Gdynia Buduje

Bezpieczniej na ul. Chabrowej

wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Chabrowej

Wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Chabrowej // fot. ZDiZ w Gdyni

04.01.2022 r.

Na ulicy Chabrowej przy nowo oddanym budynku Szkoły Podsta­­wowej nr 16 w Gdyni, bezpieczeństwo zwiększą dwa wyniesione przejścia dla pieszych. Jedno z przejść zostało zbudowane jako nowe, drugie zostało zmodernizowane. W ramach inwestycji, ulica zyskała również nową nawierzchnię pomiędzy przejściami.

- Wyniesione przejścia dla pieszych, progi zwalniające i inne elementy uspokojenia ruchu w przestrzeni miejskiej to kompleksowe inwestycje, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy samodzielnie pokonują drogę z domu do szkoły i z powrotem. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do zwiększania bezpieczeństwa i komfortu pieszych w okolicy placówek edukacyjnych – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
W ostatnim czasie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zrealizował kilka inwestycji służących poprawie bezpieczeństwa osób pieszych w różnych częściach Gdyni.

- Poprawiamy standard komunikacji pieszej zarówno przy placówkach edukacyjnych, na dzielnicowych ulicach, ale także wzdłuż ruchliwych arterii miasta. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zbudował w minionym roku 6 progów zwalniających, między innymi na ul. Druskiennickiej, ul. Leszczynki czy na ul. H. Kołłątaja. Wyniesione przejście dla pieszych pojawiło się również na ul. Chylońskiej – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
O wykonanie elementu uspokojenia ruchu w konkretnym miejscu wnioskują często sami mieszkańcy i Rady Dzielnic, tak było właśnie w przypadku wyniesionych przejść dla pieszych przy ul. Chabrowej.

- Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo opisała wyniesienie przejścia przy szkole jako najważniejsze zadanie, stąd pierwsza pozycja na liście priorytetów w ramach budżetu inwestycyjnego Rady Dzielnicy. Cieszy mnie fakt, że udało się uzyskać konsensus i powstaje również drugie wyniesione przejście na Chabrowej – podkreśla Emilia Rogała, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.
Aktualnie na ul. Chabrowej prowadzone są jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe, między innymi likwidacja tymczasowego przejścia dla pieszych i uzupełnianie zieleni.

Koszt realizacji całej inwestycji to około 160 tys. złotych, partycypowała w nich Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Bezpieczne Przejścia.