Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Co nowego

Przy ulicy Dickmana powstanie dom bez barier

Spotkanie mieszkańców ul. Dickmana z wiceprezydentem Michałem Guciem

Spotkanie mieszkańców ul. Dickmana z wiceprezydentem Michałem Guciem

23.10.2017 r.

Mieszkańcy ulicy Dickmana 18-30, w ramach rewitalizacji części gdyńskiego Oksywia, w ciągu najbliższych trzech lat wyprowadzą się do mieszkań zamiennych, które zapewni im miasto. Każda rodzina spotkała się już z zespołem specjalistów, którzy pytali o indywidualne potrzeby i preferencje mieszkaniowe. Część z 80 rodzin będzie mogła zamieszkać w nowoczesnym budynku, który powstanie w miejscu likwidowanych z przyczyn technicznych baraków. Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiło właśnie przetarg na projekt domu bez barier, dla mieszkańców w każdym wieku.

Przygotowując Gminny Program Rewitalizacji, który obejmuje część Oksywia, dostrzegliśmy m.in. pilną potrzebę poprawy stanu budynków przy ul. Dickmana 18-30 oraz obniżenia kosztów ogrzewania, jakie ponoszą ich mieszkańcy. Zaplanowaliśmy więc gruntowny remont – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Niestety, z przyczyn obiektywnych, plan ten nie może zostać zrealizowany. Ekspertyzy stanu budynków wykazały, że ich kompleksowy remont nie jest możliwy, a prace doraźnie nie rozwiążą problemów mieszkańców. Stąd decyzja, aby w ciągu najbliższych trzech lat wszyscy mieszkańcy osiedla wyprowadzili się do innych mieszkań, zapewnionych przez miasto, które pozyskamy do swojego zasobu. Ich lokalizacja uwzględni m.in. położenie szkoły dla dzieci czy dojazd do miejsca pracy – dodaje.

Dotychczasowe budynki zostaną zlikwidowane, a w ich miejscu stanie nowoczesny blok dla 30 rodzin. Nowy budynek wielorodzinny przy ul. Dickmana w rewitalizowanej części Oksywia zostanie zaprojektowany z myślą o mieszkańcach wymagających przestrzeni pozbawionych barier architektonicznych. Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiło właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Na czterech kondygnacjach ma znaleźć się około 30 lokali jedno-, dwu- i trzypokojowych oraz ogólnodostępna świetlica. Wejście do budynku, układ i aranżacja pomieszczeń, a także klatka schodowa oraz winda zapewnić mają łatwy dostęp osobom starszym i niepełnosprawnym. Przestrzeń wokół będzie zagospodarowana estetycznie, umożliwiając wypoczynek na świeżym powietrzu czy uprawę ogrodu. Przewidziano plac zabaw oraz miejsca do gier sportowych i integracyjnych.

Proces przygotowania mieszkańców osiedla Dickmana 18-30 do nadchodzących zmian i związanych z nimi przeprowadzek rozpoczął się w lipcu. Na miejscu stale dyżurował pracownik Laboratorium Innowacji Społecznych, który w bezpośrednich rozmowach z mieszkańcami wyjaśniał wątpliwości, notował wszystkie pytania i udzielał informacji związanych z kolejnymi etapami przygotowań. We wrześniu rozpoczął pracę zespół, w którego składzie znaleźli się pracownicy LIS, ABK oraz DOPS nr 2. Podczas indywidualnych spotkań wszyscy mieszkańcy byli pytani o osobiste potrzeby i preferencje mieszkaniowe. Równocześnie sprawdzano stan techniczny lokali – mieszkańcy mogli wskazywać najbardziej uciążliwe usterki, wymagające pilnych napraw.

W październiku miasto uruchomiło udzielanie wsparcia finansowego dla mieszkańców.  
Wyprowadzki z ul. Dickmana rozpoczną się w roku 2018. Chcąc wywiązać się z obietnic obniżenia kosztów ogrzewania, już w tym sezonie mieszkańcom, którzy uiszczają opłaty, z budżetu miasta dofinansowana zostanie połowa wydatków na ten cel – informuje wiceprezydent Michał Guć. – Ponieważ ostatni lokatorzy opuszczą baraki przy ul. Dickmana w roku 2020, są one sprawdzane pod względem technicznym. Trwają prace mające ograniczyć zalewanie budynków po intensywnych deszczach.

Ponadto, na wniosek mieszkańców, na przystanku ZKM Pancerna w stronę centrum powstała zadaszona wiata, a przejście dla pieszych w tym miejscu zmodernizowano, aby poprawić bezpieczeństwo.

  • fot. Aleksander Trafas
  • Fot. Alina Żemojdzin
  • fot. mat. prasowe