Co nowego

Premie dla pracowników spółek przewozowych

fot. Przemysław Kozłowski

fot. Przemysław Kozłowski

29.09.2021 r.

Trwają rozmowy między związkami zawodowymi komunalnych spółek komunikacyjnych w Gdyni a przedstawicielami tych przedsiębiorstw i władzami miasta. Związkowcy chcą podniesienia wynagrodzeń pracowników oraz przyznania jednorazowych premii. Zgodnie z porozumieniem wypracowanym na spotkaniu, które odbyło się 8 września, rozmowy o przeznaczeniu środków z budżetu miasta na ten cel będą kontynuowane w pierwszej połowie listopada. Premie motywacyjne dla swoich pracowników wypłaciły z własnych budżetów – odrębnych i niezależnych od środków miasta – władze spółek PKA, PKT i PKM.


Spotkanie reprezentantów związków zawodowych komunalnych spółek komunikacyjnych w Gdyni z przedstawicielami tych przedsiębiorstw i władzami miasta odbyło się 8 września w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo–Technologicznego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Lech Żurek – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni, Piotr Małolepszy – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gydni, Bogusław Stasiak – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni, a także przedstawiciele związków zawodowych z poszczególnych spółek. Wśród nich znaleźli się m.in.: Stanisław Taube – przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Pracowników Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Szczepan Kleniewski ze Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Autobusowej w Gdyni.

Związkowcy postulowali o podwyżkę stawki godzinowej o 2,50 zł oraz wypłacenie jednorazowej premii motywacyjnej. Wypracowane porozumienie zakłada, że w pierwszej połowie listopada strony powrócą do rozmów. Wtedy będą znane założenia do budżetu miasta na 2022 rok. Obecnie określenie możliwości finansowych miasta jest niemożliwe, m.in. ze względu na brak decyzji władz centralnych w zakresie kształtu Krajowego Planu Odbudowy. Jego aktualne założenia spowodują, że w przyszłym roku przychody w budżecie Gdyni zmniejszą się o ok. 130 mln zł. Brak tak dużej kwoty, a także trudna sytuacja finansowa w ubiegłym i obecnym roku stawiają miasto w niezwykle ciężkiej finansowo sytuacji.

Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, zauważa ponadto, że w sprawie zmian wydatków ZKM Gdynia obowiązują procedury wynikające z uchwały.

– ZKM jest jednostką budżetową, przez co nie może działać tak elastycznie jak spółki prawa handlowego. Wydatkowanie środków wymaga zapewnienia ich w budżecie. Poza tym rozmowy na temat postulatów związków zawodowych dotyczących wzrostu wynagrodzeń nie zostały jeszcze zakończone – mówi Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Z kolei 9 września prezesi zarządów gdyńskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, a więc PKA, PKT i PKM, spotkali się z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie wypłaty z budżetów spółek jednorazowej premii motywacyjnej dla pracowników.

– Zgodnie z porozumieniem z 9 września wszystkie komunalne spółki komunikacyjne w Gdyni – PKM, PKA i PKT – wypłaciły już swoim pracownikom premie motywacyjne w wysokości 850 zł brutto z uwzględnieniem przepracowanego czasu pracy – mówi Lech Żurek, prezes zarządu PKA Gdynia.

O dalszych postępach w rozmowach oraz podejmowanych decyzjach będziemy informować na portalu gdynia.pl.