Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy
Gdynia Buduje

Budowa ul. Arabskiej w Gdyni – szukamy wykonawcy

Budowa ul. Arabskiej w Gdyni – szukamy wykonawcy, grafika z zakresem inwestycji //mat.prasowe

Budowa ul. Arabskiej w Gdyni – szukamy wykonawcy, grafika z zakresem inwestycji //mat.prasowe

22.09.2021 r.

Miasto Gdynia poszukuje wykonawcy, który wybuduje ulicę Arabską wraz z przebudową kolidującej infrastruktury. Na oferty czekamy do 30 września.


- Inwestycja na Oksywiu to kompleksowe działanie, które znacząco poprawi komfort życia gdynian. Mieszkańcy północnej dzielnicy miasta, zyskają nie tylko nową drogę, ale przed wszystkim kanalizację deszczową i sanitarną, co zwiększy bezpieczeństwo na tym obszarze – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W ramach wykonania robót budowlanych przewidziano roboty drogowe, w tym budowę drogi, muru oporowego wraz z przebudową ogrodzeń, wykonanie kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej, oświetleniowej oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej. Ponadto wykonane zostanie ukształtowania terenu po wyrównaniu skarp, na skrzyżowaniach ul. Algierskiej z ul. Apenińską. Przestrzeń zyska także zieleń oraz małą architekturę w postaci przysiadaków.

Inwestycja zrealizowana będzie z budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Oksywie oraz gminnych środków inwestycyjnych, natomiast na mocy porozumienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni sfinansuje przebudowę sieci wodociągowej wraz  z przyłączeniem oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

- Liczymy na to, że budowę ulicy Arabskiej, projekt zainicjowany w poprzedniej kadencji Rady Dzielnicy Oksywie, uda się sfinalizować jak najszybciej. Jako radni czuwamy nad inwestycjami na terenie dzielnicy i nie możemy się doczekać ich realizacji, myślę, że mieszkańcy również – mówi Mateusz Kolera, wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Oksywie.
 
Nadzór Autorski nad realizacją robót sprawować będzie wybrany wykonawca, a pożądany czas jej realizacji to 25 tygodni od dnia podpisania umowy. Potencjalni wykonawcy oceniania będą według kryteriów: cena oferty brutto - 60%, okres udzielonej gwarancji - 10%, okres wykonania - 10%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 15% oraz ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 5 %. Oferty należy złożyć za pomocą platformy zakupowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021 r., do godz. 10:00.