Co nowego

Rowerem przez Orłowo

Rowerem przez Orłowo // fot. Kamil Złoch

Rowerem przez Orłowo // fot. Kamil Złoch

23.08.2018 r.

Budowa najbardziej oczekiwanego przez gdyńskich rowerzystów odcinka drogi rowerowej coraz bliżej. Rozstrzygnięto przetarg na „Rozbudowę alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej”. Najkorzystniejszą ofertą okazała się ta, złożona przez firmę budowlano-drogową MTM S.A.

6 sierpnia otwarto koperty z ofertami w przetargu na budowę drogi rowerowej będącej kolejnym elementem, poprawiającym ciągłość gdyńskich tras rowerowych i komfort jazdy wszystkich amatorów dwóch kółek. Przetarg na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej obejmuje również przebudowę zatoki autobusowej, chodników, elementów małej architektury i elementów infrastruktury technicznej w tym: odcinek kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, odcinek sieci wodociągowej i odcinek sieci elektroenergetycznej oraz sieć oświetlenia ulicznego, trakcji trolejbusowej a także sygnalizacji świetlnej. Oferty zgłosiły dwie firmy: firma budowlano-drogowa MTM S.A. z Gdyni oraz WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska. Najkorzystniejsza okazała się oferta tej pierwszej.
 
Komisja przetargowa dokonując wyboru wzięła pod ocenę cztery kryteria: cena oferty brutto - 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 14 %, okres wykonania - 20 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 6 %. 

Kwota, jaką miasto zabezpieczyło na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 5 973 797,87 zł brutto. Obie firmy swoje oferty wyceniły na ponad 7 mln złotych brutto (MTM SA: 7 337 797,51 zł, a WPRD GRAVEL Sp. z o.o. 7 482 014,58 zł).

– Biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku budowlanym, to dobrze, że wpłynęły dwie zbliżone do siebie oferty. Co prawda kwota wybranej oferty jest wyższa niż zakładaliśmy, jednak nie obciąży to dodatkowo budżetu miasta. 900 tysięcy złotych na przebudowę sieci wodociągowej wyłoży Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, które wspólnie z miastem było podmiotem zamawiającym w tym przetargu – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Droga rowerowa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej to jeden z ostatnich brakujących fragmentów trasy rowerowej od granicy Gdyni z Sopotem do Śródmieścia, ale bardzo istotny z punktu widzenia osób codziennie korzystających z roweru. W ramach budowy powstanie kilometr wydzielonej drogi rowerowej o szerokości 2,5 m wzdłuż alei Zwycięstwa od ulicy Kościelnej do ulicy Orłowskiej.

– Droga rowerowa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej, to najważniejszy dzisiaj odcinek na głównej osi komunikacyjnej Gdańsk-Gdynia, który zapewni ciągłość przejazdu. Dzisiaj rowerzyści, aby jechać zgodnie z prawem, muszą jechać po jezdni al. Zwycięstwa, na co decydują się tylko najodważniejsi – mówi Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds.komunikacji rowerowej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to maj 2019 r. 
Powstający fragment drogi rowerowej stanowi element międzynarodowej trasy R-10. Łączna jej w Gdyni wyniesie około 19 km. Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe. Możliwe jest to dzięki podpisanej w grudniu ubiegłego roku umowie na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W jej ramach Gdynia otrzymała ponad 8 mln złotych na budowę trasy R-10, czyli Nadmorskiego Szlaku Hanzeatyckiego.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych oraz do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i terenów o szczególnych walorach środowiskowych.

Nowa trasa wpisze się w europejską sieć szlaków rowerowych EuroVelo. To projekt sieci piętnastu wysokiej jakości międzynarodowych tras rowerowych, zaakceptowany do realizacji w roku 1997. Całkowita długość szlaków ma wynosić ponad 70 tys. kilometrów.


  • Rowerem przez Orłowo // fot. Kamil Złoch
  • Rowerem przez Orłowo // fot. Kamil Złoch
  • Rowerem przez Orłowo // fot. Kamil Złoch