Co nowego

Zdolni z Gdyni, zdolni z Pomorza

Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment

Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment

18.10.2019 r.

Najbardziej uzdolnieni uczniowie z Gdyni dostają szansę nauczenia się tego, na co nie zawsze wystarcza czasu na regularnych lekcjach matematyki, informatyki czy chemii. „Zdolni z Pomorza” to projekt, który pozwala najbardziej utalentowanym jednostkom na poszerzenie horyzontów.

Za nami uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w gdyńskim projekcie „Zdolni z Pomorza”, w której wzięli udział nowi uczestnicy projektu. To uczniowie gdyńskich szkół, którzy chcą nauczyć się rzeczy wykraczających poza podstawę programową. Zajęcia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych są realizowane według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczycieli pod indywidualne potrzeby. Korzystają z nich uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjalnych.


Zajęcia z kompetencji społecznych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza", fot. Kamil Złoch
Zajęcia z kompetencji społecznych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza", fot. Kamil Złoch
Zajęcia z chemii w ramach projektu "Zdolni z Pomorza", fot. Kamil Złoch
Zajęcia z chemii w ramach projektu "Zdolni z Pomorza", fot. Kamil Złoch
Zajęcia z chemii w ramach projektu "Zdolni z Pomorza", fot. Kamil Złoch
Zajęcia z biologii w ramach projektu "Zdolni z Pomorza", fot. Kamil Złoch
Zajęcia z biologii w ramach projektu "Zdolni z Pomorza", fot. Kamil Złoch

Gdynia realizuje projekt już od 2016 roku w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Tylko w zeszłym roku szkolnym wzięło w nim udział ponad 170 uczniów z gdyńskich szkół, a od samego początku realizacji – 260 osób. Z założenia tematyka zajęć może wykraczać poza podstawę programową, dotyczyć problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W projekcie na uczniów czekają m.in. spotkania akademickie, opieka mentorska, obozy naukowe czy stypendia. Uwzględniają potrzeby rozwoju wyjątkowo uzdolnionych uczniów zdiagnozowane wcześniej podczas badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Więcej o przebiegu zajęć na załączonym poniżej filmie:Do tej pory w ramach „Zdolnych z Pomorza” udało się wesprzeć uczniów stypendiami w kwocie ponad 136 tysięcy złotych. Doposażono także salę informatyczną w gdyńskim III LO, gdzie odbywają się zajęcia, zakupiono również sprzęt multimedialny na potrzeby prowadzenia zajęć z kompetencji społecznych. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w "Trójce" od poniedziałku do soboty w godzinach popołudniowych.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 arkusze nominacji do projektu złożyło ponad 50 osób, z czego 39 osób to nowi uczestnicy.

 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment
 • Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w Konsulacie Kultury, fot. Jacek Klejment