Co nowego

Karwiny zwalniają do 30 km/h

Zmiany pozwolą zachować kameralny charakter dzielnicy/fot. Michał Czacharowski

Zmiany pozwolą zachować kameralny charakter dzielnicy/fot. Michał Czacharowski

22.03.2019 r.

25 marca na Karwinach rozszerzona zostanie strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h. Tym samym wskazano obszar uspokojenia ruchu. W rozszerzonej strefie znajdą się ulice: Staffa i Zapolskiej (objęte już strefą Tempo 30), Brzechwy, Makuszyńskiego, Tuwima, Porazińskiej, Fleszarowej-Muskat, Iwaszkiewicza, Baczyńskiego, Gałczyńskiego, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Gojawiczyńskiej, Buraczana, Tatarczana i Korzenna.

Karwiny jako młoda i prężna dzielnica korzystają z nowoczesnych rozwiązań zarówno na etapie projektowania i planowania przestrzeni, jak i budowy osiedli i towarzyszącej im infrastruktury. Mieszkańcy cenią Karwiny za komfort i wygodę życia oraz dostępność usług. W najbliższym sąsiedztwie mają szkoły, przedszkola, przychodnię lekarską i komisariat Policji oraz zaplecze usługowe. Mimo formalizmu osiedla z wielkiej płyty cechuje je niezobowiązująca przestrzeń. Pomiędzy blokami rozsiane są place zabaw, świerki i brzozy dają latem przyjemny cień, a rzeźba terenu jest urozmaicona.
 
Od przyszłego tygodnia na terenie dzielnicy, zgodnie z postulatami mieszkańców, zostaną wprowadzone zmiany, które mają uspokoić ruch i wpłynąć pozytywnie na komfort mieszkańców i ich bezpieczeństwo. W niemal całym obszarze na północ od ul. Chwaszczyńskiej i Nowowiczlińskiej obowiązywać będzie strefa Tempo 30.
Wyznaczenie strefy Tempo 30 w warunkach gęstej zabudowy mieszkaniowej to zmiana, która bardzo nas cieszy. Uspokojenie ruchu sprzyja bezpieczeństwu wszystkich niechronionych uczestników ruchu: pieszych i rowerzystów. Jest to kolejny krok, jaki podejmuje miasto na rzecz zrównoważonej mobilności i poprawy komfortu życia mieszkańców. Na ulicy takiej znacznie łatwiej i bezpieczniej przejść przez jezdnię, nawet w miejscu do tego niewyznaczonym, a ruch rowerowy odbywa się bezpiecznie w jezdni. – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Gdy prędkości samochodów i rowerów są do siebie zbliżone, wówczas maleje ryzyko kolizji. Nowe strefy uspokojonego ruchu powinny zachęcić do jazdy rowerem tych, którzy do tej pory się tego obawiali z uwagi na swoje bezpieczeństwo. Zmiany te pozwolą zachować kameralny charakter dzielnicy, w której większą wagę przywiązuje się do jakości przestrzeni, lepszych warunków ruchu pieszego i rowerowego, niż do funkcji transportowych ulicy. Tej służą m.in. ul. Wielkopolska, pobliska obwodnica Trójmiasta oraz planowany węzeł Karwiny, a także nitka Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
 
Przypomnijmy, w rozszerzonej strefie znajdą się ulice: Staffa i Zapolskiej (objęte już strefą Tempo 30 ze względu na bliskość Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2), Brzechwy, Makuszyńskiego, Tuwima, Porazińskiej, Fleszarowej-Muskat, Iwaszkiewicza, Baczyńskiego, Gałczyńskiego, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Gojawiczyńskiej, Buraczana, Tatarczana i Korzenna. Ulice te posiadają charakter dróg osiedlowych. Rozszerzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h ujednolici zasady poruszania się w całym tym obszarze, także na drogach wewnętrznych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Karwiny.
Wprowadzane zmiany są zbieżne z planami wprowadzenia fizycznego ograniczenia prędkości – budowie progów zwalniających w ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego na ul. Nałkowskiej oraz na ul. Brzechwy.
Zadanie to zostało ujęte w planach inwestycyjno-remontowych dzielnicy Karwiny na lata 2016-2018 jako „Wyznaczenie strefy tempo 30 na Karwinach (na całym obszarze dzielnicy na północ od ul. Chwaszczyńskiej i Nowowiczlińskiej)”.