Co nowego

Sylwetki nagrodzonych Civitas E Mari

Opis alternatywny

21.04.2015 r.

21 kwietnia 2015 r.  podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie Śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii prezydent Gdyni odznaczył 4 osoby medalem „Civitas E Mari - tym, którzy odważnie realizują marzenia". Otrzymali je:

Joanna Stankiewicz-Kiełbińska
Współwłaścicielka jednej z najstarszych kamienic modernistycznych w Gdyni, położonej przy ul. Świętojańskiej 53. Od wielu lat w sposób wyróżniający się wykazuje wielką dbałość o swój budynek, wykraczając znacznie poza zwykłe obowiązki właściciela. Z inicjatywy Pani Stankiewicz-Kiełbińskiej w bramie kamienicy powstała ogólnodostępna wystawa poświęcona historii budynku i jego właścicieli. Z funduszy właścicieli przeprowadzone zostały działania renowacyjne przy wielu elementach budynku, w tym przy autentycznej windzie z lat 30. XX w. Kamienica odznacza się niezwykle zadbaną i uporządkowaną elewacją, która dodatkowo jest dekorowana na okres świąt, zgodnie ze zwyczajem międzywojennym.

Marian Kwapiński
Wieloletni Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku, który dokonał wpisania śródmieścia Gdyni do rejestru zabytków na wniosek władz Gdyni. Uznanie śródmieścia za zabytek było punktem wyjścia do ubiegania się o status Pomnika Historii. Pan Marian Kwapiński zdecydował także o wpisaniu dworca kolejowego Gdynia Główna do wojewódzkiego rejestru zabytków, pomimo negatywnego początkowo nastawienia społecznego. Współpracował owocnie z miastem Gdynią przy wielu przedsięwzięciach związanych z zabytkami m.in. adaptacji Dworca Morskiego na Muzeum Emigracji


Krzysztof Koczyk
Inicjator powstania i współzałożyciel Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia", które zrzesza właścicieli i użytkowników zabytkowych nieruchomości Gdyni oraz specjalistów z dziedziny ochrony zabytków i miłośników historii miasta. Były Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gdyni, który angażował się czynnie w rewaloryzację zabytkowej siedziby sądu przy Placu Konstytucji, m.in. kompleksową renowację elewacji.

Waldemar Affelt
Konserwator zabytków, naukowiec i pedagog. Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia" aktywnie współpracującego z Urzędem Miasta Gdyni m.in. przy remontach zabytków. Znakomity specjalista od zabytków techniki i dawnych technologii budowlanych. Bezinteresownie służy swoją specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem przy remontach gdyńskich zabytków, zrealizowanych na przestrzeni wielu lat.