Co nowego

ZKM Gdynia przechodzi na letni rozkład jazdy

Zmiany w komunikacji miejskiej ZKM Gdynia

Zmiany w komunikacji miejskiej ZKM Gdynia

18.06.2021 r.

Od 26 czerwca, w związku z rozpoczęciem letnich wakacji szkolnych, wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej ZKM Gdynia. Tego dnia zacznie funkcjonować sześć linii sezonowych: M, 309, 320, 321, 326 i 365.


Linia pospieszna M połączy we wszystkie dni tygodnia Rumię z plażą w Rewie. Linia 309 zapewni codziennie dojazd do plaży w Babich Dołach. Z kolei linia trolejbusowa 320 przez 7 dni w tygodniu umożliwi dojazd do plaży w Śródmieściu oraz do Skweru Kościuszki. Linie trolejbusowe 321 i 326 funkcjonować będą w niedziele i święta: 321 z Cisowy przez Śródmieście do Orłowa, a 326 – obsługiwana zabytkowymi trolejbusami – z Grabówka przez Śródmieście do Orłowa. Linia 365 zapewni weekendowe połączenie z Obłuża do plaży w Rewie.

Dodatkowo, na plażę w Babich Dołach przedłużona zostaje linia 209, a linia 109 do Babich Dołów na stałej trasie, w zdecydowanej większości kursów, obsługiwana będzie pojazdami przegubowymi.

Od 3 lipca sieć linii sezonowych zostanie poszerzona o linię pospieszną G, na trasie: Gdynia Pogórze Górne – Śródmieście Gdyni – Sopot – Gdańsk Oliwa ZOO.

Wraz z początkiem wakacji, od 26 czerwca wprowadzone zostają inne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zmianie ulegają rozkłady jazdy wszystkich linii trolejbusowych, na których wprowadzone zostają nowe czasy przejazdów, lepiej odzwierciedlające aktualne warunki ruchu drogowego. Wszędzie tam, gdzie zostały utworzone buspasy, czasy te zostały skrócone, a w miejscach powstającej stale kongestii, zostały odpowiednio wydłużone.

Na liniach: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 oraz 23+33 wprowadzona zostaje jednakowa, 20-minutowa częstotliwość kursowania trolejbusów w godzinach międzyszczytowych. Nie zmieniają się standardy częstotliwości w szczytach przewozowych oraz obowiązujące na pozostałych liniach trolejbusowych, tj. 20, 21, 31, 32 i 34. W nowych rozkładach jazdy odjazdy trolejbusów różnych linii na wspólnych odcinkach tras zostały jeszcze lepiej skoordynowane – równomierniej rozłożone w czasie.

Wszystkie kursy na linii 21 z Sopotu będą wykonywane przez Skwer Kościuszki.
Na linii 28 w niedziele i święta uruchomione zostają dodatkowe kursy, z częstotliwością co 30 minut, w godz. 5-7:30 z Pustek Cisowskich (aktualnie linia 28 w tych godzinach nie funkcjonuje).

W celu zapewnienia rytmiczności odjazdów na liniach powiązanych rozkładowo z trolejbusowymi, zmieniają się także rozkłady jazdy linii: R, S, W, 114, 159 i 181. Na linii R w dni powszednie zwiększona zostaje częstotliwość kursowania autobusów w godz. 5-6 w kierunku Rumi oraz uruchomiony zostaje dodatkowy kurs z Rumi o godz. 4:54. Uruchomienie dodatkowych kursów jest rezultatem analizy wyników badań napełnienia – w tych godzinach wzrósł popyt. W porze międzyszczytowej, w celu koordynacji z liniami trolejbusowymi na wspólnym odcinku trasy, na linii R wprowadzona zostaje częstotliwość 20-minutowa.

Na linii K zaplanowano dodatkowy kurs w dni powszednie z Chyloni do Kaczych Buków – o godz. 21:26.

Na linii S uruchomione zostają dodatkowe kursy w godzinach porannych z Sopotu oraz w godzinach międzyszczytowych, a także wyrównana do rytmicznych 20 minut zostaje częstotliwość kursowania autobusów w porze międzyszczytowej. Dłużej, bo do ok. godz. 22 w dni powszednie linia będzie funkcjonować z częstotliwością 20 minut.

Na linii 181 uruchomione zostają dodatkowe kursy rano z Gdyni do Sopotu oraz wieczorem z Sopotu do Gdyni. Ponadto, w godz. 9-13 w dniu powszednim częstotliwość kursów zostaje zwiększona z 30 do 20 minut. Większa liczba kursów obsługiwana będzie przez trolejbusy i dłużej (wieczorem) kursować będą pojemniejsze pojazdy przegubowe.

Rozkłady jazdy linii: W, 114 i 159 zostają dostosowane do nowych rozkładów jazdy linii S, 28 i 34. Dodatkowo, w weekendy na linii W uruchomiona zostaje nowa para kursów ok. godz. 18:30 z Pustek Cisowskich i ok. godz. 19:30 z Redłowa.

Zmianie ulegają także rozkłady jazdy linii midibusowych: 137, 145 i 153. Na liniach 137 i 145 w godz. 9-13 zwiększa się częstotliwość kursowania midibusów z 30 do 20 minut. Ponadto w dni nauki szkolnej wybrane kursy linii 145 skierowane zostaną przez Wielki Kack Fikakowo, zapewniając dzieciom z tego osiedla bezpośredni dojazd do szkoły na Karwinach. Wybrane kursy na linii 145 w dni powszednie obsługiwane będą przez trolejbusy. Odjazdy midibusów linii 153 zostają dostosowane do nowego rozkładu jazdy linii trolejbusowej 29.
Na liniach 140 i 147 uruchomione zostają dodatkowe kursy w dni powszednie: na linii 140 o godz. 6:22 i 6:52 z Gdyni Dworca Gł. PKP do Wiczlina, a na linii 147 – o godz. 5:15 z Karwin do Gdyni Dworca Gł. PKP.

W celu dostosowania do nowych rozkładów jazdy innych linii, korekcie do 5 minut ulegają odjazdy naliniach: K, X, 160 i 180. Dotychczasowe kursy linii 180 z Dąbrowy Miętowej do Szpitala w Redłowie, zostają zastąpione kursami linii 740 do Śródmieścia Gdyni.

Zmianie ulegają także kursy dojazdowe i zjazdowe realizowane na liniach: 109, 152, 700, 710, 740, 770.

Z dniem 26 czerwca zostają wprowadzone zmiany w obsłudze przystanków. Uruchomiony zostaje nowy przystanek warunkowy (na żądanie) na trasie linii 181 – Podleśna – zlokalizowany przy ul. Sopockiej, pomiędzy Karwinami PKM, a Brodwinem. Przystanek obowiązuje wyłącznie w kierunku Sopotu. Ponadto, przystanki Zwycięstwa – Wielkopolska obowiązujące dla linii R i S tylko tymczasowo (w czasie pandemii) nie będą już obowiązywać dla tych linii. W celu wyeliminowania niepotrzebnego zatrzymania pojazdów, po przeprowadzeniu badań liczby zatrzymań, przystanek Giełda Towarowa (Leśna Polana – po zmianie nazwy) staje się przystankiem na żądanie (w obu kierunkach).

Wprowadzone zostają także nowe nazwy przystanków:

  • Karwiny Tesco – nowa nazwa: Karwiny Nowowiczlińska,
  • Giełda Towarowa – nowa nazwa: Leśna Polana,
  • Kcyńska – nowa nazwa: Chylońska – Kcyńska,
  • Hipermarket Tesco – Morska – nowa nazwa: Morska – Kcyńska,
  • Skwer Kościuszki InfoBox 04 – nowa nazwa: 10 Lutego – Świętojańska 02,
  • Malczewskiego 03 – nowa nazwa: Chodowieckiego 01.

Nowe nazwy przystanków są związane ze zmianami obiektów, od których zaczerpnęły poprzednio nazwy (sklepy Tesco, giełda towarowa) oraz mają na celu lepszą orientację w przestrzeni miasta (np. zlikwidowane zostaną podwójne nazwy przystanków w trasach tej samej linii, jak np. InfoBox, Malczewskiego).

Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii ZKM Gdynia dostępne są na stronie zkmgdynia.pl.