbędą się w Szkole Podstawowej nr 17, przy ul. Grabowo 12.

… lub wypełnij formularz papierowy
Formularze konsultacyjne wraz z materiałami informacyjnymi dostępne są także w wersji papierowej w siedzibie Rady Dzielnicy Grabówek (ul. Grabowo 12), Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98, budynek nr IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wejście od strony SKM Gdynia Redłowo) oraz kancelarii Urzędu Miasta Gdynia (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). W tych miejscach można również zostawić wypełnione formularze konsultacyjne.
Raport podsumowujący konsultacje społeczne zostanie opublikowany w ciągu miesiąca od ich zakończenia.