Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Dotacje z budżetu gminy na prace przy zabytkach

Zasady przyznawania dotacji

Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z dnia 26 lutego 2020 r. uchwalono nowy regulamin przyznawania dotacji na prace przy zabytkach Gdyni. Dotacje będą przyznawane na zabytki znajdujące się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytków. Termin składania wniosków w każdym roku upływa 10 stycznia.

Szczegółowy regulamin przyznawania dotacji znajduje się tutaj.
Formularz wniosku o dotację znajduje się tutaj (pdf) oraz tutaj (doc).

  • ikonaOpublikowano: 23.07.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Anna _Zielińska ()

  • ikonaZmodyfikowano: 08.01.2021 13:16
  • ikonaZmodyfikował: Anna Częścik
ikona

Zobacz także