Co nowego

Wspólnie i solidarnie. Nie damy upaść gdyńskiej turystyce

fot. materiały gdyniaturystyczna.pl

fot. materiały gdyniaturystyczna.pl

31.03.2020 r.

W sytuacji dramatycznego kryzysu, jaki dotknął branżę czasu wolnego i w oczekiwaniu na decyzje centralne, proponowane w specustawie, konieczne jest zaangażowanie władz lokalnych. Z tego powodu Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni, zainicjowała spotkanie członków Gdyńskiej Rady Turystycznej, które odbyło się w formule on-line.

Taka odpowiedź na palące potrzeby przedsiębiorców pozwoli im na utrzymanie się na rynku i jest konieczna. Niezbędne w obecnej sytuacji są sformułowane przez partnerów z Gdyńskiej Rady Turystycznej kwestie ponoszonych przez nich zobowiązań finansowych, utrzymania pracowników, zwolnień z podatków, opłat, pożyczek i wiele więcej. W czasie nieprowadzenia, zawieszenia działalności i przedłużającej się, krytycznej dla gospodarki, sytuacji mogą one doprowadzić do bankructw MŚP. Konieczne jest też myślenie do przodu, planowanie działań w celu pobudzenia turystyki. Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała zadeklarowała większą i agresywną promocję gdyńskiej oferty turystycznej.

- Z niepokojem obserwujemy narastanie coraz bardziej niekorzystnej sytuacji, w której znalazły się firmy, których działalność jest ściśle związana z turystyką. To hotele, restauracje, firmy cateringowe, eventowe i szereg innych. Przedsiębiorcy już mogą korzystać z rozwiązań zaproponowanych przez Prezydenta Gdyni. Inne, na które wskazuje branża, mogą być wdrożone przez władze lokalne pod warunkiem szybkich zmian w obowiązujących przepisach i regulacjach. Stale i na bieżąco informujemy Ministerstwo Rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju o koniecznych według nas działaniach. Palącą potrzebą są rozwiązania dot. podatku od nieruchomości, uwolnienie środków z Funduszu Pracy, rozwiązania dot. udzielania jednorazowych pożyczek. Wnosimy o delegacje ustawowe dla Rady Miasta. Doskonale zdajemy sobie sprawę z dramatycznej sytuacji sektora MŚP i emocji, które ta sytuacja budzi. Apelujemy o spójne z nami działania rządu dla wspólnego dobra i deklaruję wzmożone działania na rzecz promocji turystycznej Gdyni, co przełoży się na zwiększony ruch po unormowaniu się obecnego kryzysu – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

fot. materiały UM Gdyni

W podsumowaniu spotkania wiceprezydent Gdyni zaproponowała branży turystycznej kolejne spotkanie w miarę rozwijającej się kryzysowej sytuacji, niepewności jutra, wszelkich budzących się wątpliwości, pytań lub po prostu trwogi o przyszłość biznesu.