Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
Co nowego

Wszystko, co trzeba wiedzieć o koronawirusie

Koronawirus SARS-Cov-2 - profilaktyka i informacje.

Koronawirus SARS-Cov-2 - profilaktyka i informacje.

Kaszel, duszności, gorączka, bóle mięśniowe i zmęczenie – to najczęstsze objawy zarażenia koronawirusem. W związku z rosnącą liczbą zachorowań na świecie Gdynia przypomina o najważniejszych informacjach na temat tego, jak skutecznie chronić się i reagować na wirus.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jej najczęstszymi objawami są gorączka, kaszel, duszności, ogólne zmęczenie i bóle mięśni. Wirus przenosi się drogą kropelkową.

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%). Następnie został on „przyniesiony” przez nieświadome, zarażone osoby do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej. Obecnie występowanie wirusa potwierdzone np. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Polsce. John Hopkins University w Baltimore w USA opracował mapę, obrazującą przypadki wystąpienia koronawirusa. Dane są na bieżąco aktualizowane. Mapę można śledzić klikając w ten link.

– Pozostajemy w kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, z uwagą śledzimy też informacje z całego kraju i świata. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - W tym momencie ważne jest stosowanie się do podstawowych zasad profilaktyki, które pomogą zmniejszyć ryzyko zachorowania zarówno na grypę, jak i inne choroby wywoływane przez wirusy.Ponieważ aktualnie nie ma przeciwko niemu szczepionki, należy stosować inne metody zapobiegania zakażeniu.


Ministerstwo Zdrowia przekazuje konkretne zalecenia związane z profilaktyką chorób przenoszonych drogą kropelkową oraz z występowaniem objawów typowych dla koronawirusa SARS-Cov-2. W przypadku ich występowania oraz kontaktu z osobą zarażoną lub chorą należy bezzwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną. W Gdyni funkcjonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 50 i telefonami kontaktowymi: 58 620 17 98 lub 58 620 57 44. Ponadto Narodowy Funszusz Zdrowia uruchomił działającą 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu infolinię poświęconą koronawirusowi. Jej numer to: 800 190 590.

fot. materiały Ministerstwa Zdrowia

Chcąc uniknąć zarażenia należy stosować się do kilku prostych, omówionych poniżej zasad.

MYCIE RĄK

Chcąc uchronić się przed koronawirusem należy zadbać o podstawy higieny, takie jak częste mycie rąk. Wirus znajdujący się na dłoniach ginie podczas ich dokładnego mycia. Należy używać wody z mydłem, a jeżeli nie mamy do nich dostępu – płynów lub żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

HIGIENA KASZLU I KICHANIA

Podczas kaszlu lub kichania należy pamiętać o zakryciu ust i nosa – najlepiej chusteczką lub zgiętym łokciem. Tak użytą chusteczkę należy wyrzucić natychmiast do zamkniętego kosza, a ręce umyć zgodnie z przedstawionymi wyżej zaleceniami. Kaszel i kichanie przyczynia się do rozprzestrzeniania się zarazków i wirusów. Używanie dłoni do zasłonięcia ust i nosa może zanieczyścić dotykane przedmioty lub osoby.

fot. materiały Ministerstwa Zdrowia


ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

Przebywając w towarzystwie osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę warto zachować od niej odległość co najmniej 1 metra. Osoba taka wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu. Przebywanie zbyt blisko niesie ryzyko wdychania ich, wraz z zarazkami lub wirusem.

DOTYKANIE OCZU, NOSA, UST

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

MASECZKI

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. Zasłanianie ust i nosa za pomocą maski może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego, jednak jej stosowanie nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone z przestrzeganiem wyżej wymienionych środków zapobiegawczych. Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek, tylko wtedy, gdy występują objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewa się u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekuje się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

KORZYSTANIE Z POMOCY MEDYCZNEJ

Jeżeli zaobserwujemy u siebie występowanie, któregoś z objawów, tj. kaszlu, trudności w oddychaniu, gorączki czy ogólnego osłabienia, powinniśmy zasięgnąć pomocy medycznej. Należy zgłosić się do jednego ze szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych, najbliższego dla naszego miejsca zamieszkania. W Gdyni i najbliższej okolicy są to:

- Oddział Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, ul. Powstania Styczniowego 9B, Gdynia
- II Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Mariana Smoluchowskiego 18, Gdańsk
- IV Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Mariana Smoluchowskiego 18, Gdańsk
- IX Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci, ul. Mariana Smoluchowskiego 18, Gdańsk.

  • ikonaOpublikowano: 10.03.2020 07:00
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.03.2020 10:04
  • ikonaZmodyfikował: Magdalena Śliżewska
ikona

Najnowsze