Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Co nowego

Rekrutacja do szkół średnich – niezbędnik absolwenta

fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy okres dla wszystkich uczniów najwyższych klas szkół podstawowych i gimnazjów. Choć do kwietniowych egzaminów i późniejszej rekrutacji zostało jeszcze trochę czasu, już dziś warto sprawdzić, jak wyglądać będzie nabór do szkół średnich, a także zaplanować swoją wizytę na Gdyńskiej Giełdzie Szkół.
 
Dla uczniów III klas gimnazjów najważniejszy moment w roku szkolnym nastąpi 10 kwietnia. Wtedy to przystąpią do pierwszej części egzaminu gimnazjalnego. Tego dnia uczniowie zmierzą się z zagadnieniami z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. Dwa kolejne dni to odpowiednio egzaminy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz nowożytnego języka obcego.
 
Kilka dni później, 15 kwietnia do zadań egzaminacyjnych przystąpią ósmoklasiści ze szkół podstawowych. Podobnie jak w przypadku uczniów gimnazjów testy wiedzy rozłożono na trzy dni. VIII klasy zmierzą się kolejno z językiem polskim, matematyką i językiem obcym.
 
Różne od siebie egzaminy oznaczają również różny kształt dalszej nauki w szkołach średnich. Absolwentów szkół podstawowych czeka czteroletnie liceum ogólnokształcące bądź pięcioletnie technikum. Gimnazjaliści spędzą w szkołach średnich o jeden rok mniej – odpowiednio trzy lata w liceum ogólnokształcącym lub cztery lata w technikum.
 
Wspólne dla gimnazjalistów i ósmoklasistów będą natomiast w procesie rekrutacji terminy. Wyniki egzaminów wraz z zaświadczeniami przekazane zostaną im na koniec roku szkolnego, tj. 21 czerwca 2019 roku. Dla obu grup uczniów postępowania rekrutacyjne do szkół średnich prowadzone będą w tym samym czasie i przebiegać będą na takich samych zasadach. Jednak każda ze szkół średnich przyjmujących uczniów utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum. Więcej szczegółowych informacji uzyskać można w załączonej broszurze wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Broszura Ministerstwa Edukacji Narodowej - nabór do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020

Uczniów wybierających się do liceów bądź techników nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że mogą wybrać dowolną szkołę średnią czy to w miejscu swojego zamieszkania, czy poza nim. Oferta gdyńskich szkół jest wszechstronna i różnorodna, a co najważniejsze - dostosowana do oczekiwań młodzieży oraz potrzeb stale zmieniającego się i wymagającego rynku pracy.
 
Każda gdyńska szkoła średnia posiada inne profile klas, do których obowiązywać będą różne progi punktowe. W załączniku dostępnym na końcu artykułu znajduje się zestawienie oddziałów dla poszczególnych szkół wraz z progami punktowymi z roku szkolnego 2018/2019.
 
Dla wszystkich, którzy w sposób bardziej szczegółowy chcą zapoznać się z ofertami poszczególnych placówek, przygotowywana jest coroczna Gdyńska Giełda Szkół. W jej ramach można będzie zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi informatorami dla ósmoklasistów i gimnazjalistów. Tegoroczna edycja giełdy odbędzie się 1 kwietnia 2019 roku w hali Gdynia Arena. Szczegółowe informacje dostępne będą za pośrednictwem portalu Gdynia Edukacyjna.
 
Dodatkowo bezpłatnej porady związanej z planowaniem kariery udzielają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W Gdyni znajdują się trzy takie placówki:
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Leopolda Staffa 10
tel. 58 622 09 42, www.ppp1gdynia.pl; e-mail: sekretariat@ppp1.edu.gdynia.pl
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Opata Hackiego 13 (od 1.09.2019 r. na ul. Chylońskiej 227 w Gdyni)
tel. 58 623 31 39, www.ppp2gdynia.szablon.pl; e-mail:  sekretariat@ppp2.edu.gdynia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Płk.Dąbka 207
tel. 58 625 35 02, www.ppp3gdynia.szablon.pl; e-mail: sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl
 
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pomagają uczniom szkół podstawowych i gimnazjów podjąć decyzję w zakresie wyboru kierunku kształcenia, przyszłego zawodu. Konsultacje obejmują również diagnozowanie i rozwijanie potencjalnych możliwości oraz mocnych stron, jak również orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego.

  • ikonaOpublikowano: 30.01.2019 08:00
  • ikona

    Autor: Paweł Kukla (p.kukla@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.03.2019 08:40
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
ikona

Zobacz także

Najnowsze