Co nowego

Zmarł Kazimierz Małkowski

Opis alternatywny

24.09.2012 r.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Kazimierza Małkowskiego

Gdynianina z urodzenia i z wyboru

Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni",

laureata australijskiej nagrody „Polcul Foundation" ;

zakochanego w naszym Mieście - jego historii i legendzie;

podczas II wojny światowej łącznika w Tajnym Hufcu Harcerzy.

Autora przewodników, bedekerów i artykułów

przybliżających piękno Gdyni, Kaszub i Pomorza,

współorganizatora Służby Ratownictwa Morskiego oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

 prezesa Koła Starych Gdynian i współzałożyciela Towarzystwa Miłośników Gdyni
 
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!


Przewodniczący Rady Miasta                                            Prezydent Gdyni 
      Stanisław Szwabski                                             Wojciech Szczurek


Pogrzeb Kazimierza Małkowskiego odbędzie się w środę, 26 września 2012 r. O godz. 11.00 rozpocznie się msza św. w kościele NMP przy ul. Świętojańskiej. Pogrzeb rozpocznie się o godz. 12.30 na Cmentarzu Witomińskim.