Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Co nowego

Prace przy Kwaterze Pamięci z ministerialnym dofinansowaniem

Na cmentarzu Marynarki Wojennej trwa budowa placu reprezentacyjno-apelowego // fot. Kamil Złoch

Na cmentarzu Marynarki Wojennej trwa budowa placu reprezentacyjno-apelowego // fot. Kamil Złoch

Na cmentarzu Marynarki Wojennej trwają prace związane z drugim etapem budowy Kwatery Pamięci. W ramach inwestycji powstanie plac reprezentacyjno-apelowy, gdzie będą mogły się odbywać uroczystości państwowe i wojskowe. Ponadto zostanie tam zamontowany 21-metrowy krzyż. Na realizację obu zadań miastu przyznano dofinansowanie ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego z Funduszu Promocji Kultury – w sumie 600 tys. zł.


Kwatera Pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej to wyjątkowe miejsce na mapie Gdyni. Powstała, aby upamiętnić i uhonorować bohaterów, którzy zapisali się zarówno w wojennej, jak i powojennej historii Polski. Spoczywają tam admirał floty Józef Unrug, jego małżonka oraz podkomendni – kontradmirał Stanisław Mieszkowski, kontradmirał Jerzy Staniewicz i komandor Zbigniew Przybyszewski, a także inni oficerowie, podoficerowie i marynarze, których heroizm i poświęcenie nie zostaną zapomniane.

– Kwatera Pamięci to miejsce pochówku szczególnej kategorii bohaterów. To ludzie, którzy przelewali krew w obronie Polski. A Polska Rzeczpospolita Ludowa zamiast wdzięczności i uznania zafundowała im niesłuszne oskarżenia, nieuczciwe procesy i wyroki wieloletniego więzienia lub śmierci. Takim ludziom w szczególny sposób jesteśmy winni pamięć. Admirał Unrug umierając na obczyźnie, wyraził wolę, by jego ciało pochowano w kraju dopiero, gdy jego towarzysze broni odzyskają należną im cześć. Ta Kwatera to realizacja testamentu admirała – mówi Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni.

Prace przy grobowcach trwały od 2017 do 2019 roku. Obecnie jest realizowany drugi i ostatni etap inwestycji. Obejmuje on budowę placu reprezentacyjno-apelowego oraz montaż 21-metrowego krzyża z elementami rzeźbiarskimi. Za realizację prac odpowiada spółka Poleko Budownictwo.

Plac reprezentacyjno-apelowy dopełni kompozycję przestrzenną miejsca. Jego nawierzchnia będzie wykonana z kostki kamiennej. Docelowo będą mogły się tam odbywać uroczystości państwowe i wojskowe. Na cmentarzu Marynarki Wojennej trwają właśnie roboty związane z budową placu. W ramach zadania powstanie m.in. odwodnienie liniowe. Cały teren zostanie również oświetlony, a przy placu pojawi się zieleń.

Inwestycję zwieńczy montaż stalowego krzyża. Ma on stanowić centralną część kompozycji Kwatery Pamięci. U jego podstawy pojawią się elementy rzeźbiarskie wykonane ze stali kortenowskiej. Krzyż będzie dodatkowo oświetlony.

Wizualizacja placu reprezentacyjno-apelowego wraz z 21-metrowym krzyżem i elementami rzeżbiarskimi // mat.prasowe UM

Prace mają potrwać do końca bieżącego roku. Koszt inwestycji, czyli w sumie 1 457 162, 25 zł, częściowo pokryje dofinansowanie, które na ten cel otrzymało miasto. To łącznie 600 tys. zł ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dotację w wysokości 300 tys. zł przyznano na budowę placu, a kolejne 300 tys. zł na wykonanie i montaż krzyża. Umowy o dofinansowanie zostały już oficjalnie zawarte.

Jak powstała Kwatera Pamięci?


W swoim testamencie admirał floty Józef Unrug, dowódca polskiej floty i Obrony Wybrzeża z 1939 roku, upomniał się o przywrócenie pamięci, pełną rehabilitację i godne uczczenie bohaterstwa swoich podwładnych i towarzyszy broni.

Wywiązując się z obowiązku dbania o godność nieżyjących marynarzy, jaki spoczął przede wszystkim na współczesnej Marynarce Wojennej RP, przedstawiciele rodzin zamordowanych oficerów oraz kilku instytucji państwowych utworzyli w 2016 roku komitet organizacyjny, którego celem było wypełnienie woli admirała floty. Dzięki ich zaangażowaniu utworzono Kwaterę Pamięci.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 09.09.2022 15:17
  • ikona

    Autor: Magdalena Czernek (m.czernek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.09.2022 19:19
  • ikonaZmodyfikował: Magdalena Czernek
ikona

Zobacz także

Najnowsze