Co nowego

Zasadź zieleń z miejską dotacją!

Dziś o tym, ile znaczą dla miast drzewa i zieleń nie trzeba już specjalnie przekonywać - gdynianie cenią zielone miejsca rekreacji. Teraz kolejny krok w ich rękach, bo z miejską dotacją mogą posadzić nowe drzewa i krzewy na swoich nieruchomościach. Na zdjęciu park w dzielnicy Wielki Kack, fot. Przemysław Kozłowski / archiwalne

Dziś o tym, ile znaczą dla miast drzewa i zieleń nie trzeba już specjalnie przekonywać - gdynianie cenią zielone miejsca rekreacji. Teraz kolejny krok w ich rękach, bo z miejską dotacją mogą posadzić nowe drzewa i krzewy na swoich nieruchomościach. Na zdjęciu park w dzielnicy Wielki Kack, fot. Przemysław Kozłowski / archiwalne

Masz ogród lub podwórko? Zasadź drzewa lub krzewy na własnym terenie z miejską dotacją i wzbogać miejską zieleń! Dokładnie od dziś, 21 marca - czyli pierwszego dnia kalendarzowej wiosny - gdynianie mogą składać w Urzędzie Miasta wnioski o dofinansowanie na zakup sadzonek, które zamierzają posadzić na swoich nieruchomościach. Można w ten sposób sfinansować 100% kosztów kupna roślin, a w tegorocznym budżecie miasta na ten cel zarezerwowano pulę aż 200 tysięcy złotych.


Wszyscy lubimy, kiedy w pobliżu naszych domów i mieszkań albo miejsc, gdzie odpoczywamy jest sporo zieleni. Drzewa nastrajają nas pozytywnie, skłaniają zarówno do odpoczynku, jak i aktywności fizycznej. Pochłaniają też zanieczyszczenia - w tym w szczególności CO2 - i produkują tlen. Drzewa to także lepsza jakość powietrza, retencja wód opadowych oraz, co nie jest bez znaczenia, znaczne korzyści estetyczne i rekreacyjne. Wszystkie te dobrodziejstwa to tzw. usługi ekosystemowe drzew.

W Gdyni na terenach gminnych (z wyłączeniem lasów) rośnie blisko 105 tysięcy drzew, z czego w samym pasie drogowym – ponad 11 tysięcy, a w okolicznych lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego czy rezerwatach rosną ich jeszcze kolejne setki tysięcy.

W Gdyni tylko na terenach gminnych rośnie ponad 100 tysięcy drzew. Na zdjęciu jeden z miejskich terenów zielonych, park przy Promenadzie Królowej Marysieńki w Orłowie, fot. Marek Sałatowski / z facebookowej grupy „Gdynia w obiektywie”
W Gdyni tylko na terenach gminnych rośnie ponad 100 tysięcy drzew. Na zdjęciu jeden z miejskich terenów zielonych, park przy Promenadzie Królowej Marysieńki w Orłowie, fot. Marek Sałatowski / z facebookowej grupy „Gdynia w obiektywie”

Na pierwszy dzień wiosny - zielone dotacje dla gdynian


Aktualnie zachęcamy gdynian do zwiększenia liczby drzew w mieście poprzez ich nasadzenia z udziałem dotacji miejskiej - umożliwiają to dotacje na nasadzenia drzew i krzewów, które zostały przyjęte w lutym 2023 roku uchwałą Rady Miasta Gdyni.

- Dzięki uchwale Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 roku, która wchodzi w życie w pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca możliwe będzie nasadzanie drzew i krzewów na terenach prywatnych ze wsparciem dotacji, która pokryje 100% kosztów zakupu sadzonek. Zachęcam chętnych do skorzystania z tej formy zazieleniania naszego miasta oraz dbania o jego lepszy klimat. Tegoroczna pula na to działanie wynosi 200 tysięcy złotych - mówi wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Michał Guć.

Dotacja przysługuje wszystkim mieszkańcom miasta Gdyni (osobom prawnym i fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom oraz przedsiębiorcom), którzy posiadają nieruchomość, na której terenie chcą posadzić drzewa lub krzewy spełniające wymagania opisane w uchwale.

Wysokość dotacji na nasadzenia przedstawia się następująco:

1) w przypadku obwodu pnia mierzonego na wysokości 100 cm, w przypadku drzew liściastych:

 • 10-12 cm oraz 12-14 cm - do 400,00 zł brutto/szt.
 • 14-16 cm oraz 16-18 cm - do 1000,00 zł brutto/szt.
 • 18-20 cm oraz więcej - do 1300,00 zł brutto/szt.

2) przy wysokości drzewa w przypadku drzew iglastych:

 • 100-125 cm oraz 125-150 cm - do 200 zł brutto /szt.
 • 150-175 cm oraz 175-200 cm - do 400 zł brutto /szt.
 • 200-225 cm oraz więcej - do 600 zł brutto /szt

3) niezależnie od liczby planowanych do nasadzeń krzewów - do 1 000 zł brutto.

Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku drzew to 10 000 zł brutto.

Z dofinansowania wyłączone są gatunki uznane za inwazyjne lub obce, a na stronie gdyńskiego Biuletynu Informacji Publicznej dostępny jest wzór wniosku o dotację, który należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni. Należy pamiętać, że dopiero pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy beneficjenta z Gminą Miasta Gdyni uprawnia do rozpoczęcia inwestycji, która podlega dofinansowaniu. Wypłata dofinansowania ma miejsce po prawidłowym rozliczeniu nasadzeń. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się 21 marca 2023 roku.

Dobre praktyki sadzenia i pielęgnowania drzew i krzewów przygotowane przez Ogrodnika Miasta Gdyni


Sadzenie drzew i krzewów jest proste - wymaga tylko podstawowej wiedzy na temat tego, jak przygotować dla nich odpowiednie miejsce i co zrobić w pierwszym okresie od zasadzenia, zdj. ilustracyjne

Sadzenie drzew i krzewów jest proste - wymaga tylko podstawowej wiedzy na temat tego, jak przygotować dla nich odpowiednie miejsce i co zrobić w pierwszym okresie od zasadzenia, zdj. ilustracyjne

Co należy zrobić przed zakupem roślin?

 1. Wybieramy dla nich odpowiednie miejsce: w przypadku drzew należy zwrócić uwagę na to, czy mamy dostatecznie dużo miejsca, żeby w przyszłości, kiedy drzewo osiągnie docelowe rozmiary (głównie chodzi o jego wysokość i rozpiętość korony), nie sprawiało nam kłopotu, np. nie dotykało elewacji budynku, nie blokowało dostępu światła do okien lub nie zacieniało grządek z roślinami wymagającymi dużej ilości światła.
 2. Warto sprawdzić odczyn gleby. Dla większości drzew i krzewów pH powinno wynosić 6,5-7. Poradniki dostępne są w internecie.
 3. Do warunków jakimi dysponujemy dobieramy gatunek drzewa (rodzimy) lub krzewu. Informacje na temat wymiarów dojrzałych drzew i krzewów oraz warunków środowiska w jakich będą się najlepiej rozwijać znajdują się w internecie, m.in. na stronach szkółek i centrów ogrodniczych, w opisach oferowanych roślin.

Gdzie zakupić rośliny?

Najlepiej wybrać szkółki drzew i krzewów lub centra ogrodnicze oferujące rośliny certyfikowane, wyprodukowane przez uznanych producentów gwarantujących dobrą jakość materiału.

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie roślin?

Drzewa i krzewy powinny być/mieć:
 • zachowane proporcje między bryłą, pniem i koroną,
 • bez widocznych objawów chorób i działalności szkodników,
 • pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach,
 • bez uszkodzeń mechanicznych,
 • bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory, kora nie może być zwiotczała lub zmarznięta,
 • korona powinna być pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej), grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa,
 • bez przyciętych pędów,
 • liście/igły nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamami będącymi objawami chorobowymi, działalności szkodników lub objawami przeschnięcia (np. suche krawędzie liści).

Kiedy sadzić?

 1. Drzewa i krzewy z gołą bryłą korzeniową (bez ziemi) lub w balocie, czyli z korzeniami w ziemi owiniętymi workiem jutowym i drucianą siatką bezwzględnie należy sadzić w stanie bezlistnym, czyli jesienią po opadnięciu liści lub wczesną wiosną przed ich wypuszczeniem. Drzewa i krzewy kupione w pojemnikach można sadzić przez cały rok, przy odpowiednich warunkach pogodowych (patrz pkt 3).
 2. Rośliny sadzimy w sprzyjających warunkach atmosferycznych – w umiarkowanej temperaturze powietrza i gleby, przy ich dostatecznej wilgotności, w bezwietrzny dzień.
 3. Drzew i krzewów nie wolno sadzić w czasie mrozu, silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Niekorzystne podczas sadzenia są też: silne upały oraz długotrwałe i intensywne opady lub długie okresy suszy.

Jak sadzić?

Przygotowanie podłoża:

 1. W wyznaczonym miejscu z podłoża usuwamy wszelkie zanieczyszczenia, np. gruz, resztki budowlane, pniaki i korzenie usuniętych wcześniej drzew.
 2. Doły wykopujemy bezpośrednio przed sadzeniem roślin. Powinny one mieć wielkość 2 razy większą niż bryła korzeniowa.
 3. Na środku dna dołu pozostawiamy kopczyk nienaruszonej gleby rodzimej. Na niej ustawia się sadzone drzewo, Jeżeli ziemia jest ciężka, gliniasta na dnie dołu warto usypać warstwę drenażu grubości 45 cm z drobnych kamieni czy żwiru.
 4. Następnie wykopany dół do połowy wypełniamy odpowiednią ziemią ogrodniczą.
 5. Przy sadzeniu większej liczby krzewów – usuwamy istniejące podłoże, a pozostałe przekopujemy na głębokość co najmniej 20 cm. Następnie dodajemy odpowiednią żyzną ziemią ogrodniczą – warstwa powinna mieć grubość nie mniejszą niż 30 cm.

Sposób sadzenia:

 1. Przygotowany dół wypełniamy do połowy wodą.
 2. Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, na kilka godzin przed sadzeniem silnie je spryskujemy lub zanurzamy w wodzie. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpłynięcia się bryły korzeniowej.
 3. Podczas przenoszenia roślin chwytamy tylko za pojemnik, nie za roślinę.
 4. Drzewa sadzimy tak głęboko, jak rosły w pojemniku (to ważne – nie zasypuj ziemią pnia wyżej niż był wcześniej przysypany!). Jednak w miejscu sadzenia powinno się ono znaleźć się o 5 cm głębiej, niż ogólny poziom gruntu ponieważ wokół drzewa należy uformować misę tej głębokości.
 5. Po umieszczeniu bryły w dole usuwamy wszystkie materiały i elementy zabezpieczające bryłę. Pozostawiona może być tylko siatka druciana i juta.
 6. Wolną przestrzeń wokół bryły uzupełniamy w dolnej części żwirem, piaskiem, a w górnej części (tj. od ok. 60 cm) ziemią urodzajną. Do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu ziemię lekko udeptujemy.
 7. Po całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptujemy, a powierzchnię ziemi wokół drzew formujemy w misę o średnicy równej średnicy dołu i głębokości ok. 5 cm.
 8. Następnie rośliny obficie podlewamy. Przy pierwszym podlaniu należy zastosować podwójną dawkę wody w celu zamulenia i wypełnienia wszelkich kieszeni powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i ułatwienia regeneracji korzeni.
 9. Powierzchnię misy przykrywamy warstwą przekompostowanej, średniomielonej kory, zachowując 5 cm odstęp od pni drzew.
 10. Podłoże w misie powinno być wyrównane tak, by po posadzeniu drzew, udeptaniu ziemi i wysypaniu pod nimi kory teren był o 5 cm poniżej otaczających nawierzchni, a teren wokół krzewów – o 3 cm niżej. Teren należy wyprofilować tak, aby nie stagnowała na nim woda.
 11. Przy drzewach warto wykonać konstrukcję z 2 lub 3 palików o wysokości pnia drzewa, którą łączymy z nim taśmami ogrodniczymi. Paliki w pierwszych latach pomogą drzewu utrzymać pozycję pionową, a tym samym ukorzenić się.

Jak pielęgnować posadzone drzewa i krzewy?

 1. Podlewamy regularnie według potrzeb rośliny, w okresie suszy – częściej. Częstotliwość podlewania można określić jedynie szacunkowo, ponieważ zależy to w głównej mierze od temperatury i wilgotności powietrza. Zatem należy monitorować stan roślin sprawdzając czy nie wykazują oznak braku wody.
 2. W okresie silnego nasłonecznienia podlewamy w godzinach porannych do godz. 9.00 lub popołudniowych po godz. 17.00. W okresie suszy drzewa należy podlewać codziennie.
 3. W pierwszych latach po posadzeniu z terenu wokół roślin usuwamy ręcznie chwasty.
 4. Warto zabezpieczyć posadzone drzewa przed mrozem. Można owinąć pnie jutą lub na przedwiośniu pomalować je wapnem ogrodniczym.

 • ikonaOpublikowano: 21.03.2023 13:10
 • ikona

  Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 21.04.2023 12:32
 • ikonaZmodyfikował: Kamil Złoch
ikona

Najnowsze