Gdynia Buduje

Dezynfekcja północnych dzielnic Gdyni

Dezynfekcja północnych dzielnic Gdyni/ mat.pras.

Dezynfekcja północnych dzielnic Gdyni/ mat.pras.

29.04.2020 r.

Od kilku tygodni trwa szeroko zakrojona dezynfekcja miejskiej infrastruktury. W pierwszej kolejności odkażono najczęściej uczęszczane ciągi piesze w Śródmieściu Gdyni. Teraz dzięki nowej polewaczce zostanie przeprowadzona podobna akcja na Obłużu, Pogórzu, Oksywiu oraz Babich Dołów. Sprzęt rozpocznie dezynfekcję tuż po długim weekendzie majowym.

Akcję odkażania miejskich infrastruktury koordynuje gdyński Zarząd Dróg i Zieleni, który dzięki specjalnym środkom finansowym zakupił własny sprzęt do dezynfekcji. Nowo zakupioną polewaczkę, obsługują przeszkoleni pracownicy Patrolu Technicznego ZDiZ. W drugiej połowie kwietnia polewaczka odkażała najbardziej newralgiczne chodniki zlokalizowane przy dworcach i przystankach autobusowych w centrum. Teraz będzie działać w kolejnych punktach miasta.

- Zgodnie z rządowym rozporządzeniem ponownie udostępniliśmy naszym mieszkańcom popularne miejsca spacerowe. Jednak w trosce o ich bezpieczeństwo i zdrowie nie przerywamy cyklicznych dezynfekcji. Regularnie odkażamy główne ciągi komunikacji pieszej, kładki oraz tunele. Harmonogram działań uzupełniamy o kolejne dzielnice Gdyni. Już 4 maja na Obłużu pojawi się nasza profesjonalna polewaczka, która w następnych dniach zdezynfekuje chodniki i małą architekturę na Oksywiu, Pogórzu oraz Babich Dołach – wylicza Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Przypomnijmy, że polewaczka działa głównie na ciągach pieszych, a dodatkowo odkaża betonowe ławki oraz betonowe kosze na odpady. Do dezynfekcji używany jest środek odkażający, który nie zagraża bezpieczeństwu zwierząt oraz nie szkodzi roślinom.
Polewaczka dezynfekująca ciągi piesze w Śródmieściu // fot. ZDiZ

W poniedziałek 4 maja planowana jest dezynfekcja:
- ul. J. Wiśniewskiego
- ul. gen. Unruga (od E. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej)
- ul. Cechowa, ul. Śmidowicza, ul. Arciszewskich
 
We wtorek 5 maja polewaczka będzie odkażać:
- Bulwar na Oksywiu
- ul. Dickmana
- ul. Bosmańska (od ul. płk. Dąbka do ul. Benisławskiego)
- ul. Benisławskiego
- ul. płk. Dąbka (od ul. Benisławskiego do E. Kwiatkowskiego)
 
W środę 6 maja zostanie zdezynfekowana:
- ul. płk. Dąbka (od ul. Benisławskiego do ul. Zielonej)
- ul. Zielona (od ul. Bosmańskiej do plaży)
- ul. Ikara oraz ul. Dedala
- ul. płk. Dąbka (od ul. Zielonej do ul. A.Dickmana)
 
W czwartek 7 maja polewaczka zdezynfekuje:
- Skwer Ireny Kwiatkowskiej
- rejon ul. Płk. Dąbka / E.Kwiatkowskiego + tereny otaczające Skwer Ireny Kwiatkowskiej
- ul. J. Unruga, ul. Żeliwna, ul. Żelazna
 
W piątek 8 maja zaplanowano odkażanie chodników i małej architektury wzdłuż:
- ul. Czernickiego
- ul. płk. Dąbka (od ronda do  E. Kwiatkowskiego)
- ul. J. Unruga, ul. Żeliwna
- ul. Złota, ul. Potasowa