Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Gdynia Buduje

Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej na ostatniej prostej

Inwestycja została dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Inwestycja została dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Każda inwestycja poprawiająca infrastrukturę cieszy mieszkańców, którzy zyskują nową i przyjazną przestrzeń dookoła swojego miejsca zamieszkania. Moment, gdy plac budowy wchodzi w ostatnią fazę – porządkową, uzupełniającą ostatnie elementy w tym małą architekturę i zieleń są najprzyjemniejszym z momentów po długiej drodze – od koncepcji, przez projektowanie, po znalezienie wykonawcy. W takim właśnie momencie znajduje się kompleksowa przebudowa dwóch ulic w Małym Kacku.

To bardzo intensywny czas związany z realizacją inwestycji drogowych i infrastrukturalnych w dzielnicach. Prace odbywają się w wielu częściach Gdyni, a także dotyczą różnych zakresów. W przypadku Małego Kacka i ulic Lidzkiej i Trockiej mówimy o jednym z największych działań dotyczących dróg dzielnicowych – łączny koszt prowadzonych prac to 8 milionów złotych.

- W naszym mieście jednym z największych wyzwań jest budowa wydajnej sieci kanalizacji deszczowej, szczególnie w obszarach o dużych różnicach wysokości. Do takich należy inwestycja przebudowy ulic Lidzkiej i Trockiej, gdzie znaczną część budżetu pochłonęły prace „pod ziemią”. Obecnie zbliżamy się do szczęśliwego finału inwestycji, kiedy to montowana jest mała architektura, a także prowadzone są prace wykończeniowe. Przez ostatnie miesiące powstało 750 metrów odmienionego układu drogowego – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.
Na zdjęciu widzimy chodnik znajdujący się między dwoma płotami

Zadanie zostało podzielone na cztery fragmenty, na których powstała droga z obustronnym chodnikiem oraz ciągi pieszo-jezdne o zmiennej szerokości wraz z elementami uspokojenia ruchu, w tym wyniesionym skrzyżowaniem na splocie ulic. Pomiędzy ul. Lidzką, a placem do zawracania na ul. Trockiej wykonano łącznik – chodnik o długości ponad 50 m i szerokości 2 m. Przestrzeń w dzielnicy zyskała także nowe oświetlenie, zieleń została uporządkowana, pojawiają się nasadzenia oraz elementy małej architektury w postaci ławek, przysiadaków oraz koszy na śmieci. 

­- Kompleksowe budowy dróg niezwykle cieszą szczególnie w przypadku tak złożonych projektów. Czas potrzebny na roboty budowlane okazał się zdecydowanie krótszy, jak cały proces przygotowawczy i projektowy - to również pokazuje, jak złożone były działania związane z infrastrukturą. W tym miejscu chciałbym podziękować za zaangażowanie p. Krzysztofa Dosza, radnego dzielnicy Mały Kack, który od początku wspierał cały projekt i miał wiele cennych uwag – mówi Sebastian Jędrzejewski, Radny Miasta Gdyni, inicjator inwestycji.
Zadanie zawierało także przebudowę i budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, którą zrealizowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., na mocy porozumienia z miastem Gdynia. Inwestycja została dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Końcowe odbiory są przewidziane na III kwartał 2022 roku.

Na zdjęciu widzimy nową nawierzchnię na ulicy Trockiej

  • ikonaOpublikowano: 21.07.2022 15:54
  • ikona

    Autor: Michał Kozłowski (m.kozlowski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.07.2022 16:04
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Zobacz także