UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
Co nowego

Port Zewnętrzny czeka na decyzję RDOŚ

Wizualizacja 3D portu zewnętrznego. Widoczny pirs na wodzie, na powierzchni kontenery, budynki i dźwigi

Tak według wstępnej koncepcji ma wyglądać Port Zewnętrzny. Port Gdyni przewiduje zbudowanie m.in. wieży widokowej, fot. mat. prasowe Portu Gdynia

29.01.2021 r.

Ważny postęp w procesie przygotowywania budowy Portu Zewnętrznego – Port Gdynia złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Zgoda Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będzie oznaczała zielone światło dla realizacji inwestycji. Wcześniej analizę tego, jak nowy sztuczny ląd będzie wpływać na otoczenie, przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego.


27 stycznia Port Gdynia złożył wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy Portu Zewnętrznego. To ważny formalny krok w całym procesie przygotowywania jednej z największych inwestycji w historii gdyńskiego portu.

Wcześniej na zlecenie Portu Gdynia dokładne badania i analizy dotyczące tego, jak Port Zewnętrzny w różnych wariantach będzie wpływać na otaczające go środowisko (tzw. inwentaryzację przyrodniczą), przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Włodzimierza Meissnera oraz dr hab. Mariusza Sapoty, profesora UG.

- Prace obejmowały badania awifauny na morzu na obszarze Natura 200 Zatoka Pucka PLB220005, badania wybranych lęgowych gatunków ptaków na obszarze Natura 200 Zatoka Pucka PLB220005 na falochronie wyspowym oraz pirsie węglowym Portu w Gdyni, a także inwentaryzację składu gatunkowego awifauny. Prace zostały zakończone kompleksowym opracowaniem – wyjaśnia dr Sebastian Susmarski, dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz z Uniwersytetu Gdańskiego.

Analiza wykazała, że wybrany wariant Portu Zewnętrznego pozwoli na utrzymanie szerokiego widoku na wody zatoki. Mając na uwadze przemysłowy charakter portu, nie wskazano na negatywny wpływ inwestycji na lokalną społeczność. Naukowcy wykazali też, że powstanie nowego pirsu zewnętrznego nie zaburzy przepływu wód w głąb Zatoki Puckiej, nie wpłynie negatywnie na organizmy żywe w Zatoce Gdańskiej, nie przewidziano też negatywnego wpływu na plaże i klify w sąsiedztwie portu. Stan plaż i kąpielisk, z których korzystają gdynianie i turyści, nie ulegnie zmianie ani pogorszeniu.

W trakcie tworzenia raportu oddziaływania na środowisko zadecydowano jednak o zmianie pierwotnie planowanego kształtu pirsu – wszystko po to, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu. Oddziaływanie na tzw. klimat akustyczny będzie dzięki temu znacznie mniejsze niż przy wcześniejszej koncepcji.

Elementem, który z pewnością zainteresuje mieszkańców i turystów, będzie planowana wieża widokowa. Spojrzenie na zatokę będzie możliwe z punktu kończącego nowy fragment sztucznego lądu, powstanie też aleja pieszo-rowerowa z widokiem na Zatokę Gdańską i Półwysep Helski.

- Budowa portu zewnętrznego to bardzo ważny skok jakościowy dla jednej z najważniejszych w Gdyni gałęzi przemysłu. Przemysłu portowego, który na początku ubiegłego wieku stał się przecież bodźcem dla budowy nowoczesnego, otwartego miasta. Dziś to kolejny krok na drodze do gospodarczego rozwoju całego miasta. Wierzę, że ta zmiana przyniesie korzyści dla wszystkich gdynian. Niewątpliwie interesująca jest też wizja wieży widokowej na nowym przedłużeniu lądu - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Jak informuje Port Gdynia, elementem szacowanej na blisko 4 miliardy złotych budowy Portu Zewnętrznego będzie też m.in. nowy układ komunikacyjny – drogowy oraz kolejowy - i elementy małej architektury. Pod względem urbanistycznym inwestycja ma zostać zaprojektowana w taki sposób, aby zachować modernistyczny i portowy charakter Gdyni.Przypomnijmy, że Zarząd Morskiego Portu Gdynia w listopadzie zeszłego roku formalnie uruchomił procedurę na wybór partnera prywatnego dla projektu „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Nowy pirs zewnętrzny ma umożliwić zawijanie do gdyńskiego portu statków kontenerowych o długości ponad 400 metrów i zanurzeniu sięgającym do 16 metrów. To największe jednostki, jakie mogą wpłynąć na Morze Bałtyckie. Przewidywana roczna zdolność przeładunkowa terminalu to 2,5 mln TEU (jednostek pojemności równoważnych objętości kontenera o długości 20 stóp), czyli około 25 mln ton ładunków. Port dzięki inwestycji ma stać się istotnym elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.