Co nowego

Port Gdynia - Zabytkowy elewator zbożowy jak nowy

Opis alternatywny

31.01.2008 r.

W Porcie Gdynia zakończyły się trwające od września 2004 roku prace remontowe na Elewatorze Zbożowym – obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Z uwagi na nieprzerwaną pracę przeładunkową Bałtyckiego Terminalu Zbożowego remont odbywał się w szczególnych warunkach bezpieczeństwa. Prace budowlane polegały na wymianie elewacji – skuto płytki elewacyjne z piaskowca ( sprowadzone w latach trzydziestych ubiegłego wieku z Włoch) i położono nową elewację, co prawda z innego materiału, ale wiernie odtwarzającą pierwotny wygląd obiektu. Z uwagi na zabytkowy charakter elewatora zbożowego wszystkie prace odbywały się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Całkowity koszt remontu wyniósł ok.3,5 mln zł.

Elewator zbożowy został wzniesiony w latach 30-tych XX wieku na Nabrzeżu Indyjskim wg projektu inżyniera Paszkowskiego. Do użytku został oddany w 1937 r. Był przeznaczony do obsługi eksportu i importu zboża oraz jego uszlachetniania. Do II wojny światowej, Terminal nastawiony był na eksport polskiego zboża, służąc jako magazyn tranzytowy krajom naddunajskim.

Port Gdynia - Zabytkowy elewator zbożowy jak nowy - z 1930 roku

Po wojnie gdyński elewator przejął znaczącą część importu zboża do Polski, a w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych także eksportu. W maju 1992 roku, rozpoczęła się gruntowna przebudowa wyposażenia technologicznego elewatora i infrastruktury nabrzeżowej. Drugi etap modernizacji rozpoczęto w lipcu 1996 roku, kiedy to wbito 195 pali pod nowe stalowe silosy o pojemności 14 tys. ton. W lipcu 1999 roku rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy magazynu podłogowego do składowania śruty o pojemności 25 tys. ton. Włączono go do eksploatacji wiosną 2001 roku. Inwestycja ta pozwoliła zwiększyć możliwości składowania w kompleksie elewatora do 52 tys. ton.

Port Gdynia - Zabytkowy elewator zbożowy jak nowy
foto. ZMPG-a S.A./T.Urbaniak

Elewator jest jednym z czterech obiektów gdyńskiego portu wpisanych do rejestru zabytków, obok Dworca Morskiego, przyległego Magazynu nr 1 i Magazynu H.

Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. obsługuje wszelkiego rodzaju ładunki zbożowe i paszowe takie jak pszenica, jęczmień, żyto, nasiona rzepaku, bobik; pasze: śruta sojowa, rzepak, wysłodki buraczane. W 2007 r. na BTZ przeładowano 719,1 tys. ton ładunków.

Zobacz także Zabytkowy modernizm w gdyńskim porcie - artykuł Gazeta Wyborcza
Lifting zbożowego elewatora - artykuł Dziennik Bałtycki