Co nowego

„Tym którzy odważnie realizują marzenia”

Medal Prezydenta Gdyni „Civitas e Mari” otrzymał prof. Andrzej Olszewski, fot. Jan Ziarnicki

Medal Prezydenta Gdyni „Civitas e Mari” otrzymał prof. Andrzej Olszewski, fot. Jan Ziarnicki

25.05.2018 r.

Ich praca ma pionierski charakter i trwale zapisała się w historii architektury i historii sztuki. Laureatami medalu honorowego Prezydenta Gdyni „Civitas e Mari”, za wybitny wkład w ochronę modernistycznego dziedzictwa Gdyni, zostali prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Olszewski i dr arch. Jeremie Hoffmann. Medale wręczył Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni, rozpoczynając tym samym drugi dzień międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie — modernizm w Gdyni”.

Medalowi „Civitas e Mari” przyświeca motto „tym którzy odważnie realizują swoje marzenia”. Odwagą i sukcesami w ich realizacji odznaczają się tegoroczni laureaci.

- Prof. Andrzej Olszewski jest prekursorem badań nad modernizmem. Można wręcz powiedzieć, że sprawił, że modernizm stał się przedmiotem refleksji naukowej — mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni. - Jeremi Hoffmann z kolei zrealizował swoje marzenie doprowadzając do wpisania śródmieścia Tel Awiwu zwanego „Białym Miastem" na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz inicjując włączenie Gdyni do międzynarodowego zrzeszenia miast modernistycznych – wyjaśnił wiceprezydent Stępa.Prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski
Historyk sztuki, naukowiec, związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pionier badań nad architekturą modernistyczną w Polsce. Autor wielu kluczowych publikacji z zakresu historii architektury i sztuk plastycznych XIX i XX w.

W swojej działalności naukowej od wielu lat propaguje Gdynię i walory jej dziedzictwa architektonicznego. Jest członkiem Komitetu naukowego gdyńskich konferencji z cyklu „Modernizm w europie – modernizm w Gdyni”, a także referentem i autorem kluczowych publikacji.


Dr Jeremie Hoffmann
Główny konserwator zabytków miasta Tel Awiw-Jaffa (Izrael). Doktor historii sztuki, badacz ewolucji współczesnych miast w okresie modernizmu powojennego oraz postmodernizmu, wykładowca na uniwersytecie w Tel Awiwie. Od wielu lat współpracuje z Gdynią i propaguje jej walory na arenie międzynarodowej.

Jest członkiem komitetu naukowego gdyńskich konferencji z cyklu „Modernizm w Europie — modernizm w Gdyni”, a także referentem i autorem artykułów. Zainicjował włączenie przedstawicieli Gdyni do międzynarodowej grupy reprezentantów historycznych miast modernistycznych.

Medal Prezydenta Gdyni „Civitas e Mari” otrzymał dr Jeremie Hoffmann, fot. Jan Ziarnicki

Medal „Civitas e Marii” to odznaczenie przyznawane od 12 lat przez Prezydenta Miasta Gdyni - „Tym, którzy odważnie realizują marzenia”. Po raz pierwszy wręczono je w dniu jubileuszu 80-lecia Gdyni, 10 lutego 2006 r. Otrzymało je 12 miast siostrzanych Gdyni, których przedstawiciele uczestniczyli w rocznicy.

„Modernizm w Europie — modernizm w Gdyni”

Jest to 6. odsłona konferencji naukowej poświęconej modernizmowi. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Architektura XX w. – badania i popularyzacja”. Drugiego dnia konferencji jej uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji wybitnych polskich i zagranicznych architektów, urbanistów czy historyków architektury. Wykłady wygłosili m.in. laureat medalu „Civitas e Marii” dr arch. Jeremie Hoffmann – „Podejście HUL (Historic Urban Landscape), a miasta modernistyczne — rozwój koncepcji”, prof. dr hab. Jacek Purchla – „Modernizm na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”, dr hab. inż. arch. Robert Hirsch – „Architektura śródmieścia Gdyni – przedwojenne założenia i 90 lat realizacji”, dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek – „Rola detalu architektonicznego w propagowaniu modernizmu łódzkiego”.

Referaty wygłoszone w trakcie konferencji zostaną zebrane i opublikowane. Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni w latach 2009, 2011, 2014 i 2017.

  • Drugi dzień konferencji naukowej „Modernizm w Europie — modernizm w Gdyni”, fot. Jan Ziarnicki
  • Drugi dzień konferencji naukowej „Modernizm w Europie — modernizm w Gdyni”, fot. Jan Ziarnicki
  • Drugi dzień konferencji naukowej „Modernizm w Europie — modernizm w Gdyni”, fot. Jan Ziarnicki
  • Drugi dzień konferencji naukowej „Modernizm w Europie — modernizm w Gdyni”, fot. Jan Ziarnicki
  • Drugi dzień konferencji naukowej „Modernizm w Europie — modernizm w Gdyni”, fot. Jan Ziarnicki
  • Drugi dzień konferencji naukowej „Modernizm w Europie — modernizm w Gdyni”, fot. Jan Ziarnicki