Gdynia Buduje

Budowa ul. Arabskiej w Gdyni – poznaliśmy wykonawcę

Budowa ul. Arabskiej w Gdyni – poznaliśmy wykonawcę, mapa z zakresem realizacji inwestycji // mat.prasowe

Budowa ul. Arabskiej w Gdyni – poznaliśmy wykonawcę, mapa z zakresem realizacji inwestycji // mat.prasowe

27.10.2021 r.

HYDRO-MAG Sp. z o.o. wybuduje ulicę Arabską wraz z przebudową kolidującej infrastruktury na Oksywiu. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 25 tygodni na realizację inwestycji.

- Spośród trzech wykonawców wyłoniliśmy najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę 1 705 247,31 zł brutto, mimo że pierwotnie na realizację tego zadania założyliśmy nieco mniejszy budżet, postanowiliśmy zwiększyć środki i zrealizować to kompleksowe działanie. – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Mieszkańcy zyskają nie tylko nową drogę, ale przed wszystkim kanalizację deszczową i przebudowaną kanalizację sanitarną, co zwiększy komfort oraz bezpieczeństwo w dzielnicy Oksywie – podkreśla wiceprezydent.

Inwestycja przewiduje wykonanie robót drogowych, w tym budowę drogi, muru oporowego wraz z przebudową ogrodzeń, wykonanie kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej, oświetleniowej oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej. Ponadto wykonane zostanie ukształtowania terenu po wyrównaniu skarp, na skrzyżowaniach ul. Algierskiej z ul. Apenińską. Przestrzeń zyska także zieleń oraz małą architekturę w postaci przysiadaków.

Jak podkreślał Mateusz Kolera, wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Oksywie - Budowa ulicy Arabskiej to ważny projekt zainicjowany w poprzedniej kadencji Rady Dzielnicy Oksywie, cieszymy się, że uda się go sfinalizować. Jako radni czuwamy nad inwestycjami na terenie dzielnicy i nie możemy się doczekać ich realizacji, myślę, że mieszkańcy również.

Zadanie zrealizowane będzie z budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Oksywie oraz gminnych środków inwestycyjnych, natomiast na mocy porozumienia - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni sfinansuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Wybrana firma oprócz realizacji robót budowlanych, sprawowała będzie nadzór autorski nad ich wykonaniem, na swoje prace udzieli 5 letniej gwarancji.