Co nowego

Tak w metropolii integrujemy imigrantów

Ułatwienia i rozwiązania dla cudzoziemców w Gdyni // fot. Michał Puszczewicz / pixabay.com

Ułatwienia i rozwiązania dla cudzoziemców w Gdyni // fot. Michał Puszczewicz / pixabay.com

14.05.2020 r.

Wsparcie zawodowe, porady prawne, kursy języka polskiego, szkolnictwo przygotowane do nauki dzieci z doświadczeniem migracyjnym, szkolenia dla urzędników to tylko niektóre z rozwiązań mających ułatwić imigrantom życie i funkcjonowanie w naszym mieście, jak i w 55 pozostałych gminach, miastach i powiatach OMGGS. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako jedyna metropolia w Polsce wprowadza systemowe rozwiązania dla cudzoziemców ujęte w tzw. Standardzie Minimum w Integracji.

- Przez wiele ostatnich miesięcy pracowaliśmy intensywnie nad Standardem Minimum w Integracji Imigrantów. Ten standard dotyczy 56 samorządów będących w składzie naszej metropolii i zawiera w sobie podstawowe zadania, jakie muszą wykonać samorządy po to, aby integracja imigrantów stała się możliwa – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds.gospodarki i współprzewodnicząca Komisji Społeczno-Gospodarczej OMGGS.

- Przed nami etap konsultacji, ale już dziś chcę podziękować wszystkim, którzy do tej pory zaangażowali się w pracę nad stworzeniem Standardu. W ramach Komisji Społeczno-Gospodarczej odbyliśmy kilkanaście spotkań z różnymi środowiskami, badaliśmy sytuację w edukacji, w kulturze, wśród przedsiębiorców i urzędników. Każde spotkanie, każda rozmowa, a czasami gorzka wymiana poglądów i spostrzeżeń doprowadziła nas do powstania tego dokumentu – mówi Beata Rutkiewicz, wiceprezydent Wejherowa ds.rozwoju i współprzewodnicząca Komisji Społeczno-Gospodarczej OMGGS.

SMI składa się z 4 kroków. Na początek w każdym z powiatów powstaną zespoły ds. migracji, które zajmą się monitorowaniem sytuacji związanej z osiedlaniem się migrantów w metropolii. Szkoły zostaną przygotowane na naukę dzieci z doświadczeniem migracji. Gminy zajmą się organizacją kursów języka polskiego dla dorosłych. Urzędy gmin, biura obsługi mieszkańców, punkty informacyjne itp. zostaną wyposażone w przetłumaczone na języki obce informacje dla cudzoziemców, a urzędnicy przeszkoleni z właściwej obsługi migrantów. Imigranci dostaną bezpośredni dostęp do rynku pracy poprzez portal Agencji Rozwoju Pomorza LiveMore.

- Główną myślą, która nam przyświecała było stworzenie takiego systemu działań, w którym imigranci na Pomorzu poczują się mieszkańcami naszego regionu i tak będą traktowani. Nie chcemy sztucznie tworzyć z nich odrębnej grupy. Chcemy spotykać ich w naszych instytucjach, obsługiwać w tych samych urzędach i tymi samymi kanałami, co rdzennych mieszkańców. Rozmawiać i udzielać pomocy, jak każdemu innemu mieszkańcowi Gdyni – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki i współprzewodnicząca Komisji Społeczno-Gospodarczej OMGGS.

Wachlarz działań jest bardzo szeroki, oparty na uczciwym i odpowiedzialnym podejściu do potrzeb migrantów.

- Standard Minimum w Integracji opiera się na podejściu mainstreamingowym, czyli staramy się dać imigrantom dostęp do tego wszystkiego, co mają Pomorzanie: do usług publicznych, podwyższania kwalifikacji, udziału w projektach, partycypacji społecznej czy dobrej szkoły. Migranci przyjeżdżają, że swoim potencjałem, ambicjami, marzeniami - warto dostarczać możliwości do ich wykorzystania w sposób proaktywny. Jesteśmy częścią globalnego świata i w integrujący sposób traktujemy nowych mieszkańców. Standard Minimum to praktyczny wyraz otwartego stosunku do przyjezdnych, wyjście poza, często puste, deklaracje o otwartości – mówi Marta Siciarek, szefowa zespołu ds. integracji imigrantów w Komisji Społeczno-Gospodarczej OMGGS, współprzewodnicząca Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku.

W ramach wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia, prowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza, portal www.livemorepomerania.com/workinpomerania, już teraz utworzył platformę, na której każdy imigrant może zostawić swoje CV.

- Oczywiście wiele uwagi poświęcamy migrantom również teraz, w sytuacji pandemii. Ta sytuacja pod wieloma względami może być dla nich jeszcze trudniejsza niż dla tych, którzy mieszkają tu i żyją od lat, mają swoje rodziny, czują się mocno osadzeni. Uruchomiliśmy specjalną infolinię kryzysową, w której można uzyskać pomoc i dostęp do różnych usług oferowanych przez samorządy. Zajmujemy się także intensywną diagnozą tej sytuacji, starając się tak trafiać z pomocą, aby rzeczywiście odpowiadała ona na realne potrzeby - mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds.gospodarki i współprzewodnicząca Komisji Społeczno-Gospodarczej OMGGS.

Pod numerem 517 056 260 oraz adresem e-mail: pomoc@metropoliagdansk.pl, imigranci mogą uzyskać informacje o dostępie do usług pomocowych. Po telefonie na infolinię kryzysową każdy z nich może również umówić się z doradcą zawodowym, by uzyskać pomoc w przygotowaniu CV. Następnie zostanie skontaktowany z lokalnym pracodawcą.

Infolinia kryzysowa i wsparcie w zakresie poszukiwania zatrudnienia zostały uruchomione na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej pod koniec kwietnia 2020 roku. Badania dotyczyły zmian, jakie nastąpiły w życiu imigrantów, w związku z epidemią koronawirusa. Wypełniło ją 226 osób, zarówno osoby anglojęzyczne oraz rosyjsko i ukraińskojęzyczne. Wyniki ankiet wskazały, że sytuacja połowy imigrantów uległa pogorszeniu. Co czwarty badany pochodzący zza wschodniej granicy stracił pracę z powodu COVID-19, 17% wszystkich respondentów znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, 30% poszukuje pracy. Wiele osób potrzebuje również wsparcia w kwestiach rejestracji pobytu i zatrudnienia, informacji o pandemii w językach obcych. W wynikach ankiety wskazywane było również wsparcie z zakresu pomocy psychologicznej oraz żywnościowej.

Przygotowane rozwiązania ujęte w tzw. Standardzie Minimum w Integracji to bardzo ważny krok niosący obopólne korzyści: i dla imigrantów i dla mieszkańców Pomorza.

- Wprowadzenie Standardu Minimum to kolejny krok w integracji na obszarze metropolii, to również jasny sygnał dla cudzoziemców, że są dla Pomorza wartością, stanowią poważny wkład w rozwój naszej gospodarki – mówi Beata Rutkiewicz, wiceprezydent Wejherowa ds.rozwoju i współprzewodnicząca Komisji Społeczno-Gospodarczej OMGGS.

- Pomorze potrzebuje imigrantów. I ze względu na kwestie społeczne, demograficzne, ekonomiczne czy rynek pracy. Żaden region Polski nie jest już w stanie poradzić sobie bez imigrantów, dlatego powinniśmy ich przyciągać i skutecznie integrować. A skuteczna integracja oznacza pokojowe współżycie, wzajemne zrozumienie, czerpanie z różnych kultur, języków i doświadczeń. Kiedy integracją nie zarządza się w sposób aktywny, a migranci są wykluczeni z udziału w usługach, wyzyskiwani, nie mają dostępu do usług zdrowotnych, wtedy powstają konflikty, wykluczenie, brak spójności społecznej – mówi Marta Siciarek, szefowa zespołu ds. integracji imigrantów w Komisji Społeczno-Gospodarczej OMGGS, współprzewodnicząca Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku.