Gdynia Buduje

Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej – poznaliśmy wykonawcę

Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej – poznaliśmy wykonawcę, mapa z zakresem realizacji inwestycji mat.prasowe UM

Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej – poznaliśmy wykonawcę, mapa z zakresem realizacji inwestycji mat.prasowe UM

15.11.2021 r.

Firma WPRD Gravel z Gdańska wybuduje ulice Lidzką i Trocką w Małym Kacku. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną ciągi pieszo-jezdne wraz z pozostałymi elementami układu drogowego, dzielnica zyska także przebudowę i budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.


Do postępowania przetargowego ogłoszonego w październiku zgłosiło się czterech oferentów:

  1. FB-JELCZ Sp. z o. o. – cena brutto 8 895 869,47 zł;
  2. Eurovia Polska S.A. – cena brutto 8 269 460,63 zł;
  3. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA – cena brutto 8 669 660,86 zł;
  4. WPRD GRAVEL Sp. z o.o. – cena brutto 7 886 837,63 zł.

  - Po szczegółowej analizie ofert wybrany został wykonawca WPRD GRAVEL Sp. z o.o.,  który zaproponował najkorzystniejszą cenę oraz czas realizacji, który wynosi 26 tygodni od dnia podpisania umowy, ponadto na swoje prace udzieli 5 lat gwarancji. – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Wstępnie zamierzaliśmy przeznaczyć na realizację zamówienia 7 621 223,29 zł brutto, jednak podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu tej inwestycji, która finalnie przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę jakości życia mieszkańców Małego Kacka. - podkreśla wiceprezydent.  
 
Ulice Lidzka i Trocka zyskają nie tylko jezdnię i chodniki, ale także nową kanalizację deszczową i wodociągową, co pozwoli na ochronę domów przed zalewaniem. Zadanie obejmuje budowę dróg na ulicach Lidzkiej i Trockiej oraz fragmentu ul. Druskiennickiej. Inwestycja została podzielona na cztery fragmenty, na których powstanie droga z obustronnym chodnikiem oraz ciągi pieszo-jezdne o zmiennej szerokości wraz z elementami uspokojenia ruchu, w tym wyniesionym skrzyżowaniem na splocie przedmiotowych ulic. Pomiędzy ul. Lidzką, a placem do zawracania na ul. Trockiej zaplanowano wykonanie łącznika – chodnika o długości ok. 53 m i szerokości 2 m. Przestrzeń w dzielnicy zyska także nowe oświetlenie, zieleń zostanie uporządkowana, pojawią się nasadzenia oraz elementy małej architektury w postaci ławek, przysiadaków oraz koszy na śmieci.
 
– Z ogromną satysfakcją przyjąłem wiadomość o wyborze wykonawcy, która z pewnością ucieszy zarówno mieszkańców, jak i radnych dzielnicy, w tym pana Krzysztof Dosza, który przez kilka lat zabiegał o realizację tej inwestycji - mówi Sebastian Jędrzejewski, radny miasta Gdyni. Jestem przekonany, że za ponad pół roku będziemy mogli zobaczyć kompleksowy efekt prac na ul. Lidzkiej i Trockiej. – podkreśla Jędrzejewski.

Zadanie przewiduje także przebudowę i budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, które sfinansuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, na mocy porozumienia z miastem Gdynia. Inwestycja dofinansowana jest również w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.