Co nowego

Trójmiasto centrum debat praktyków partycypacji

Pierwszy dzień Forum Praktyków Partycypacji odbył się w Europejskim Centrum Solidarności, fot. Jan Ziarnicki

Pierwszy dzień Forum Praktyków Partycypacji odbył się w Europejskim Centrum Solidarności, fot. Jan Ziarnicki

10.06.2019 r.

Budżety obywatelskie, partycypacja w planowaniu przestrzeni miejskiej czy rozwiązywanie konfliktów w społeczności lokalnej – to tylko niektóre tematy pierwszego dnia międzynarodowego Forum Praktyków Partycypacji, które w tym roku po raz pierwszy odbywa się w Trójmieście. Dwudniowa konferencja pełna paneli dyskusyjnych, prelekcji i warsztatów potrwa do wtorku, 11 czerwca.

Forum Praktyków Partycypacji jest platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między urzędnikami, działaczami społecznymi a organizacjami pozarządowymi zajmującymi się włączaniem mieszkańców gmin w dyskusję i decydowanie o ważnych dla nich sprawach. Tegoroczna odsłona ściągnęła do Trójmiasta blisko 300 uczestników z 60 różnych miejscowości i 4 krajów, w tym Polski, Gruzji, Ukrainy i Rosji.

Forum to jedyne wydarzenie w Polsce, które gromadzi tak wiele osób zajmujących się partycypacją obywatelską – pracujących w urzędach, organizacjach pozarządowych i firmach lub działających społecznie – powiedziała Maria Jagaciak, koordynatorka Forum Praktyków Partycypacji z fundacji „Stocznia”. – Dzięki forum praktycy z różnych miast i krajów mogą poznać się, wymienić doświadczeniami, wzajemnie sobie doradzić, opowiedzieć o swoich sukcesach lub przestrzec innych przed błędami. To ogromna wartość.Dzisiaj Forum Praktyków Partycypacji w Europejskim Centrum Solidarności otworzyła debata z udziałem m.in. Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni i Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

- Samorząd jako wspólnota mieszkańców wyłania swoją reprezentacje w postaci Prezydenta i Rady Miasta, którzy potrzebują w swoim działaniu partnera do debaty w bardzo ważkich zagadnieniach dotyczących zarówno gminy, jak i spraw strategicznych - mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Partycypacja to włączanie mieszkańców do procesów zarządzania miastem i społecznościami lokalnymi, to bardzo cenne narzędzie. Będziemy się zastanawiali wspólnie, jak te procesy porządkować, wzmacniać, nadawać im nowy kształt, żeby były one z jednej strony skuteczne, a z drugiej atrakcyjne dla mieszkańców – dodał.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy poruszą kwestie związane m.in. z włączaniem młodzieży w podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym, aktywnym udziałem mieszkańców w projektowaniu przestrzeni publicznych, a także partycypacją obywatelską na wsi. Po południu uczestnicy odwiedzą Sopot, gdzie odbędzie się spotkanie pt. Projektowanie zaangażowane. Jak przekonywać do społecznych racji? Emocje i argumenty.

Pierwszy dzień Forum Praktyków Partycypacji odbył się w Europejskim Centrum Solidarności, fot. Jan Ziarnicki

Drugiego dnia konferencji praktycy partycypacji przeniosą się do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. W programie wiele aktualnych tematów, jak np. co zrobić, aby zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału w decydowaniu o własnym mieście, jakie miejsce w partycypacji zajmuje dialog oraz jak walczyć z hejtem w mediach społecznościowych. Nie zabraknie także gdyńskiego wątku - rozmowy o innowacjach społecznych na przykładzie niedawno otwartego UrbanLabu.

Tegoroczne Forum Praktyków Partycypacji to element obchodów 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

Nasze wydarzenie wpisuje się w obchody Święta Wolności i Solidarności. To dla nas bardzo duże wyróżnienie. Cieszymy się z naszej obecności w Gdańsku w tym czasie, bo środowisko tworzone przez praktyków i praktyczki partycypacji w szczególny sposób dba o wartości takie jak solidarność i troska o dobro wspólne oraz buduje i wzmacnia prawdziwie obywatelskie społeczeństwo – podkreśliła Maria Jagaciak.

Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, Urzędem Miasta Sopotu, Europejskim Centrum Solidarności oraz Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Poprzednie edycje Forum Praktyków Partycypacji odbyły się m.in. we Wrocławiu, Warszawie czy Lublinie.

Szczegółowy program forum: https://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-6/

  • Dzisiaj Forum Praktyków Partycypacji w Europejskim Centrum Solidarności otworzyła debata z udziałem m.in. Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni i Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
  • Pierwszy dzień Forum Praktyków Partycypacji odbył się w Europejskim Centrum Solidarności, fot. Jan Ziarnicki
  • Dzisiaj Forum Praktyków Partycypacji w Europejskim Centrum Solidarności otworzyła debata z udziałem m.in. Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni i Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
  • Pierwszy dzień Forum Praktyków Partycypacji odbył się w Europejskim Centrum Solidarności, fot. Jan Ziarnicki
  • Pierwszy dzień Forum Praktyków Partycypacji odbył się w Europejskim Centrum Solidarności, fot. Jan Ziarnicki
  • Dzisiaj Forum Praktyków Partycypacji w Europejskim Centrum Solidarności otworzyła debata z udziałem m.in. Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni i Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
  • Pierwszy dzień Forum Praktyków Partycypacji odbył się w Europejskim Centrum Solidarności, fot. Jan Ziarnicki