Co nowego

Zmiany na ulicy Nauczycielskiej: umowa podpisana

Ul. Nauczycielska w Gdynia z lotu ptaka, fot. Piotr Król

Ul. Nauczycielska w Gdynia z lotu ptaka, fot. Piotr Król

W poniedziałek, 27 lutego, rozpocznie się przygotowywanie terenu przy ul. Nauczycielskiej Witominie tak, by mogła rozpocząć się tam inwestycja polegająca na poprawie bezpieczeństwa i uporządkowaniu sposobu parkowania. By inwestycja była kompleksowa, gmina Gdynia porozumiała się ze Spółdzielnią Mieszkaniową Bałtyk co do spełnienia potrzeb parkingowych mieszkańców tej części dzielnicy.


Ulica Nauczycielska na rewitalizowanym fragmencie Witomina to typowa ulica osiedlowa. Wąska, po obu stronach zastawiona parkującymi samochodami - gdy budowano osiedle przewidziano niewiele miejsc parkingowych. Po obu stronach ulicy rosną drzewa: z jednej strony na terenie szkoły, z drugiej na pasie zieleni, który oddziela jezdnię i chodnik. Mieszkańcy pozostawiają swoje auta wzdłuż krawężników, po obu stronach. To sprawia, że kłopot z przejechaniem zwężoną ulicą mają np. śmieciarki, a minięcie się samochodów jadących w przeciwnych kierunkach jest niemożliwe. Wąska ulica jest niebezpieczna dla pieszych i rowerzystów.

Problem – a raczej potrzeba jego rozwiązania – powracał jak bumerang podczas prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, którym Witomino jest objęte. W GPR, jako jedno z zadań dla Witomina, zapisano uporządkowanie parkowania i uspokojenie ruchu na końcowym odcinku ul. Nauczycielskiej. Dzięki temu miałoby powstać wygodne i bezpieczne wejście do lasu.

Z drugiej jednak strony - mieszkańcy potrzebują też bezpiecznych i uporządkowanych miejsc do parkowania. Dlatego w końcowym fragmencie ul. Nauczycielskiej, na terenie należącym do gminy wyznaczonych, zostanie 20 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejne 42 miejsca, na mocy wspomnianego porozumienia ze spółdzielnią planowane są na terenie SM Bałtyk po północnej części bloków. Docelowo rozważana jest możliwość zlokalizowania na tym terenie około 60 takich miejsc.

Na kształt inwestycji mieli wpływ mieszkańcy. Latem 2019 roku, podczas spotkania konsultacyjnego zorganizowanego w Miejskim Klubie Seniora „Witomino” przedstawiciele Laboratorium Innowacji Społecznych oraz projektant przedstawili mieszkańcom koncepcję zmian na Nauczycielskiej i zapytali ich o opinię.Koncepcja przewidywała utworzenie strefy zamieszkania – co daje priorytet pieszym, wyniesienie i miejscowe przewężenie jezdni, co wiąże się ze spowolnieniem i poprawą bezpieczeństwa ruchu. Chodziło o podkreślenie lokalnego, kameralnego charakteru ulicy. Mieszkańcy tymczasem postulowali poszerzenie Nauczycielskiej i wyznaczenie nowych miejsc postojowych – nawet kosztem wycinki wszystkich drzew rosnących po jednej stronie ulicy.

- Nie ma wątpliwości co do potrzeby zmian na ul. Nauczycielskiej, która w tej chwili nie jest bezpieczna i dostępna – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

W piątek, 24 lutego, podpisał umowę z wykonawcą prac w tej części rewitalizowanego Witomina. Wyłoniona w przetargu firma HYDRO-MAG sp. z o.o. na przeprowadzenie prac ma osiem miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. Koszt przebudowy to 1 802 822,96 zł.

Wiceprezydent wraca uwagę, że planując zmiany na ul. Nauczycielskiej konieczne było pogodzenie oczekiwań mieszkańców (miejsca parkingowe zamiast drzew) z dbałością o istniejącą w mieście zieleń. Wyzwaniem jest fakt, że ul. Nauczycielska jest dość wąska.

- Z jednej strony mamy teren szkoły, z drugiej - teren spółdzielni, chodniki oraz pas zieleni, w którym rosną wysokie drzewa. Nie można tego pasa naruszyć, bo to by zaszkodziło drzewom. – zauważa wiceprezydent Guć. - W ramach szerokości, którą dysponujemy, nie uda się wyznaczyć zgodnej z przepisami ulicy i miejsc postojowych po obu jej stronach. Dodatkowe miejsca postojowe, które byłyby zlokalizowane wzdłuż jezdni ul. Nauczycielskiej, musiałyby powodować wycinkę drzew po którejś ze stron. Szanujemy zdanie mieszkańców, ale na tak radykalne rozwiązanie nie możemy się zgodzić.

We wrześniu 2020 odbył się drugi etap konsultacji. Podczas spotkania z mieszkańcami przedstawiono koncepcję uwzględniającą część zgłoszonych wcześniej uwag.

I tak, ustalono, że ulica Nauczycielska pozostanie dwukierunkowa na całej długości. Będzie strefą zamieszkania - pieszy będzie miał pierwszeństwo przed samochodami, które obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 20 km/h. Bezpieczeństwo pieszych ma zapewnić też m.in. wyniesienie jezdni czy zastosowanie różnych nawierzchni. Poprawę oświetlenia ulicy zapewni osie, nowych  latarni ledowych oraz dwie latarnie oświetlające przejście dla pieszych.

 
- To kompromis między oczekiwaniami mieszkańców, którzy domagali się wycinki nawet wszystkich rosnących tu drzew i utworzenia parkingów a tym, na co mogliśmy się zgodzić planując prace i uwzględniając założenia miejskiej polityki proklimatycznej i projektowania uniwersalnego – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Spełnienie oczekiwań mieszkańców wymaga ingerencji w znajdującą się tu zieleń, ale przeprowadzimy ją tylko w niezbędnym zakresie. Usuniemy trzy topole, jedną gruszę i dwie lipy drobnolistne. To niełatwa decyzja ale będą nowe nasadzenia: dwie lipy drobnolistne w pasie ul. Nauczycielskiej i cztery kolejne drzewa - dwie jabłonie ozdobne, wiśnia ptasia i czereśnia północno-japońska przy ul. Hodowlanej.

Uwzględniając uwagi mieszkańców, na wysokości bloku nr 14 oraz na wysokości pierwszego budynku garażowego, tuż za drogą publiczną, pojawi się również szlaban, zapewniający m.in. dostęp do garaży tylko dla ich użytkowników.

Prace przygotowawcze do przebudowy ul. Nauczycielskiej, związane z uporządkowaniem zieleni rozpoczynają się w poniedziałek, 27 lutego.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 24.02.2023 06:58
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.02.2023 11:49
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Najnowsze