Gdynia Buduje

Budowa ul. Metalowej i T. Rogali na Pogórzu – szukamy wykonawcy

Mapa dzielnicy Pogórze, na czerwono zazanczony zakres realizacji inwestycji ul. Rogali i Metalowa, mat. #dzielnicewGdyni

Mapa dzielnicy Pogórze, na czerwono zazanczony zakres realizacji inwestycji ul. Rogali i Metalowa, mat. #dzielnicewGdyni

02.06.2021 r.

Miasto szuka wykonawcy, który wybuduje ulice Metalową i Rogali w Gdyni. Inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury i dowiązanie jej do istniejącego układu drogowego na Pogórzu, a także budowę kanalizacji deszczowej na tym obszarze.

 
– To kolejna ważna lokalna inwestycja na północy Gdyni. Niedawno poznaliśmy wykonawcę schodów, które połączą dwie części Pogórza, a dziś szukamy wykonawcy, który zrealizuje nowy układ drogowy w tej dzielnicy – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Co istotne, realizacja zadania w zakresie budowy kanalizacji deszczowej zabezpieczy domy przed zalewaniem, co stanowiło duży problem dla mieszkańców tej części miasta – podkreśla wiceprezydent.

W ramach inwestycji powstaną jezdnie na ulicach Metalowej i T. Rogali. Mieszkańcy zyskają także chodniki, zjazdy oraz miejsca postojowe i plac do zawracania. W nowym układzie drogowym pojawią się elementy zapewniające bezpieczeństwo i uspokojenie ruchu drogowego.

– Poprawa lokalnej infrastruktury jest jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Bardzo cieszą zmiany na Pogórzu, które już niebawem nastąpią. Najczęściej widzimy efekty prac budowlanych, czyli nową drogę czy chodniki, jednak tutaj równie ważne są kompleksowe przebudowy instalacji podziemnych – podkreśla Elżbieta Sierżęga, radna Gdyni.

Wybrany wykonawca będzie musiał wybudować i przebudować kanalizację deszczową na ulicach Metalowej i Rogali. Jedno z zadań to również przebudowa w rejonie skrzyżowania z ul. Unruga. Ponadto przebudowane zostaną przyłącza, sieć wodociągowa, gazowa i teletechniczna. W ramach inwestycji pojawią się elementy małej architektury, nowoczesne oświetlenie oraz zieleń.
 
Okres wykonania robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru nie może być dłuższy niż 52 tygodnie od dnia podpisania umowy. Potencjalni wykonawcy będą oceniani wg. kryteriów: cena oferty brutto - 60%, okres udzielonej gwarancji - 10%, okres wykonania - 10%, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 15%, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robot dodatkowych - 5 %. Według założeń wykonawca ma także udzielić nie mniej niż 3 lata gwarancji na przeprowadzone prace.
 
Inwestycja realizowana jest wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Oferty należy złożyć za pomocą platformy zakupowej UM, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.06.2021 r., do godz. 10:00.