Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim
Co nowego

Więcej zieleni przy ul. Augustyna Necla

Ulica Augustyna Necla w Gdyni - widok na blok mieszkalny, chodnik, jezdnię oraz drzewa

Ulica Augustyna Necla w Gdyni / fot. Magda Śliżewska

27.01.2021 r.

W ciągu 20 tygodni ul. Augustyna Necla w Gdyni zostanie kompleksowo przebudowana. Zyska między innymi nową nawierzchnię jezdni, chodniki i oświetlenie LED. Zgodnie z postulatami mieszkańców powstaną dodatkowe miejsca postojowe oraz nasadzenia zieleni. Co istotne, podczas realizacji inwestycji szczególna uwaga zostanie zwrócona na ochronę korzeni drzew.


Już latem mieszkańcy Kamiennej Góry będą mogli korzystać z nowej infrastruktury. Podczas realizacji inwestycji duży nacisk zostanie położony na aspekty związane z ochroną istniejącego przy ul. Augustyna Necla drzewostanu.

- Już na etapie uzgodnień Wydział Ogrodnika Miasta przekazał informacje o drzewach cennych oraz wytyczne dotyczące ich ochrony w procesie inwestycyjnym. Zostały one uwzględnione w części opisowej projektu oraz wdrożone w formie konkretnych rozwiązań technicznych. Przedstawiciele wydziału uczestniczyli również w uzgadnianiu projektu nowej zieleni w obrębie inwestycji – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Ulica Augustyna Necla w Gdyni / fot. Magda Śliżewska

Przebudowa ul. Augustyna Necla wiąże się z koniecznością wycinki dwóch głogów o obwodach 59 i 60 centymetrów (na 130 cm wysokości) i krzewów, w miejsce których pojawi się kompozycja nasadzeń złożona z innych krzewów, kwitnących bylin, pnączy oraz drzew (klon polny odmiany „Elsrijk”). Młoda robinia zostanie przesadzona w nowe miejsce w obrębie inwestycji. Żadne inne drzewo nie zostanie wycięte.

- Projekt zakłada budowę fragmentów chodników metodą chroniącą systemy korzeniowe drzew. W miejscach, w których jest to konieczne, powstaną tzw. „chodniki podwieszane”. Prace budowlane będą wykonywane ze szczególną ostrożnością, tak by nie wpłynęły na pogorszenie stanu zdrowotnego drzew znajdujących się w granicach inwestycji – w ich pobliżu będą wykonywane ręcznie, z ominięciem korzeni. Jest to bardzo istotne ze względu zarówno na ochronę drzew, jak i ze względów bezpieczeństwa. Pnie drzew będą zabezpieczone poprzez odeskowanie – tłumaczy Tadeusz Schenk, naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta.
Ulica Augustyna Necla w Gdyni / fot. Magda Śliżewska

Ulica Augustyna Necla w nowej odsłonie

Modernizacja ul. Augustyna Necla obejmie odcinek o długości około 340 metrów. Ulica zyska nową nawierzchnię. By zwiększyć bezpieczeństwo i uspokoić ruch drogowy, skorygowana zostanie geometria jezdni. Pojawią się też progi zwalniające. Powstaną dodatkowe miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Zmodernizowane zostaną najazdy i zjazdy na skrzyżowania, a także pojawi się plac do zawracania. Dzięki inwestycji uporządkowana zostanie kwestia miejsc parkingowych. Większy komfort zyskają też piesi, dla których powstaną nowe chodniki.

Ulica zyska nowoczesne oświetlenie LED, małą architekturę w postaci ławek parkowych i przysiadków oraz nasadzenia zieleni. Przeprowadzona zostanie również oczekiwana przez mieszkańców przebudowa kanalizacji deszczowej, którą uzupełni modernizacja sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.
 
W ubiegłym tygodniu miasto podpisało umowę na wykonanie robót budowlanych na ul. Augustyna Necla z firmą MTM S.A. z Gdyni.

- W postępowaniu przetargowym wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę opiewająca na kwotę 2 054 130,40 zł brutto, co oznacza, że na realizacji tej inwestycji w budżecie miasta udało nam się zaoszczędzić ponad 2 miliony złotych. Te środki finansowe przeznaczone zostaną na inne remonty i modernizacje drogowe w Gdyni – wyjaśnia wiceprezydent Marek Łucyk.

Prace remontowe będą prowadzone na całym odcinku ul. Augustyna Necla oraz po lewej i prawej stronie ul. Legionów.