Co nowego

Tadeusz Wenda - twórca i budowniczy portu w Gdyni - skończyłby dziś 150 lat

Opis alternatywny

23.07.2013 r.

inżynier Tadeusz WendaInżynier Tadeusz Wenda, twórca projektu i budowniczy portu morskiego w Gdyni, urodził się 23 lipca 1863 r. w Warszawie.

W stolicy studiował w Szkole Głównej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. W 1890 r. skończył w Petersburgu Instytut Komunikacji i rozpoczął pracę przy budowie kolei na terenie Rosji i Królestwa Polskiego. W latach wojny kierował budową portu w Windawie i Rewlu (dziś Tallin). Od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości swoją bogatą wiedzę i zdolności oddał służbie ku jej rozwojowi.

W 1920 r. wiceadmirał Kazimierz Porębski, szef Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Sprawa Wojskowych, zlecił inż. Wendzie wybranie miejsca na budowę przyszłego portu i wykonanie projektu. „Przyszedłem do przekonania, że jedynym i najlepszym miejscem do budowy portu jest dolina między tzw. Kępą Oksywską i Kamienną Górą. Ponieważ w tej dolinie leży, znana od dawna polskim letnikom nadmorskim wioska Gdynia, więc przyszłemu portowi nadano też nazwę Gdynia" - wspominał po latach Tadeusz Wenda. Budową zaprojektowanego przez siebie portu kierował do 1932 r., po czym został naczelnikiem Wydziału Techniczno-Budowlanego Urzędu Morskiego w Gdyni, pełniąc równocześnie szereg funkcji akt urodzenia Tadeusza Wendy - fot. Muzeum Miasta Gdynispołecznych. Był bowiem prezesem Towarzystwa Techników w Gdyni oraz Towarzystwa Polsko-Francuskiego.

W 1937 r., w wieku 74 lat, odszedł na emeryturę. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł we wrześniu 1948 r. w Komorowie pod Warszawą. Jego imieniem nazwano między innymi krótkie nabrzeże w gdyńskim porcie, ulicę i Zespół Szkół Mechanicznych na Grabówku.