DLA MIESZKAŃCÓW

Telefon wsparcia Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Z telefonu wsparcia mogą korzystać osoby zagrożone uzależnieniem lub uzależnione oraz ich bliscy, niebędący stałymi pacjentami Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Z telefonu wsparcia mogą korzystać osoby zagrożone uzależnieniem lub uzależnione oraz ich bliscy, niebędący stałymi pacjentami Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

07.04.2020 r.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni uruchomił „telefon wsparcia" dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych oraz ich bliskich, niebędących stałymi pacjentami ośrodka.

Przymusowa izolacja, niepewna sytuacja na rynku pracy i ciągła obawa o zdrowie własne i bliskich – tak dziś wygląda nasza codzienność. Stres spowodowany przedłużającym się stanem zagrożenia zakażeniem wirusem Covid-19 dotyka nas wszystkich. Dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oraz uzależnionych behawioralnie (m.in. hazard, media cyfrowe) zamknięcie w domu jest jednak wyjątkowym wyzwaniem. Zwiększa ryzyko nawrotów uzależnienia, sprzyja też próbowaniu nowych substancji.

- Poczucie ciągłego zagrożenia nasila napięcia, niepokoje, lęki. Konieczność izolacji, ograniczenia kontaktu z bliskimi sprawia, że tym bardziej czujemy się samotni. Z drugiej strony są osoby, które czują się bardziej zagrożone przemocą ze strony domowników, z którymi są zmuszone ciągle przebywać. Częste, ciągłe doświadczanie przykrych emocji uruchamia chęć dostarczenia sobie szybkiej ulgi poprzez zachowania nałogowe – mówi Katarzyna Wiśniewska, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, pomimo utrudnionej możliwości kontaktu, stara się objąć systemem wsparcia jak największą liczbę osób. Dotychczasowi pacjenci mają możliwość kontynuacji terapii w formie on-line czyli teleporad terapeutycznych.

Co jednak z osobami, które nie korzystały dotąd z pomocy Ośrodka, a w tym trudnym czasie zmagają się z takim problemem?

- Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Są jednak osoby, które nie radzą sobie w nowej rzeczywistości tak dobrze, jak inni. Ważne jest, aby wiedzieć, że są ludzie gotowi pomóc i okazać wsparcie. Dzięki wykorzystaniu technologii i narzędzi komunikacyjnych, jest to teraz znacznie prostsze, a osoby potrzebujące takiej pomocy mogą z niej skorzystać, bez konieczności wychodzenia z domu – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

W ramach działań OPiTU został uruchomiony telefon wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych oraz ich bliskich, niebędących stałymi pacjentami Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

- To wyjście naprzeciw potrzebom osób z problemem uzależnienia lub zagrożonych uzależnieniem, które z racji wprowadzonych ograniczeń związanych z pandemią znalazły się w izolacji – mówi Paweł Kaczyński, kierownik Działu Profilaktyki OPiTU. – Osoby te mogą doświadczać dodatkowo stresu o zdrowie czy niepewną sytuację zawodową. Naszym celem jest doraźna, „tu i teraz", pomoc i wsparcie w znalezieniu odpowiednich rozwiązań, które pomogą przetrwać im ten trudny okres. Biorąc pod uwagę odzew ze strony pacjentów, po kilku dniach od uruchomienia telefonu postanowiliśmy rozszerzyć zakres naszego wsparcia o dodatkowe godziny.

TELEFON WSPARCIA działa w następujących dniach tygodnia:
  • poniedziałek, wtorek i piątek: 10:00 – 15:00, nr telefonu: 518 014 959
  • środa i czwartek: 9:00-14:00, nr telefonu: 537 137 217
W dalszym ciągu działa również internetowa poradnia „Por@dzimy", gdzie przez stronę poradzimy.net lub bezpośredni adres poradzimy@opitu.pl pracownicy Ośrodka udzielają mailowych porad związanych z różnego rodzaju problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego, m.in. z ryzykownymi zachowaniami czy uzależnieniami.