Co nowego

Zobacz Gdynię ze wszystkich stron!

Nowe serwisy dają możliwość oglądania Gdyni z kilku różnych perspektyw!

Nowe serwisy dają możliwość oglądania Gdyni z kilku różnych perspektyw!

25.07.2018 r.

Nie wychodząc z domu, zobacz najciekawsze miejsca w Gdyni z trójwymiarowej perspektywy, z lotu ptaka i czterech stron świata, a nawet porównaj na retromapie, jak miasto zmieniło się na przestrzeni lat! Gdynia dysponuje nowymi narzędziami, które dają możliwość niestandardowego przyjrzenia się miastu z poziomu przeglądarki internetowej.

Gdynia z nowych perspektyw


Trzy nowe narzędzia przygotowane dla Gdyni przez firmę MGGP Aero są już dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki trzem portalom od teraz każdy może przyjrzeć się miastu w nietypowym, ale bardzo widowiskowym ujęciu: z lotu ptaka, na ukośnych zdjęciach z czterech stron świata, w trójwymiarowym modelu i w zestawieniu z historycznymi zdjęciami sprzed lat.

  • Gdynia 3D – www.gdynia.polska3d.pl - Realistyczna wizualizacja miasta stworzona na podstawie zdjęć lotniczych i nałożonych na nie zdjęć ukośnych. Forma 3D pozwala na przybliżanie, zmianę kąta nachylenia i obracanie dowolnego fragmentu miasta.
Mapa 3D Gdyni, źródło: www.gdynia.polska3d.pl
  • Gdynia wczoraj i dziś – www.gdynia.retromapy.pl - Retromapy to narzędzie, które pozwala na interaktywne porównywanie ortofotomap z różnych okresów czasowych i przyjrzenie się zmianom w danym miejscu na przestrzeni lat.
Mapa retro Gdyni, z porównaniem poszczególnych lat, źródło: www.gdynia.retromapy.pl
  • Zdjęcia pionowe i ukośne – www.gdynia.ukosne.pl - Zdjęcia ukośne dają możliwość przyjrzenia się każdemu miejscu w Gdyni z czterech stron świata oraz z góry, co pozwala na wykonanie pomiaru długości, powierzchni i wysokości.
Mapa Gdyni złożona ze zdjęć ukośnych, źródło: gdynia.ukosne.pl

Wszystko jest proste w obsłudze, z przejrzystym interfejsem i bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania lub wtyczek. Wizualizacje pozwalają na szybką analizę dowolnego fragmentu miasta z dosłownie każdej strony.

Narzędzia dla specjalistów


Kto, oprócz samych mieszkańców, skorzysta na nowych mapach? Przede wszystkim Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta, który wykorzystuje je w swojej codziennej pracy, a z narzędzi mogą też korzystać inne wydziału oraz zewnętrzne instytucje.

Do tej pory dostępne były tylko zdjęcia lotnicze, które dawały ograniczone możliwości. Dzięki nowym serwisom można w łatwiejszy sposób dokonać podstawowych pomiarów długości, szerokości, powierzchni i wysokości budynków, określić geometrię dachów czy też zbadać wpasowanie nowych obiektów w tkankę miejską oraz określić punkty i osie widokowe. Model miasta w 3D daje z kolei lepszy podgląd na rzeźbę terenu i kubaturę. Sama ortofotomapa (zdjęcia lotnicze) to przydatne narzędzie przy zarządzaniu przestrzenią lub gospodarką nieruchomościami. Do tego dochodzi także Numeryczny Model Terenu.

Jedna z dostępnych możliwości wykorzystania zdjęć lotniczych, źródło: www.gdynia.retromapy.pl

Nowe narzędzia pomagają urzędnikom także w pracy geodezyjnej, do weryfikacji poprawności innych map. Skorzystać mogą też miejscy planiści, bo przestrzenny ogląd terenu ułatwia prace przy planach zagospodarowania przestrzennego. Inne przykładowe zastosowania to chociażby tworzenie modelu wysokościowego wszystkich budynków i opracowanie kompleksowej mapy hałasu czy symulowanie zasięgów obszarów zalewowych oraz projektowanie i zarządzanie zasobami drogowymi.

Nowy Portal Mapowy Miasta Gdyni


Zachęcamy także do skorzystania z nowego Portalu Mapowego Miasta Gdyni, gdzie można m.in. przejrzeć dane ewidencji gruntów i budynków, warstwy analityczne jak struktura własności gruntów, można też dokonać wydruków wybranej treści mapy. Wszystko pod adresem https://nasze.miasto.gdynia.pl/.