Gdynia Buduje

Cztery oferty na budowę ulicy Necla w Gdyni

Cztery oferty na budowę ulicy Necla w Gdyni, mat. dzielnice#wGdyni

Cztery oferty na budowę ulicy Necla w Gdyni, mat. dzielnice#wGdyni

25.11.2020 r.

W postępowaniu przetargowym wpłynęły cztery oferty na wykonanie robót budowlanych na ul. Augustyna Necla w centrum miasta. Inwestycja ma na celu realizację nowej infrastruktury drogowej, kanalizacji deszczowej i nowoczesnego oświetlenia.


Inwestycja zostanie zrealizowana na odcinku ok. 340 metrów. Ulica zyska nową nawierzchnię wraz z korektą geometrii jezdni, a w celu uspokojenia ruchu zamontowane zostaną progi zwalniające. Mieszkańcy zyskają miejsca postojowe, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami, zmodernizowane zostaną chodniki oraz najazdy i zjazdy na skrzyżowania, powstanie także plac do zawracania. Zlikwidowane zostaną schody terenowe oraz istniejące ogrodzenia. Prace prowadzone będą na całym odcinku ul. Necla oraz po lewej i prawej stronie ul. Legionów.

- Otrzymaliśmy bardzo dobre wiadomości po otwarciu ofert na tę kompleksową inwestycję na Kamiennej Górze. Cztery firmy zaoferowały cenę ok. 40 % niższą niż założony przez nas budżet, jest to jedno z kryteriów oceny, które umożliwi nam sprawnie wyłonić wykonawcę. Pozytywna wycena pozwala na dalsze prace nad kolejnymi projektami inwestycyjnymi w Gdyni - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.  

Miasto na realizację zadania zabezpieczyło kwotę w wysokości 4 104 828, 45 zł brutto. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym:

  1. WPRD Gravel sp. z.o.o z Gdańska – 2 748 096, 46 zł brutto, czas wykonania 24 tygodnie;
  2. MTM S.A z Gdyni – 2 054 130,40 zł brutto, czas wykonania 20 tygodni;
  3. EUROVIA Polska S.A. z Kobierzyc -  2 314 279, 31 zł brutto, czas wykonania 20 tygodni;
  4. HYDROM-MAG sp. z.o.o. z Chmielna – 2 442 520, 86 zł brutto, czas wykonania 32 tygodnie.
- Cieszy mnie fakt, że realizacja tej bardzo oczekiwanej przez mieszkańców zmiany w obszarze dzielnicy wykonana zostanie w przyszłym roku. Zaangażowani są w nią zarówno mieszkańcy, jak i Rada Dzielnicy Kamienna Góra. Głównym celem tej kompleksowej inwestycji jest udrożnienie drogi, uporządkowanie kwestii miejsc parkingowych i zapewnienie pieszym komfortu poruszania się po chodnikach. Ze względu na ograniczoną przestrzeń pogodzenie tych wszystkich spraw było trudne i wymagało rozsądnego kompromisu – mówi Andrzej Bień, radny miasta.

Na ulicy Necla przewidziana jest także przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Ponadto ten newralgiczny fragment drogi na Kamiennej Górze zyska nowoczesne oświetlenie LED, małą architekturę w postaci 5 ławek parkowych i 2 przysiadaków oraz nasadzenia zieleni.

- Inwestycja z pewnością podniesie komfort życia i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Kamiennej Góry, w tym dzieci uczęszczających do pobliskich szkół. Zyskają na niej wszyscy użytkownicy ruchu, zarówno piesi jak i zmotoryzowani, a dodatkowo nowe chodniki i wyznaczone miejsca parkingowe ułatwią poruszanie się osób z niepełnosprawnościami – podkreśla Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta.