Co nowego

Witomino – Radiostacja czeka na zmiany

Obszar przyszłej przebudowy zachodniej części Witomina Radiostacji

Obszar przyszłej przebudowy zachodniej części Witomina Radiostacji

16.01.2019 r.

Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiło ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego i osiedlowych przestrzeni publicznych w zachodniej części Witomina - Radiostacji. W ramach rewitalizacji tej części Gdyni mieszkańcy zyskają przebudowane ulice wewnętrzne, parkingi i ciągi piesze, a estetyka dzielnicy ulegnie zdecydowanej poprawie dzięki zaprojektowanemu od nowa oświetleniu, wzbogaceniu terenu elementami małej architektury i zieleni. Wygodniej będzie też skorzystać z sąsiedztwa lasu. Wejście do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na skraju ulicy Nauczycielskiej, po przebudowie, będzie zachęcać do spacerowania na łonie natury. Termin składania ofert upływa 21 lutego, o godzinie 13.00.
 
- Objęcie w 2017 roku zachodniej części Witomina - Radiostacji Gminnym Programem Rewitalizacji otworzyło przed tą częścią Gdyni perspektywy na poważne zmiany – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Dokładnie poznaliśmy potrzeby lokalnej społeczności, a dzięki współpracy z międzynarodowym zespołem studentów z PG mogliśmy część propozycji potencjalnego przyszłego zagospodarowania osiedla przetestować wspólnie z mieszkańcami. Ich zdaniem niezbędna jest przebudowa wewnątrzosiedlowych ulic, dlatego Laboratorium Innowacji Społecznych przygotowało specyfikację przetargową dla przyszłych projektantów, która opiera się między innymi na wytycznych opracowanych wspólnie z aktywnymi mieszkańcami zachodniej części Witomina - Radiostacji.

- Na zgłoszenia projektantów w ogłoszonym właśnie przetargu czekamy do 21 lutego, do godziny 13.00 – informuje Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. - Postępowanie podzieliliśmy na dwa zakresy. Zainteresowani mogą przystąpić do przetargu w całości lub w jednym z zakresów, który najbardziej odpowiada doświadczeniu wykonawcy w projektowaniu miejskiej przestrzeni. To ważne z punktu widzenia skuteczności ogłoszonego przetargu, bowiem dostrzegamy różnice w charakterze i zakresie zmian przewidywanych dla obu zakresów w zachodniej części Witomina - Radiostacji.

Pierwszy zakres dotyczy przebudowy ulicy Uczniowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Nauczycielską. W okolicach pobliskiej szkoły i rozbudowywanego obecnie żłobka, ma powstać strefa współdzielona pozbawiona architektonicznych barier oraz miejsca postojowe. Ta przestrzeń powinna charakteryzować się rozwiązaniami podnoszącymi bezpieczeństwo pieszych i uspokajającymi ruch. Zmiany będą dotyczyły także terenu zlokalizowanego pomiędzy blokami Nauczycielska 4 i Widna 3, a Chwarznieńską nr: 4, 6 i 8. Okolica ma być atrakcyjna, estetyczna i ogólnodostępna, wygodna dla mieszkańców w każdym wieku. Granice określone w tym zakresie sięgają skrzyżowania ulicy Uczniowskiej z ulicą Chwarznieńską z jednej strony, z drugiej zaś skrzyżowania z ulicą Widną (w pobliżu byłego marketu). Tym samym mieszkańcy powinni zyskać swoisty woonerf, dający poczucie bezpieczeństwa pieszych, gdzie ruch samochodów zostanie ograniczony jedynie do lokalnych potrzeb.

Zakres nr 1

Drugie zadanie obejmuje projekt rozbudowy ulicy Nauczycielskiej - od skrzyżowania z ulicą Pogodną, do granicy lasu. Plan zakłada także zbudowanie wygodnego wejścia do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przestrzeń po przebudowie powinna charakteryzować się estetycznym zagospodarowaniem, wyeliminowaniem barier, z rozwiązaniami przyjętymi dla stref współdzielonych. Niewykluczone, że projektanci przeorganizują sposób parkowania aut wzdłuż ulicy Nauczycielskiej, co również pozytywnie wpłynie na obraz zmian.

Zakres nr 2

- Mieszkańcy zachodniej części Witomina – Radiostacji będą mogli nadal aktywnie uczestniczyć w procesie projektowanych zmian – uzupełnia Maciej Warszakowski. - Będziemy konsultować wstępne koncepcje przygotowane przez projektantów, tak, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania lokalnej społeczności. Na spotkania będziemy zapraszać wszystkich mieszkańców, powinno to mieć miejsce jeszcze w tym roku.
 
Tu można zapoznać się ze szczegółami postępowania: https://www.gdynia.pl/bip/zamowienia-jednostek-organizacyjnych,1830/opracowanie-dokumentacji-dla-przebudowy-ukladu-komunikacyjnego-wraz-z-utworzeniem-osiedlowych-przestrzeni-publicznych-witomino-radiostacja,533104.

W Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej działa punkt konsultacyjny dotyczący rewitalizacji zachodniej części Witomina - Radiostacji. Dyżury pełnią pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni: w poniedziałki w godz. 15-17 Barbara Marchwicka (58 727 39 04), w środy w godz. 15-17 Konrad Młynarczyk (58 727 39 06).
 
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • Wejście do lasu przy ul. Nauczycielskiej
  • Ulica Nauczycielska
  • Ulica Nauczycielska
  • Ulica Nauczycielska
  • Skrzyżowanie ulicy Uczniowskiej z Chwarznieńską
  • Skrzyżowanie z ulicą Widną
  • Przestrzeń wspólna przy ul. Widna 4 i Chwarznieńska 4-8
  • Ulica Uczniowska
  • Ulica Uczniowska
  • Skrzyżowanie ulic Nauczycielskiej i Uczniowskiej