2015

„Prawo z ludzką twarzą". Spotkanie autorskie połączone z promocją książki

Informujemy, że w czwartek 23 lipca o godz. 18.00 w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, odbędzie się uroczysta promocja książki autorstwa prof. UG dr hab. adwokata Tomasza Tadeusza Koncewicza pt. „Prawo z ludzką twarzą".

Słowo wstępne wygłosi prof. dr hab. Ewa Łętowska, pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia NSA i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Gospodarzem spotkania będzie dr nauk prawnych prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
 
 Treścią  prezentowanej książki są rozważania o kondycji polskiego państwa, sądownictwa i prawa, a także o praktyce stosowania prawa, oraz o oczekiwaniach obywateli, którzy pragną, żeby o ich prawach i obowiązkach orzekał sprawiedliwy i sprawny sąd, aby prawo nie tylko było jak dotąd źródłem opresji, ale także chroniło obywateli przed państwem. To ważne przesłanie stanie się osią dyskusji podczas zapowiadanego spotkania.

Autor jest orędownikiem tezy, że prawo nie musi budzić w nas obawy i niepewności. Pokazuje dobitnie, że rzeczywistym problemem w Polsce nie jest brak przepisów, ale często ubóstwo warsztatowe sędziego i urzędnika, którzy, nie wiedząc jak rozwiązać sprawę i problem, robią wszystko, aby się nimi realnie nie zajmować i odsyłają ludzi z przysłowiowym kwitkiem. Taka postawa niszczy zaufanie obywateli do Państwa i jego organów, wzmacniając przekonanie, że w Polsce nic nie da się sprawnie i szybko załatwić. Jak deklaruje Autor - przesłaniem książki jest wiara, że „prawo z ludzką twarzą", które służy ludziom, jest możliwe także w Polsce. Stanie się to wtedy, gdy - jak mówi Autor - zaczniemy się spierać „o coś", a nie „przeciwko komuś", gdy osoby reprezentujące państwo zaczną problemy ludzi  faktycznie rozwiązywać, a nie tylko zręcznie tłumaczyć, dlaczego „sprawą nie można się zająć". Wg Autora w dzisiejszej Polsce postulat, aby tak się spierać i rządzić, jest niestety cały czas marzeniem.

W książce przedstawiany jest też obraz prawa europejskiego i Europy, które są czymś więcej niż „czerwonym dywanem" w Brukseli i pozbawionymi twarzy urzędnikami. Autor przekonuje, że Europa daje obywatelom rzeczywistą szansę zmiany swojego życia na lepsze, otwiera nowe perspektywy i poszerza Ich wybory życiowe. Dzięki  prawu europejskiemu każdy z nas staje się partnerem dla potężnego dotąd Państwa i może z tym państwem wygrać, co  jeszcze kilkanaście lat temu było nie do pomyślenia. Niestety -  konstatuje Autor - to wielkie bogactwo i przesłanie europejskie jest w Polsce cały czas niedoceniane, a obywatel walczący o „swoje" jest przez państwo traktowany z niezrozumieniem, nieufnością i podejrzliwością.
 
 
Notka o autorze:
Prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz - profesor prawa, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendysta Fulbrighta i Fulbright Visiting Professor w roku akademickim 2015 - 2016 na Berkeley Law School w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. 

Ukończył prawo na Uniwersytetach we Wrocławiu i w Edynburgu oraz dwukrotnie Akademię Prawa Europejskiego na European University Institute w Florencji. Współpracował z Zespołem Orzecznictwa i Studiów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, Trzykrotnie odbył staż w gabinecie sędziego brytyjskiego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu i był referendarzem w Sądzie Unii Europejskiej w Luksemburgu. 

Prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w prawie europejskim, konstytucyjnym i ochronie praw człowieka, oraz zastępstwie procesowym przed sądami europejskimi. Jest m.in. współautorem skargi konstytucyjnej, która doprowadziła do stwierdzenia niekonstytucyjności asesora w polskim sądownictwie, był pełnomocnikiem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości  UE w sprawach dotyczących obniżenia świadczeń emerytalnych byłym pracownikom służby bezpieczeństwa, doradzał także organizacjom pozarządowym w sprawie Doliny Rospudy i budowy obwodnicy Augustowa i reprezentował polskich rybaków w sprawach dotyczących tzw. przełowień. 

Autor ponad 200 prac naukowych i publicystyczno-naukowych, w tym 9 książek, z zakresu prawa europejskiego, praw człowieka i prawa konstytucyjnego.
 
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy. 
 
Zaproszenie - pobierz
Zaproszenie grafika - pobierz
prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz, fot. Agora - pobierz

Kontakt dla mediów: Joanna Grajter, rzecznik prasowy UM Gdynia, tel.: 58 668 81 28, 603 101 944, e-mail: j.grajter@gdynia.pl