Co nowego

Witomino Radiostacja: Centrum Sąsiedzkie w centrum dzielnicy

Przystań

Przystań "Widna 2A" tworzyć będą dwa budynki stanowiące spójną całość

01.06.2018 r.

Budowa Centrum Sąsiedzkiego na Witominie – Radiostacji to jedno z ważniejszych przedsięwzięć w programie gdyńskiej rewitalizacji. Obiekt powstanie u zbiegu ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej - w pobliżu planowanego ciągu pieszo-jezdnego obejmującego ulice Uczniowską i przecinającego ulice Nauczycielską oraz Widną. Budowę Przystani Widna 2A w samym sercu dzielnicy umożliwia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony 30 maja przez Radę Miasta Gdyni.

Sąsiedzkie Centrum „Przystań Widna 2A” na Witominie - Radiostacji będzie miejscem spotkań i działań na rzecz lokalnej społeczności tej części Gdyni. Zaproponuje nieodpłatną ofertę zajęć dla mieszkańców, szukających atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, rozwijania własnych pasji, integracji czy wymiany doświadczeń.

- Centrum Sąsiedzkie „Przystań 2A” na Witominie – Radiostacji to placówka wyjątkowa. Jako jedyna w ramach tworzonej w mieście sieci takich miejsc powstanie w nowym budynku, zaprojektowanym od podstaw z myślą o wszystkich mieszkańcach – podkreśla Paweł Brutel, radny z okręgu obejmującego m.in. Witomino-Radiostację, wiceprzewodniczący gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. – Na potrzeby innych tego typu miejsc, np. działającej już Przystani „Lipowa 15”, adaptowane są istniejące obiekty.

By witomińska Przystań odpowiadała oczekiwaniom mieszkańców tej części Gdyni, budowę zaplanowano w samym sercu Witomina – Radiostacji. Przystań działać będzie u zbiegu ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej, nieopodal projektowanego ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego wzdłuż ul. Uczniowskiej, Nauczycielskiej i Widnej. Do Sąsiedzkiego Centrum „po drodze” będą mieli nie tylko wszyscy mieszkańcy rewitalizowanej części dzielnicy, ale też pozostałych części Witomina.

Opracowywany obecnie projekt zakłada oddanie do dyspozycji gdynian dwóch budynków stanowiących spójną całość. W jednym znajdzie się biblioteka, a w drugim sale do zajęć ruchowych i warsztatowych. W tym budynku działać będzie również punkt konsultacyjny i terapeutyczny. O pomoc w życiowych trudnościach będą się tu mogli zwracać gdynianie poszukujący wsparcia specjalistów.

- Charakter zajęć organizowanych w Przystani „Widna 2A” zależeć będzie od inicjatywy mieszkańców, którzy będą mogli podpowiadać, jakie są ich oczekiwania – zapewnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Niewykluczone, że część wydarzeń będzie wręcz współtworzona i prowadzona przez nich samych. To idea, która ma przyświecać wszystkim gdyńskim Przystaniom.

Koncepcyjny projekt Centrum Sąsiedzkiego dla mieszkańców Witomina wyłoniono w listopadzie ubiegłego roku. Do konkursu dla architektów zgłosiły się aż 23 pracownie; pod ocenę Sądu Konkursowego trafiło osiem projektów. Laureatami zostało konsorcjum studia Dynamo Produce Marzena Wytrykusz, Hago Architekci Andrzej Gołębiewski oraz Jakub Piórkowski PB Studio.

- Zwycięska koncepcja bezbłędnie rozwiązuje zagadnienia funkcjonalne, łączenia i dzielenia wnętrz oraz terenu na zewnątrz. Uzyskano przestrzeń elastyczną, pojemną, a jednocześnie niepozbawioną miejsc sprzyjających integracji w mniejszych grupach – uzasadniała decyzję Bianka Witkowka z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, przewodnicząca Sądu Konkursowego.

W środę, 30 maja, Rada Miasta Gdyni jednogłośnie przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino – Radiostacja. Wyznaczył teren pod usługi kultury, na którym zlokalizowana będzie Przystań, a ustalenia planu powstały w oparciu o zwycięską pracę konkursową. Umożliwiono też dojazd do usług zlokalizowanych w pobliskim budynku. Uchwalenie nowego planu miejscowego było konieczne dla uzyskania pozwolenia na budowę.

- Rewitalizacyjnym przedsięwzięciom inwestycyjnym muszą towarzyszyć te o charakterze społecznym, budujące międzysąsiedzkie więzi, poczucie przywiązania do swojego miejsca zamieszkania. Z prowadzonych na Witominie badań, np. Panelu Obywatelskiego w 2016 roku, wynika, że takie działania są tu bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców – podkreśla wiceprezydent Michał Guć. – Lokalizacja wskazana na Witominie dla Centrum Sąsiedzkiego jest optymalna. Będzie służyło całej dzielnicy, będzie ją cementowało. Przyciągnie też mieszkańców Gdyni Zachód.

Od 20 maja działa Centrum Sąsiedzkie Przystań „Lipowa 15” w Wielkim Kacku; 9 czerwca odbędzie się parapetówka w Przystani Śmidowicza 49 na Oksywiu. Jeszcze w tym roku otwarte zostaną centra sąsiedzkie na Chyloni i w Cisowej.
Centrum Sąsiedzkie Przystań „Widna 2A” zaprosi mieszkańców w roku 2019.
 
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.