Co nowego

WSAiB będzie współpracować z Centrum Nauki Experyment

WSAiB będzie współpracować z Centrum Nauki Experyment. Na zdjęciu: Alicja Harackiewicz, Dyrektor Centrum Nauki Experyment, Prodziekan Wydziału Zarządzania Beata Kowal-Rudnicka oraz Adam Labuhn, pełnomocnik dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. studenckich. Fot. WSAiB

WSAiB będzie współpracować z Centrum Nauki Experyment. Na zdjęciu: Alicja Harackiewicz, Dyrektor Centrum Nauki Experyment, Prodziekan Wydziału Zarządzania Beata Kowal-Rudnicka oraz Adam Labuhn, pełnomocnik dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. studenckich. Fot. WSAiB

Rozwój wydarzeń popularyzujących naukę, wzmacnianie współpracy merytorycznej, organizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych – to główne założenia leżące u podstaw zawartego właśnie porozumienia o współpracy między dwiema gdyńskimi instytucjami: Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego oraz Centrum Nauki Experyment. 

7 marca porozumienie o współpracy między gdyńską uczelnią a Centrum Nauki Experyment w Gdyni podpisali: w imieniu WSAiB rektor dr Tomasz Białas, natomiast w imieniu Centrum Nauki Experyment - dyrektor Alicja Harackiewicz. Koordynatorem współpracy między obiema instytucjami został mgr Adam Labuhn z Wydziału Prawa i Administracji

- Ogromnie się cieszę z każdego rodzaju współpracy w mieście. Sieciowanie jest niewątpliwie podstawą rozwoju i sukcesu. Szczególnie mnie cieszy, gdy współpraca dotyczy nauki. Jestem przekonana, że połączenie wartościowych treści z atrakcyjną formą doskonale posłuży gdynianom - mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. 

- Dzięki rozbudowanej sieci współpracy, którą tworzymy z licznymi partnerami naukowymi, rozwijamy wydarzenia popularyzujące naukę oraz wzmacniamy współpracę merytoryczną pomiędzy Experymentem a uczelniami. Cieszymy się z naszej współpracy z WSAiB i nie możemy doczekać się efektów zadań, które wspólnie planujemy realizować w najbliższym czasie – powiedziała portalowi gdynia.pl Alicja Harackiewicz, dyrektor Centrum Nauki Experyment w Gdyni. 

Synergiczność działań 

Co zakłada porozumienie? Wspólną organizację wydarzeń popularyzujących naukę, a także współpracę merytoryczną przy organizacji wydarzeń organizowanych samodzielnie przez każdą ze stron. Ponadto umożliwia kadrze wymianę doświadczeń w celu rozwoju procesów dydaktycznych w formie wykładów, konsultacji i udziałów w wydarzeniach. 

Porozumienie przewiduje też konsultowanie i opracowywanych treści edukacyjnych w zakresie interesującym obie strony, w tym wspólne przygotowywanie publikacji. Natomiast informacje o wspólnych działaniach będą rozpowszechniane zarówno w materiałach informacyjnych, jak i poprzez wszelkie własne kanały informacyjne - w tym na stronach internetowych zarówno uczelni, jak i Experymentu. 

- Centrum Nauki Experyment już od wielu lat aktywnie współpracuje z trójmiejskimi uczelniami. Nadrzędnym celem naszej instytucji jest promowanie oraz komunikacja nauki. Wspieramy działania zmierzające do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz propagujemy wybór kariery naukowej wśród młodzieży  - dodaje Alicja Harackiewicz.

  • ikonaOpublikowano: 09.03.2023 13:45
  • ikona

    Autor: Zygmunt Gołąb (z.golab@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.03.2023 16:24
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona

Zobacz także

Najnowsze