Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Co nowego

Witomiński żłobek będzie większy i nowocześniejszy

Planowana rozbudowa żłobka przy ul. Uczniowskiej - ogłoszono przetarg

Planowana rozbudowa żłobka przy ul. Uczniowskiej - ogłoszono przetarg

Żłobek na Witominie zostanie rozbudowany. Ogłoszono przetarg na prace projektowe i budowlane. Uruchomione zostanie w nim 78 nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat. Oferty są przyjmowane do 28 maja.
 
Do żłobka, który dziś działa przy ulicy Uczniowskiej, zostanie dołączony nowy budynek. Dzięki tym pracom ilość miejsc dla dzieci zwiększy się ponad dwukrotnie. W ramach inwestycji zostanie również zagospodarowany plac wokół placówki, gdzie dzieci zyskają nowe miejsca do zabawy  – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z powstaniem nowej filii żłobka, która zostanie połączona z istniejącym budynkiem przy ul. Uczniowskiej 2 z przebudową i dostosowaniem istniejącej placówki do obowiązujących przepisów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, wszystkimi pracami towarzyszącymi oraz zakupem wyposażenia w niezbędnym zakresie.
 
Witomino to dzielnica, która jest bardzo popularna wśród młodych rodzin. Zlokalizowana jest w sąsiedztwie Gdyni-Zachód, gdzie współczynnik rodzin z małymi dziećmi jest najwyższy w naszym mieście. Lokalizacja, w której mieści się obecnie żłobek przy ulicy Uczniowskiej, znajduje się w rejonie objętym gminnym programem rewitalizacji, więc oprócz nowych miejsc w żłobku, powstanie także infrastruktura, zarówno drogowa, jak i dotycząca estetyzacji dzielnicy – mówi Paweł Brutel, radny Gdyni.
 
W żłobku powstanie 78 nowych miejsc dla  dzieci poniżej 3. roku życia. Po rozbudowie liczba miejsc w oddziale żłobka na Witominie będzie wynosiła ponad 130. To jeden z 42 projektów, na które Gdynia dostała dofinansowanie z pieniędzy przydzielonych z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie rozpoczną się w 2018 roku.
 
Dofinansowania dla gdyńskich instytucji, firm i podmiotów zajmujących się opieką nad dziećmi poniżej 3. roku życia udało się zdobyć w ramach wszystkich modułów rządowego programu – z wyjątkiem jednego, który jest zarezerwowany dla gmin nieposiadających do tej pory żadnego żłobka ani klubu dziecięcego.
 
– Są to bardzo potrzebne dla Gdyni inwestycje. Tworzymy dodatkowe miejsca w żłobkach na bazie już istniejących i bardzo dobrze funkcjonujących miejsc. Dzięki temu, co wykonaliśmy wcześniej wykorzystanie tych środków może być dużo bardziej efektywne. Nasze przedsięwzięcie wpisało się w rządowy program, dzięki czemu uzyskało ono dodatkowe fundusze. Część pomieszczeń, jak choćby kuchnia, mogą być jeszcze lepiej wykorzystane – mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 15.05.2018 09:42
  • ikona

    Autor: Lechosław Dzierżak (l.dzierzak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.05.2018 12:21
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Najnowsze