Co nowego

Solidarni wobec zmian klimatycznych

fot. materiały promocyjne organizatora

fot. materiały promocyjne organizatora

25.11.2021 r.

We wtorek, 30 listopada odbędzie się drugie spotkanie w ramach Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. W tegorocznej edycji udział wezmą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej i ONZ, a także eksperci, specjaliści ze świata nauki oraz ambasadorowie nadbałtyckich państw i przedstawiciele lokalnych samorządów. Jednym z panelistów będzie wiceprezydent Gdyni – Michał Guć. Wydarzenie w całości odbędzie się w formule on-line.Forum to wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz UN Global Compact Network Poland. Pierwszy raz wydarzenie odbyło się w 2020 roku. Jego celem jest podejmowanie ambitnych inicjatyw na rzecz transformacji społeczno-gospodarczej i wdrażanie celów wynikających z polityki klimatycznej ONZ. Działania te mają służyć jak najszybszemu osiągnięciu neutralności klimatycznej oraz pozwolić na skuteczną ochronę środowiska naturalnego. Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza zrzesza osoby z obszarów sektora publicznego, prywatnego, obywatelskiego, naukowego i edukacyjnego.

W ostatni dzień miesiąca – we wtorek 30 listopada w godzinach od 10:00 do 16:00 – odbędzie się drugie spotkanie w ramach Forum. Swoją obecność podczas wydarzenia potwierdzili m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także ambasadorowie państw nadbałtyckich, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz wybitni eksperci, naukowcy i przedstawiciele firm, które angażują się w zrównoważony rozwój, i którym bliski jest temat ochrony środowiska.

W programie zaplanowano pięć debat poświęconym rozmaitym zagadnieniom: od zagrożeń ekologicznych Bałtyku, przez współpracę pomorskich miast z ONZ, aż po morskie ekotechnologie przyszłości.

Jednym z panelistów pierwszej debaty (godz. 10:30) będzie Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. Rozmowa dotyczyć będzie solidarności samorządów wobec zmian klimatu. Udział w niej wezmą również Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, zastępca prezydenta Gdańska – Piotr Borawski oraz wiceprezydent Sopotu – Marcin Skwierawski. Celem dyskusji jest wskazanie największych wyzwań klimatycznych Pomorza, a także omówienie dotychczasowej współpracy samorządów i korzyści z niej wynikających.

Transmisja wydarzenia dostępna będzie na stronie www.solidarniwklimacie.pomorskie.eu. Tam również sprawdzić można szczegółowy program Forum. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.