Co nowego

Rewitalizacja połączy Oksywie

11.04.2017 r.

Znaczną część gdyńskiego Oksywia zajmują tereny jednostek wojskowych i stoczni. Wielu mieszkańcom Gdyni ta część miasta przywodzi na myśl szarość okrętów, zamknięte przestrzenie otoczone kolczastym płotem. Ale Oksywie to kilkusetletnia historia, atrakcyjny brzeg morski oraz mieszkańcy pielęgnujący lokalną tradycję. Rewitalizacja dzielnicy pomoże odczarować stereotypy, zbliży lokalne środowisko, zachęci gdynian do odwiedzin tej części miasta. Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym oraz działaniom społecznym poprawi się jakość życia. Właśnie powstaje „Oksywie Od Nowa”.

- To największy powierzchniowo i drugi pod względem liczby mieszkańców obszar, który zostanie poddany gdyńskiej rewitalizacji – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Dzisiejsze Oksywie jest w pewien sposób podzielony na mniejsze enklawy, co nie ułatwia integracji i budowania lokalnych więzi. Dzięki działaniom rewitalizacyjnym te podziały mogą zanikać. Mam tu na myśli i podziały przestrzenne, i te mentalne.

W Gminnym Programie Rewitalizacji dla tej części miasta przewidziano między innymi zbudowanie dogodnego przejścia odcinkiem lasu od ulicy Bosmańskiej do ulicy Żeglarzy. W dolnej części dzielnicy, przy ul. Śmidowicza 49, w budynku zaadaptowanym po zespole szkół utworzony będzie dom sąsiedzki, z bardzo szeroką ofertą dla wszystkich mieszkańców Oksywia. Tam też zlokalizowane zostanie Centrum Usług Społecznych z ofertą dla wszystkich mieszkańców Gdyni. Liczne zajęcia integracyjne, twórcze, a także o charakterze specjalistycznym pozwolą ożywić najbliższy rejon, a gościom spoza Oksywia przybliżyć potencjał tej części miasta.

Odmiana historycznej części Kępy Oksywskiej oraz Osady Rybackiej wzmocni ich walory turystyczne – nie ma wątpliwości Mateusz Kolera, radny dzielnicy. - To tutaj zaczynała powstawać Gdynia. Pierwotnie była to osada, w której mieszkali rybacy i chłopi. Ten krajobraz po części zachował się do tej pory, przy zabytkowym kościele oraz w sąsiedztwie przystani rybackiej. W tych rejonach, w ramach rewitalizacji zmieni się, a raczej powstanie, porządne zejście na plażę oksywską i na bulwar, który jest ogromną atrakcją dzielnicy.

Komunikacja między górnym i dolnym Oksywiem poprawi się również poprzez inwestycje w drogi. Modernizacja czeka część ulicy płk. Dąbka, Dickmana, Bosmańskiej, Makowskiego i Arciszewskich. Zwiększy się komfort podróżowania, mieszkańcy poczują się bezpieczniej.

- Bardzo cieszy fakt, że oksywianie będą mieli i mają ogromny wpływ na proces rewitalizacji – przyznaje Mateusz Kolera.Dotyczy ona naszego lokalnego podwórka i tylko mieszkańcy Oksywia wiedzą, co na tym podwórku jest potrzebne. Zmienią Oksywie w dzielnicę swoich marzeń! Na pozytywne efekty rewitalizacji długo czekać nie będzie trzeba, bo zainteresowanie „Oksywiem OdNowa” jest duże i ciągle rośnie.

- Na wszystkie inwestycje przeznaczymy 23 miliony złotych. Większość środków będzie pochodzić z budżetu Unii Europejskiej – informuje wiceprezydent Michał Guć. - Zarówno inwestycje w infrastrukturę, jak też te społeczne były szeroko konsultowane podczas procesu przygotowania do rewitalizacji. Nadchodzące zmiany również będą uwzględniały opinię mieszkańców Oksywia.

Oksywie w liczbach:

Podobszar rewitalizacji – 194 ha

Liczba mieszkańców – 2529 osób

Kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Utworzenie domu sąsiedzkiego
Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Śmidowicza 49 (dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu) oraz jego otoczenia do szerokiej gamy nowych funkcji społecznych realizowanych na rzecz mieszkańców północnych dzielnic Gdyni. Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców i aktywności grup sąsiedzkich i organizacji pozarządowych.

Rozwój przestrzeni publicznej i przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie centrum dawnej wsi Oksywie
Zmianom przestrzennym fragmentu dawnej wsi Oksywie w obrębie skrzyżowania ulic Pułkownika Dąbka, Bosmańskiej, Dickmana oraz ulicy Kępa Oksywska towarzyszyć będzie przywracanie historycznego charakteru tej części Gdyni. Powstanie przestrzeń integrująca mieszkańców Oksywia.

Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców. Partycypacja społeczna i inicjatywy lokalne w procesie rewitalizacji
Angażowanie mieszkańców w działania rewitalizacyjne, by projektowane rozwiązania w sposób jak najbardziej pełny odpowiadały ich oczekiwaniom. Bazą będą działania już prowadzone na Oksywiu.           

Integracja komunikacyjna Oksywia Dolnego i Górnego
Utworzenie bezpiecznego i wygodnego traktu pieszego oraz parku leśnego pomiędzy ul. Żeglarzy i Bosmańską. Budowa połączenia pieszego Oksywia Dolnego z centrum dzielnicy wzdłuż ulicy Arciszewskich.
 
Wykorzystanie potencjału gospodarczego oraz poprawa warunków życia w obrębie Osady Rybackiej
Lepsza dostępność i atrakcyjność nowo utworzonych miejsc wypoczynku i rekreacji w okolicy oksywskiego klifu i bulwaru. Stworzenie przyjaznej infrastruktury na terenach rekreacyjnych.


Wsparcie finansowe dla wspólnot mieszkaniowych na rzecz remontów budynków wielorodzinnych i zagospodarowania przestrzeni wokół nich
Wsparcie wspólnot mieszkaniowych tak, by wykorzystując nawet 85-proc. dofinansowanie ze środków europejskich mogły prowadzić remonty oraz zagospodarowywać przestrzenie wokół bloków.

Remonty i zagospodarowanie przestrzeni wokół mieszkalnych budynków komunalnych
Szeroko zakrojone działania realizowane na rzecz poprawy warunków mieszkańców budynków komunalnych w obrębie ul. Żeglarzy oraz ul. Dickmana zaplanowane na kilka lat. Będą realizowane przy zaangażowaniu lokatorów.

  • Rewitalizacja połączy Oksywie fot. mat. prasowe LIS
  • Rewitalizacja połączy Oksywie fot. mat. prasowe LIS
  • Rewitalizacja połączy Oksywie fot. mat. prasowe LIS
  • Rewitalizacja połączy Oksywie fot. mat. prasowe LIS
  • Rewitalizacja połączy Oksywie fot. mat. prasowe LIS
  • Rewitalizacja połączy Oksywie fot. mat. prasowe LIS
  • Rewitalizacja połączy Oksywie fot. mat. prasowe LIS