Co nowego

Tereny stoczniowe czekają na inwestora

Stocznia Wojenna szuka inwestora na wschodnią część terenów, fot. MGGP Aero / gdynia.polska3d.pl

Stocznia Wojenna szuka inwestora na wschodnią część terenów, fot. MGGP Aero / gdynia.polska3d.pl

18.02.2020 r.

Może nadal służyć branży stoczniowej, może zostać wykorzystany także w inny sposób. Na sprzedaż lub długoterminową dzierżawę przeznaczono blisko 7 hektarów terenu należącego do Stoczni Wojennej. Grunty przy ul. Śmidowicza mają bezpośredni dostęp do morza, infrastrukturę i budynki.

Pod przysłowiowy „młotek” trafiły tereny, które należą do Stoczni Wojennej. To niemal 7 hektarów z dostępem do basenu IX i możliwością zalądowienia działek wodnych, przy ulicy Śmidowicza na gdyńskim Oksywiu. Na miejscu znajdują się budynki biurowe, magazyny, a także niezbędna infrastruktura energetyczna i drogowa. Teraz zagospodarowaniem gruntu będzie mógł zająć się zewnętrzny podmiot.

Przyszły inwestor będzie mógł zorganizować na przykład działalność produkcyjną, portową, ale także polegającą na wynajmie powierzchni biurowych. Stocznia planuje zbycie lub długoterminowe wydzierżawienie ziemi w ramach prowadzonych procesów optymalizacji. Skrócenie odległości, które pracownicy pokonują na terenie stoczni podczas całego procesu produkcyjnego ma poprawić efektywność.

- W naszych planach jest budowa nowej hali produkcyjnej na potrzeby wydziału mechanicznego, rurarskiego i ślusarskiego. Na ten cel chcemy pozyskać środki inwestycyjne pochodzące z udostępnienia podmiotom zewnętrznym tej części naszego majątku, która nie jest nam niezbędna do działalności – wyjaśnia Konrad Konefał, prezes Stoczni Wojennej. - Sukcesywnie od dwóch lat opuszczamy kolejne budynki produkcyjne i magazynowe leżące na terenach najbardziej oddalonych od miejsc budowy i remontu okrętów i relokujemy poszczególne funkcje bliżej nich, aby wyeliminować straty czasu produkcyjnego na przemieszczanie się pracowników i materiału.

Stocznia na oferty czeka do 13 marca, więcej szczegółów na jej stronie internetowej. Nie zawężono kręgu podmiotów i rodzajów działalności, które mogłyby znaleźć swoje miejsce na jej terenach. Oferty można składać zarówno na część, jak i całość oferowanych gruntów i budynków. Stocznia Wojenna powstała w styczniu 2018 r. po przejęciu majątku będącej w stanie upadłości Stoczni Marynarki Wojennej. Jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej.