Co nowego

Redłowska Kaskada - polską Budową Roku 2006

Opis alternatywny

29.06.2007 r.

Zespół mieszkaniowo - usługowy "Redłowska Kaskada" otrzymał tytuł "Budowa Roku 2006" (nagroda I stopnia), czyli tzw. Oskara w budownictwie w konkursie organizowanym corocznie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Inwestorem tego kompleksu była gdyńska firma ALLCON OSIEDLA Sp. z o.o, generalnym wykonawcą zaś ALLCON SA - także z Gdyni. Głównymi projektantami zespołu są mgr inż. arch Michał Żołnierkiewicz (architektura) i mgr inż. Jerzy Siemiński (konstrukcja).


Przedmiotem Konkursu Budowa Roku są obiekty budowlane lub proces inwestycyjny (również modernizacyjny) ze wszystkich rodzajów budownictwa. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać jednostki uczestniczące w procesie budowlanym, z polską osobowością prawną, a więc inwestorzy bezpośredni przygotowujący inwestycję do realizacji (w tym developerzy lub służby samorządów terytorialnych) oraz wykonawcy robót budowlano-montażowych: generalni lub główni. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane jednostkom zgłaszającym.


Redłowska Kaskada

Kaskada Redłowska - to kompleks czterech budynków o zróżnicowanych kształtach i wysokościach. Każdy budynek ma niezależne wejście, z reprezentacyjnym holem.


A - dziesięciokondygnacyjny, mający osiem kondygnacji mieszkalnych i dwie garażowo-usługowe; w tym budynku znajduje się również sklep o powierzchni około 2000 m2,
B - ośmiokondygnacyjny, obejmujący pięć kondygnacji mieszkalnych i trzy garażowe,
C - jedenastokondygnacyjny, z czego osiem to kondygnacje mieszkalne, a trzy garażowo-usługowe,
D - dziewiętnastokondygnacyjny, zawierający piętnaście kondygnacji mieszkalnych i cztery garażowe.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 17 279 m2, powierzchnia zabudowy 5300 m2, powierzchnia użytkowa 35 866 m2, a kubatura budynków 134 853 m3.

Redłowska KaskadaRedłowska Kaskada