Co nowego

Stacja SKM Gdynia Leszczynki przejdzie remont

Widoczny peron kolejowy stacji SKM Gdynia Leszczynki. Brązowa nawierzchnia peronu i stara wiata przystankowa. Po prawej stronie widoczny znak z nazwą stacji. W tle zółto-niebieski pociąg SKM.

fot. Sławomir Okoń

28.07.2021 r.

Wymiana torowiska, budowa nowego peronu i wiat przystankowych oraz wejścia na stację – przystanek SKM Gdynia Leszczynki czeka gruntowna modernizacja. W ramach prac powstaną również windy, które ułatwią dostęp do stacji osobom z niepełnosprawnościami. Spółka PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście ogłosiła właśnie przetarg na wykonanie robót. 


Stacja SKM Gdynia Leszczynki ma już niemal 50 lat. Peron i wiata powstały w 1973 roku. Dlatego wymagają odświeżenia. Spółka PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście ogłosiła właśnie przetarg na wykonanie robót. Oferty można składać do 25 sierpnia.

Modernizacja przystanku SKM Gdynia Leszczynki obejmie m.in. wymianę szyn i tłucznia na torach po obu stronach. Najbardziej pozytywne zmiany to jednak rozbiórka starego i budowa nowego peronu, a także wymiana istniejących wiat stacyjnych.

Nowy peron będzie mieć 200 metrów długości i zostanie niemal całkowicie zadaszony. Wiata ma mierzyć 193 metry. To znaczna zmiana w stosunku do obecnej konstrukcji. Istniejący dach ma bowiem jedynie 70 metrów i nie osłania przystanku nawet w połowie.

fot. Sławomir Okoń

Konstrukcja peronu będzie wykonana z żelbetowych ścianek, a antypoślizgowa nawierzchnia dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Modernizacja peronu zakłada też wykonanie elementów małej architektury. Projekt będzie obejmować m.in.:
  • nowe zadaszenia nad windą oraz wejściem do przejścia podziemnego od ul. Chylońskiej,
  • ścieżki prowadzące, pola uwagi, pasy ostrzegawcze, oznakowanie strefy zagrożenia i oznakowanie schodów w obrębie peronu i dojść na przystanek,
  • montaż ławek, koszy na odpadki i wiatrołapów na peronie,
  • montaż tablic informacji pasażerskiej,
  • elementy informacji dla osób niewidomych i słabowidzących (tabliczki z informacją zapisaną alfabetem Braille’a lub pismem wypukłym).

Dodatkowo peron ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Pasażerowie, którzy mają problem z poruszaniem się, będą mogli skorzystać z wind.

Listę oferentów poznamy na przełomie sierpnia i września. Termin składania ofert upływa 25 sierpnia.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

fot. Sławomir Okoń