Co nowego

Terminal instalacyjny coraz bliżej. Port szuka dzierżawcy

Zdjęcie terminala kontenerowego w Gdyni. Widoczny przeładunek łopat turbin wiatrowych.

Terminal, który będzie obsługiwać morskie farmy wiatrowe, ma powstać m.in. przy nabrzeżu Helskim, fot. Tadeusz Urbaniak / Port Gdynia

19.08.2021 r.

Do połowy października Port Gdynia poczeka na wstępne oferty firm, które są zainteresowane dzierżawą terenu pod przyszły terminal kontenerowy i instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy 66 hektarów gruntu obok istniejącego terminalu BCT.


Niedawno doczekaliśmy się potwierdzenia w oficjalnych rządowych dokumentach – terminal instalacyjny na potrzeby farm wiatrowych na Bałtyku powstanie w Porcie Gdynia. Teraz portowa spółka stawia pierwsze kroki w tym kierunku.

Poszukiwany dzierżawca


Port Gdynia ogłosił przetarg na dzierżawę terenu pod terminal kontenerowy i instalacyjny dla obsługi morskich farm wiatrowych. Zainteresowani będą mogli składać wstępne oferty dotyczące około 66-hektarowego terenu położonego przy nabrzeżach: Helskim I, Helskim II, Oksywskim, Puckim i Bułgarskim oraz przy ulicach: Kwiatkowskiego, Logistycznej i Kontenerowej.

/storage/uzytkownicy/k.zloch@gdynia.pl/2.1_Załącznik_nr_1_do_Memorandum_Informacyjnego_-_Przedmiot_dzierżawy.pdf
Jeden z załączników portowego przetargu - zaznaczone tereny, które są obiektem postępowania

Na wyznaczonym gruncie ma powstać terminal przeładunkowy kontenerów oraz elementów morskich farm wiatrowych, który będzie elementem tzw. tymczasowego portu instalacyjnego. Zakres zadań to m.in. rozładunek, składowanie, wstępny montaż i załadunek komponentów morskich turbin wiatrowych do montażu oraz przeładunek i składowanie kontenerów.

Umowa ma obowiązywać od czerwca 2023 roku.

– Postępowanie dotyczące wyboru operatora terminalu kontenerowego i instalacyjnego zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o postępowaniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertami wstępnymi mogą składać wszyscy zainteresowani dzierżawcy. Oferty ostateczne mogą składać wyłącznie dzierżawcy zaproszeni do składania ofert ostatecznych – informuje o procedurze Port Gdynia.

Zainteresowani mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do postępowania wraz z ofertą wstępną do 15 października.

Złożone oferty będą oceniane pod kątem m.in. szacowanych przychodów, liczby przeładowanych kontenerów czy koncepcji przeładunku elementów morskich farm wiatrowych. Każdy z zainteresowanych dzierżawą będzie też musiał pozostawać w kontakcie z właścicielami polskich koncesji morskich farm wiatrowych na Bałtyku – tak, aby ustalić niezbędne warunki zagospodarowania terenu.

Więcej informacji dotyczących procedury przetargowej można znaleźć na stronie internetowej Portu Gdynia.

Zielona energia i terminal w Gdyni


Przypomnijmy, że rządowy Krajowy Plan Odbudowy zakłada stworzenie na Bałtyku morskich elektrowni wiatrowych o mocy 5,9 GW do 2030 roku. Dziesięć lat później turbiny mają już wytwarzać moc sięgającą około 11 GW. Docelowo morskie farmy wiatrowe mają wytwarzać ponad 19% energii elektrycznej.

Aby wybudować farmy wiatrowe wzdłuż polskiego wybrzeża, potrzebne jest rozbudowane zaplecze, które obsłuży m.in. wspomniany transport i przeładunek elementów turbin wiatrowych, a także ich późniejszą instalację oraz wieloletnią obsługę. Działanie turbin wiatrowych na Bałtyku wymaga nie tylko funkcjonowania specjalistycznych firm ulokowanych niedaleko farm, ale też tysięcy wykwalifikowanych specjalistów (szacunkowo do 8 tys. pracowników), których muszą wykształcić m.in. uczelnie wyższe.

Wybór Portu Gdynia jako terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych potwierdziła przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury uchwała w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, która 30 lipca została przyjęta przez Radę Ministrów.