Co nowego

Wbito łopatę pod „Osiedle Młodych”

Na zdjęciu od lewej: Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni, dr Magdalena Kownacka - dyrektor Centrum Rehabilitacji Ośrodka Wczesnej Interwencji, Beata Wachowiak-Zwara - pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością, Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Dariusz Majorek - dyrektor pomorskiego oddziału PFRON, Magdalena Borowska - przewodnicząca zarządu PSONI w Gdyni, Michał Guć - wiceprezydent Gdyni ds. innowacji // fot. Małgorzata Omachel-Kwidzińska

Na zdjęciu od lewej: Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni, dr Magdalena Kownacka - dyrektor Centrum Rehabilitacji Ośrodka Wczesnej Interwencji, Beata Wachowiak-Zwara - pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością, Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Dariusz Majorek - dyrektor pomorskiego oddziału PFRON, Magdalena Borowska - przewodnicząca zarządu PSONI w Gdyni, Michał Guć - wiceprezydent Gdyni ds. innowacji // fot. Małgorzata Omachel-Kwidzińska

Pierwsza łopata pod budowę Dziennego Ośrodka Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” już wbita. W 2022 roku przy ul. Harcerskiej 4 powstanie w pełni dostępny, dwupiętrowy budynek, który zapewni przyjazną przestrzeń dla opiekunów i pozwoli osobom z niepełnosprawnością na budowanie kompetencji społecznych.


Wkrótce na mapie Gdyni pojawi się kolejne miejsce, które zaspokoi potrzeby osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, którzy potrzebują czasem własnej przestrzeni i wolnej chwili na załatwienie spraw niecierpiących zwłoki czy po prostu wytchnienia od codziennych obowiązków.
 
– Miasto wrażliwe to takie, w którym każdy czuje się jak u siebie. W czułej i uważnej wspólnocie. Od lat dokładamy starań, by tak czuli się w Gdyni jej mieszkańcy. We współpracy z instytucjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi możemy zmienić rzeczywistość naszego miasta. Dzięki pasji, wytrwałości i współpracy powstaje tutaj nowe miejsce, które uzupełni wcześniejszą ofertę miasta. Korzystaniu z propozycji ośrodka „Osiedle Młodych” będzie sprzyjać również lokalizacja, gdyż powstanie on na użyczonej przez miasto działce nieopodal centrum i dobrze skomunikowanej – mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.


 
– Sytuacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich bliskich jest trudna pod wieloma względami. Do wcześniejszej oferty miasta, która dawała pierwszeństwo dorosłym osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom, dołącza teraz inicjatywa gdyńskiego koła PSONI realizowana we współpracy z miastem i kierowana do osób młodych. Z jednej strony oferowane jest wsparcie dające opiekunom chwilę dla siebie i pozwalające na załatwienie pilnych spraw. Opiekę wytchnieniową uzupełnią usługi opiekuńcze, dzięki którym dla pozostającej pod opieką ośrodka osoby z niepełnosprawnością będzie to wartościowy i pożyteczny czas – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
– Projekt będzie realizowany w myśl, że opieka wytchnieniowa nie może być tylko „przechowalnią”, ale powinna zapewniać naukę czynności potrzebnych w życiu codziennym, wspieranie ku samodzielności oraz uczyć separacji z rodzicem w bezpiecznym otoczeniu. Połączenie opieki i rehabilitacji umożliwi reintegrację społeczną, pozwoli na usamodzielnienie się osoby z niepełnosprawnością w możliwym zakresie, a opiekunom oprócz wytchnienia zapewni poczucie bezpieczeństwa – dodaje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia.
 
Projekt Dziennego Ośrodka Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” powstał w oparciu o wyniki indywidualnej lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne (opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze), przeprowadzonej przez gdyńskie koło PSONI we współpracy z miastem i podległymi mu jednostkami, w tym w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Wydziałem ds. Dostępności.
 
– Jako matka, rodzic dziecka z niepełnosprawnością od wielu lat sama doświadczałam braku opieki wytchnieniowej. Szukałam i ubolewałam nad jej brakiem. Rozmowy z rodzicami oraz obserwacje w środowisku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin uzmysłowiły nam, jak pilną potrzebą jest zorganizowanie opieki wytchnieniowej w naszym mieście. Potrzeba zrodziła pomysł, pomysł stworzył projekt, a projekt stał się realnym faktem. I tak rozpoczęliśmy tworzenie Dziennego Ośrodka Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej dla dzieci i młodzieży w Gdyni – mówi Magdalena Borowska, przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Gdyni.

Wizualizacja Osiedla Młodych przy ul. Harcerskiej 4, mat. prasowe

Nie bez powodu projekt nazywa się „SamoDZIELNI” – część rodziców i opiekunów nie zostawiała wcześniej dziecka obcej osobie i obawiała się sytuacji rozdzielenia, a teraz może spróbować razem, ale osobno, poprowadzić dziecko ku choć częściowej samodzielności.

Projekt ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością poniżej 25. roku życia i ich opiekunów. W ramach projektu „SamoDZIELNI” w nowo powstałym Dziennym Ośrodku Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” powstanie 30 miejsc opieki dla 240 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, którzy ze względu na swój wiek mają specyficzne i zróżnicowane potrzeby związane z niepełnosprawnością. Wsparcie otrzyma również 190 opiekunów faktycznych objętych opieką ośrodka.
 
– Od tego, jaką pomoc otrzyma niepełnosprawne dziecko u progu życia, zależy cała jego przyszłość. W Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji usprawniamy dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami, w których przebiegu dochodzi do zaburzenia rozwoju psychomotorycznego. Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej to niezbedny element kompleksowego wsparcia dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, które od lat budujemy w ramach gdyńskiego koła PSONI – podkreśla doktor Magdalena Kownacka, dyrektor Centrum Rehabilitacji Ośrodka Wczesnej Interwencji.

Na użyczonej przez miasto działce stanie dwupiętrowy, częściowo podpiwniczony i w pełni dostępny budynek o powierzchni 945m². Powstanie tam zarówno przyjazna przestrzeń służąca do bezpiecznej reintegracji, rehabilitacji i budowania kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością, jak i miejsce, w którym będą mogli przebywać rodzice oraz opiekunowie dzieci i młodzieży w początkowej fazie separacji.

Znajdą się tutaj sale dla uczestników (do terapii grupowej oraz indywidualnej, w tym sala doświadczania świata, pokój wypoczynkowy z możliwością leżakowania, sala terapii integracji sensorycznej, sala do zajęć sensoplastycznych oraz do muzykoterapii), recepcja, wózkarnia, miejsce wydawania posiłków oraz jadalnia, łazienki, pomieszczenia biurowe i gospodarcze.

W budynku powstanie kawiarnia dla lokalnej społeczności, w której zostaną stworzone miejsca pracy dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez gdyńskie koło PSONI. Lokal będzie również przyjazny dla osób korzystających z transportu rowerowego.
 
W związku z projektem zawarto partnerstwo, w którego ramach Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Gdyni będzie współpracować z miastem i jego jednostkami (m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy społecznej) w celu rekrutacji, opracowania indywidualnych ścieżek reintegracji uczestników projektu.

Projekt „SamoDZIELNI” – Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” uzyskał dofinansowane w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wizualizacja Osiedla Młodych przy ul. Harcerskiej 4, mat. prasowe

  • ikonaOpublikowano: 18.08.2021 13:10
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.08.2021 16:05
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Najnowsze