Co nowego

Uroki krótkofalarstwa

Krótkofalarstwo zwane jest też radiową służbą amatorską, którą pełnią miłośnicy nadawania na falach radiowych. Choć może przypominać zabawę, pełni ważną rolę w ratownictwie, akcjach poszukiwawczych i ostrzeganiu przed gwałtownymi zmianami pogody. O tej formie aktywności opowiedział nam Stefan Wieczorek prezes Koła Krótkofalowców Błyskawica z gdyńskiego Oksywia.

Narodziny krótkofalarstwa w Polsce miały miejsce w 1926 roku we Lwowie. Powstał tam pierwszy klub dla pasjonatów nadawania w eterze. W Gdyni klub miłośników krótkofalarstwa powstał na Oksywiu w 1995 roku. Za cel stawia sobie propagowanie wiedzy o krótkofalarstwie oraz polskiej marynarce wojennej i jej działaniach. Jego członkami są byli żołnierze, a także marynarze w służbie czynnej i miłośnicy marynarki wojennej.

Prezes Koła Krótkofalowców wyjaśnia, na czym polega krótkofalarstwo. To bardzo szeroka dziedzina zainteresowań, od prostych łączności po specjalistyczne odmiany transmisji cyfrowych, od fal długich po łączność poprzez satelity amatorskie czy z wykorzystaniem odbić od powierzchni księżyca. EME czyli Earth Moon Earth – mówi Stefan Wieczorek.

Dla osób zajmujących się krótkofalarstwem jest to prawdziwa pasja, ale także możliwość poznania nowych osób.  Na pewno jest to okno na świat, dzięki temu możemy poznawać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Taka forma aktywności stanowi też świetną okazję od nauki nowych języków. Ponadto możemy poszerzyć wiedzę z zakresu radiotechniki i elektrokomunikacji. Radio stwarza poczucie jedności, gdy przez nie mówimy, wszyscy jesteśmy ze sobą na ty – wyjaśnia Stefan Wieczorek.

Możliwość kontaktu i łączności za pomocą fal radiowych pełni też ważną rolę w akcjach poszukiwawczych, ratownictwie morskim. To ważny element systemów wczesnego ostrzegania.

Jak podkreśla prezes Koła Krótkofalowców, do uprawiania takiej działalności radiowej nie potrzeba wielkich nakładów. Ten rodzaj łączności radiowej cechuje się faktem, iż nie są potrzebne wysoce skomplikowane urządzenia, a co za tym idzie – duże nakłady finansowe. Do nawiązania łączności potrzebny jest nadajnik i odbiornik pracujące na tej samej częstotliwości – opowiada Stefan Wieczorek.

Gdyńskie Koło Krótkofalowców Błyskawica ma swoją siedzibę Klubie 3. Flotylli Okrętów przy Rondzie Bitwy Pod Oliwą.

ikona

Najnowsze