Co nowego

Wiemy, kto wykona buspasy na Morskiej

fot. www.zkmgdynia.pl

fot. www.zkmgdynia.pl

08.02.2018 r.

Znamy wykonawcę buspasów na ulicy Morskiej w Gdyni. Przetarg wygrała firma Eurovia Polska SA. Wartość projektu to ponad 21 mln zł. Pracę potrwają ok. 11 miesięcy. Roboty drogowe będą prowadzone w dwuzmianowym systemie oraz w dni wolne.

Eurovia Polska zbuduję 5 odcinków buspasów. Ich lokalizacja została zaprojektowana przy założeniu maksymalnego wykorzystania istniejącej nawierzchni jezdni, czyli prawoskrętów i pasa dzielącego.

lokalizacja buspasów

      Odcinki buspasów w stronę centrum:

  1. Na jezdni prawej w kierunku centrum, rozpoczynający się w rejonie skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Zakręt do Oksywia w śladzie istniejących prawoskrętów do posesji, następnie po istniejącym prawoskręcie na skrzyżowaniu z ul. Kalksztajnów i z „otwarciem” istniejącej zatoki autobusowej;
  2. na jezdni prawej w kierunku centrum, w okolicach skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Mireckiego z wykorzystaniem prawoskrętu i otwarciem zatoki autobusowej od strony najazdowej;
  3. na jezdni prawej w kierunku centrum, w okolicy skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Grabowo z wykorzystaniem prawoskrętu i otwarciem zatoki autobusowej od strony najazdowej;

    Odcinki buspasów w stronę Rumi:
  4. na jezdni lewej w kierunku Rumi rozpoczynający się przed skrzyżowaniem ul. Mireckiego z ul. Morską dalej w śladzie prawoskrętu z otwarciem zatoki autobusowej od strony najazdowej;
  5. na jezdni lewej w kierunku Rumi, rozpoczynający przed skrzyżowaniem ul. Morskiej z ul. Grabowo, od prawoskrętu za budynkiem przy ul. Morskiej 42, w śladzie istniejących prawoskrętów i z otwarciem zatoki autobusowej od strony najazdowej.
Dodatkowo wykonawca przebuduje chodniki na odcinku ponad 2.5 km i ścieżkę rowerową o długości blisko kilometra. Modernizacji ulegną także istniejące już zatoki autobusowe oraz sygnalizacja świetlna w obrębie skrzyżowań ul. Morskiej z ulicami: Kalksztajnów, Mireckiego, Grabowo. Przebudowana zostanie również trakcja trolejbusowa.  Pracę obejmą montaż słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych. Wykonawca zadba o zieleń miejską. Przewidziano nasadzenie 8 drzew, 1500 krzewów oraz założenie nowych trawników, traw rabatowych i bylin.

Łączny koszt projektu to 21 509 326,60 zł brutto. Ponadto wykonawca zoobowiązany jest do udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane instalacje. Eurovia Polska SA to wiodący firma w dziedzinie robót publicznych, specjalizujący się w realizacji inwestycji drogowych i zagospodarowaniu przestrzeni miejskich.

Prace są realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” współfinansowanego przez Unię Europejską. Jego główne cele obejmują m.in. rozwój zrównoważonego transportu publicznego, zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego wobec transportu indywidualnego, czy zmniejszenie negatywnego wpływu transportu pasażerskiego na zanieczyszczenie środowiska.

Więcej buspasów dla Gdyni

Jeszcze w tym roku planowane jest przeprowadzone przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Rolniczej na odcinku od ul. Kieleckiej do Chwarznieńskiej, obejmująca buspas w kierunku Chwarzna (odcinek od skrzyżowania z Rolniczą do przystanku za skrzyżowaniem z ul. Sosnową). Obecnie trwają pracę nad koncepcją projektu, które powinny zakończyć się w kwietniu. Inwestycja będzie realizowana w 2019 roku.

Aktualnie opracowywana jest także dokumentacja projektowa dla węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny, w ramach której planowana jest budowa ok. 3.5 km buspasów i ok. 4.3 km nowych dróg rowerowych. Jeszcze w tym roku planowane jest wydanie decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji. Natomiast prognozowany termin robót to II kwartał 2019 r.

Ogłoszenie wyników: http://gdynia.pl/bip